Δήμος Αιγάλεω
Saturday, January 19, 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Προσωπικού - Υπηρεσιακά Θέματα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ 1/673Μ/2006) ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΕ

Ο Δήμος Αιγάλεω ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Προκήρυξης Αρ. 1/673Μ/2006 για την πλήρωση οργανικών θέσεων Μονίμου Προσωπικού ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ).

 

 

Read More...  Προκηρύξεις Προσωπικού - Υπηρεσιακά
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ Προκήρυξης για την επιλογή "Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης"

Αιγάλεω 18/02/2011

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ Προκήρυξης για την επιλογή "Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης", ως προς την ημερομηνία υποβολής αίτησης.

 

Read More...  Προκηρύξεις Προσωπικού - Υπηρεσιακά
Προκήρυξη για την επιλογή "Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης"

Αιγάλεω 9/2/2011

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την επιλογή "Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης".
Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Read More...  Προκηρύξεις Προσωπικού - Υπηρεσιακά
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη

Ο Δήμαρχος Αιγάλεω προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να καταλάβουν τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη, να υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας ( Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου , Ιερά Οδός 364 ) αίτηση συμμετοχής για την επιλογή του ειδικού συνεργάτη.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 163 του Ν.3584/07.

Αναλυτική Προκήρυξη (αρχείο . pdf)

  Προκηρύξεις Προσωπικού - Υπηρεσιακά
ΔΗΜΟΤ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ υπ’ αριθμ. ΣME 1/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ)

Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ

Ανακοινώνει

Τον Πίνακα Κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΣME 1/2010 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο, με αντικείμενο : «Επεξεργασία και καταλογράφηση 3.000 περίπου παλαιών βιβλίων, με εργασίες συντήρησης, επαναρχειοθέτησης και ανάδειξης τους, με επικόλληση νέων ετικετών ράχης και με εγγραφή τους στο τηρούμενο ηλεκτρονικό πρόγραμμα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

  Προκηρύξεις Προσωπικού - Υπηρεσιακά
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ της υπ' αριθμ 2/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ)

Ο Δήμαρχος του ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

Ανακοινώνει
Τους Πίνακες Κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΣME 2/2010 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά επτά (9) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αιγάλεω, με αντικείμενο την εκτέλεση των εξής έργων: «Λειτουργία Τηλεφωνικών Κέντρων», «Συλλογή στοιχείων για την εκπόνηση μελετών τεχνικών έργων», «Συμβουλευτική Ιατρική», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

 

Read More...  Προκηρύξεις Προσωπικού - Υπηρεσιακά
ΚΑΠΗ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ υπ’ αριθμ. ΣME 1/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ)

Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

Ανακοινώνει
Τους Πίνακες Κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΣME 1/2010 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά επτά (7) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η.», με αντικείμενο την εκτέλεση των εξής έργων: «Ατομική, Οικογενειακή και Κοινωνική Στήριξη», «Πρόληψη, Α/βάθμια φροντίδα και αγωγή υγείας», «Φυσικοθεραπευτική αγωγή» και «Διατήρηση και Βελτίωση Ψυχολογικής, Κοινωνικής και Σωματικής Κατάστασης», συνολικής διάρκειας έως 12 μηνών.

 

Read More...  Προκηρύξεις Προσωπικού - Υπηρεσιακά
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2010
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αιγάλεω (Ν.Π.Δ.Δ.)

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αιγάλεω, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου : «Επεξεργασία και καταλογράφηση 3.000 περίπου παλαιών βιβλίων, με εργασίες συντήρησης, επαναρχειοθέτησης και ανάδειξης τους, με επικόλληση νέων ετικετών ράχης και με εγγραφή τους στο τηρούμενο ηλεκτρονικό πρόγραμμα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει την 22-9-2010 και λήγει την 1-10-2010

 

Read More...  Προκηρύξεις Προσωπικού - Υπηρεσιακά
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2010
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
για τις υπηρεσίες του Δήμου μας
O Δήμος Αιγάλεω Αττικής

 Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά εννέα (9) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αιγάλεω, με αντικείμενο την εκτέλεση των εξής έργων: «Λειτουργία Τηλεφωνικών Κέντρων», «Συλλογή στοιχείων για την εκπόνηση μελετών τεχνικών έργων», «Συμβουλευτική Ιατρική», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από 11/09/2010 έως και τις 20/09/2010. Η κατάθεση των αιτήσεων θα πραγματοποιείται καθημερινά από τις 08:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. (Παρασκευή 08:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.) 
 

Read More...  Προκηρύξεις Προσωπικού - Υπηρεσιακά
ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣME 1/2010
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά επτά (7) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η.», με αντικείμενο την εκτέλεση των εξής έργων: «Ατομική, Οικογενειακή και Κοινωνική Στήριξη», «Πρόληψη, Α/βάθμια φροντίδα και αγωγή υγείας», «Φυσικοθεραπευτική αγωγή» και «Διατήρηση και Βελτίωση Ψυχολογικής, Κοινωνικής και Σωματικής Κατάστασης», συνολικής διάρκειας έως 12 μηνών.
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από 10/09/2010 έως και τις 20/09/2010. Η κατάθεση των αιτήσεων θα πραγματοποιείται καθημερινά από τις 08:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. (Παρασκευή 08:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.)

Read More...  Προκηρύξεις Προσωπικού - Υπηρεσιακά
Page 9 of 10First   Previous   4  5  6  7  8  [9]  10  Next   Last   

Κεντρικη Σελιδα | Δημοτικη Αρχη | Ενημερωση - Επικοινωνια | Παρουσιαση Δημου | Παιδεια-Πολιτισμος | Αθλητισμος | Κοινωνικες Υπηρεσιες | Ηλεκτρονικες Υπηρεσιες
  Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Privacy Statement  Terms Of Use Powered by and