Δήμος Αιγάλεω
Saturday, March 23, 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Προγράμματα που Υλοποιήθηκαν απο το Δ.Αιγάλεω 1996-2001

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΧΡΗΜ/ΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
"ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" -
Α' ΚΥΚΛΟΣ
Υπ. Εργασίας /
Ευρ. Κοινωνικό Ταμείο
Πρόγραμμα HORIZON - IRIDE. Δημιουργία Κέντρου Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης Παλιννοστούντων Δυτικής Αθήνας
1995-1997
Πρόγραμμα YOUTHSTART "Νεολαία και Τοπική Αυτοδιοίκηση": Λειτουργία Τοπικού Γραφείου Επαγγελματικής Υποστήριξης Νέων
1995-1997
Πρόγραμμα NOW. Δημιουργία τοπικού παρατηρητηρίου γυναικείας δραστηριότητας στη περιοχή της Δυτ.Αθήνας.
1995-1997
2.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
"ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" -
Β' ΚΥΚΛΟΣ
Υπ. Εργασίας /
Ευρ. Κοινωνικό Ταμείο
INTEGRA / PREPATRE για Παλιννοστούντες της πρώην ΕΣΣΔ : Κέντρο Προώθησης των Παλιννοστούντων στις Τοπικές Επιχειρήσεις και υπηρεσίες Νομικής Υποστήριξης
1997-2000
NOW / AVANZA για την Υποστήριξη της Γυναικείας Πρωτοβουλίας : Γραφείο Επαγγελματικής Υποστήριξης Γυναικών με στόχο την προετοιμασία των ανέργων γυναικών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
1997-2000
YOUTHSTART / "Νεολαία και Τοπική Αυτοδιοίκηση": Λειτουργία Τοπικού Γραφείου Επαγγελματικής Υποστήριξης Νέων
1997-2000
HORIZON / Για άτομα με Ειδικές Ανάγκες : Λειτουργία Τοπικού Γραφείου Επαγγελματικής Υποστήριξης ΑΜΕΑ
1997-2000
ADAPT - ASTRABis :Δημιουργία Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ενημέρωσης εργαζομένων και επιχειρήσεων
1997-2000
3.
Προγράμματα υποστήριξης
Προσφύγων / Μεταναστών
Διεθνής Οργανισμός
Μετανάστευσης Ι.Κ.Ε.
Μέτρα στήριξης των προσφύγων για επαγγελματική και κοινωνική στήριξη
1997-1999
Εθελοντική Εργασία
Προγράμματα Εκμάθησης Ελληνικών
1999
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Διαπολιτισμικό δίκτυο Κοινωνικής Ένταξης Προσφύγων
2000
4.
Βοήθεια στο σπίτι
Υπ. Υγείας
Ο Δήμος Αιγάλεω εφαρμόζει το πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι" για ηλικιωμένους του Υπουργείου Υγείας
1999 - 2001
5.
Τοπικά Σύμφωνα
Απασχόλησης Δυτικής
Αθήνας
Εθν.Ινστιτούτο Εργασίας
Υπ.Εργασίας
Περιφέρεια Αττικής
Ο Δήμος Αιγάλεω σε συνεργασία με τη Νομαρχία Αθηνών τον ΑΣΔΑ, τους γειτονικούς Δήμους, το ΒΕΑ και το ΕΚΑ ίδρυσαν το ΤΣΑ Δυτικής Αθήνας με στόχο την αύξηση της απασχόλησης και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Αντικείμενο του ΤΣΑ είναι η τόνωση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας , τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον κοινωνικό τομέα, η κατάρτιση και η εξειδίκευση, η στήριξη και η επανένταξη των ανέργων.
1999 - 2001
6.
Διευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων
Urb-Αl
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Συμμετέχουμε στο Δίκτυο Πόλεων Urb-Al No4 που έχει ως με θεματικό αντικείμενο "Οι πόλεις ως παράγοντες Οικονομικής Ανάπτυξης"
1999 - 2001
7.
Διευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων
Energie Cites
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ενταχθήκαμε στον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Energie Cites" και υλοποιήσαμε ως μέλη δικτύου οκτώ πόλεων απ' όλη την Ευρώπη δράσεις του προγράμματος "Thermie" με αντικείμενο "ολοκληρωμένα συστήματα αστικών μεταφορών - χρήση καινοτόμων τεχνολογιών στα μέσα μαζικής μεταφοράς"
1997 - 2001
8.
Ευρωπαϊκό Δίκτυο
"Υγιείς Πόλεις"
 
Ο Δήμος μας υιοθετώντας τις αρχές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας εντάχθηκε το 1996 στο Εθνικό Δίκτυο "Υγιείς Πόλεις" και κατ' επέκταση στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο "Υγιείς Πόλεις 2000". Η ένταξή αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε προγράμματα και να αναπτύξουμε τέτοιες δραστηριότητες που θα συντελέσουν στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής με τελικό στόχο την προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας των κατοίκων.
1996 - 2001

 

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΧΡΗΜ/ΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
"ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" -
Α' ΚΥΚΛΟΣ
Υπ. Εργασίας /
Ευρ. Κοινωνικό Ταμείο
Πρόγραμμα HORIZON - IRIDE. Δημιουργία Κέντρου Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης Παλιννοστούντων Δυτικής Αθήνας
1995-1997
Πρόγραμμα YOUTHSTART "Νεολαία και Τοπική Αυτοδιοίκηση": Λειτουργία Τοπικού Γραφείου Επαγγελματικής Υποστήριξης Νέων
1995-1997
Πρόγραμμα NOW. Δημιουργία τοπικού παρατηρητηρίου γυναικείας δραστηριότητας στη περιοχή της Δυτ.Αθήνας.
1995-1997
2.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
"ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" -
Β' ΚΥΚΛΟΣ
Υπ. Εργασίας /
Ευρ. Κοινωνικό Ταμείο
INTEGRA / PREPATRE για Παλιννοστούντες της πρώην ΕΣΣΔ : Κέντρο Προώθησης των Παλιννοστούντων στις Τοπικές Επιχειρήσεις και υπηρεσίες Νομικής Υποστήριξης
1997-2000
NOW / AVANZA για την Υποστήριξη της Γυναικείας Πρωτοβουλίας : Γραφείο Επαγγελματικής Υποστήριξης Γυναικών με στόχο την προετοιμασία των ανέργων γυναικών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
1997-2000
YOUTHSTART / "Νεολαία και Τοπική Αυτοδιοίκηση": Λειτουργία Τοπικού Γραφείου Επαγγελματικής Υποστήριξης Νέων
1997-2000
HORIZON / Για άτομα με Ειδικές Ανάγκες : Λειτουργία Τοπικού Γραφείου Επαγγελματικής Υποστήριξης ΑΜΕΑ
1997-2000
ADAPT - ASTRABis :Δημιουργία Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ενημέρωσης εργαζομένων και επιχειρήσεων
1997-2000
3.
Προγράμματα υποστήριξης
Προσφύγων / Μεταναστών
Διεθνής Οργανισμός
Μετανάστευσης Ι.Κ.Ε.
Μέτρα στήριξης των προσφύγων για επαγγελματική και κοινωνική στήριξη
1997-1999
Εθελοντική Εργασία
Προγράμματα Εκμάθησης Ελληνικών
1999
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Διαπολιτισμικό δίκτυο Κοινωνικής Ένταξης Προσφύγων
2000
4.
Βοήθεια στο σπίτι
Υπ. Υγείας
Ο Δήμος Αιγάλεω εφαρμόζει το πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι" για ηλικιωμένους του Υπουργείου Υγείας
1999 - 2001
5.
Τοπικά Σύμφωνα
Απασχόλησης Δυτικής
Αθήνας
Εθν.Ινστιτούτο Εργασίας
Υπ.Εργασίας
Περιφέρεια Αττικής
Ο Δήμος Αιγάλεω σε συνεργασία με τη Νομαρχία Αθηνών τον ΑΣΔΑ, τους γειτονικούς Δήμους, το ΒΕΑ και το ΕΚΑ ίδρυσαν το ΤΣΑ Δυτικής Αθήνας με στόχο την αύξηση της απασχόλησης και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Αντικείμενο του ΤΣΑ είναι η τόνωση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας , τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον κοινωνικό τομέα, η κατάρτιση και η εξειδίκευση, η στήριξη και η επανένταξη των ανέργων.
1999 - 2001
6.
Διευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων
Urb-Αl
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Συμμετέχουμε στο Δίκτυο Πόλεων Urb-Al No4 που έχει ως με θεματικό αντικείμενο "Οι πόλεις ως παράγοντες Οικονομικής Ανάπτυξης"
1999 - 2001
7.
Διευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων
Energie Cites
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ενταχθήκαμε στον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Energie Cites" και υλοποιήσαμε ως μέλη δικτύου οκτώ πόλεων απ' όλη την Ευρώπη δράσεις του προγράμματος "Thermie" με αντικείμενο "ολοκληρωμένα συστήματα αστικών μεταφορών - χρήση καινοτόμων τεχνολογιών στα μέσα μαζικής μεταφοράς"
1997 - 2001
8.
Ευρωπαϊκό Δίκτυο
"Υγιείς Πόλεις"
 
Ο Δήμος μας υιοθετώντας τις αρχές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας εντάχθηκε το 1996 στο Εθνικό Δίκτυο "Υγιείς Πόλεις" και κατ' επέκταση στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο "Υγιείς Πόλεις 2000". Η ένταξή αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε προγράμματα και να αναπτύξουμε τέτοιες δραστηριότητες που θα συντελέσουν στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής με τελικό στόχο την προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας των κατοίκων.
1996 - 2001

 


Κεντρικη Σελιδα | Δημοτικη Αρχη | Ενημερωση - Επικοινωνια | Παρουσιαση Δημου | Παιδεια-Πολιτισμος | Αθλητισμος | Κοινωνικες Υπηρεσιες | Ηλεκτρονικες Υπηρεσιες
  Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Privacy Statement  Terms Of Use Powered by and