Δήμος Αιγάλεω
Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal

Εργο 

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΩΡΑΡΙΩΝ - «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ»

Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal, ενέκρινε το 2005 πρόταση που υποβλήθηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Αιγάλεω.
 
Το έργο που εγκρίθηκε περιλαμβάνει την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που αποσκοπούν στη συμφιλίωση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή εργαζομένων και ανέργων γυναικών, μέσω της ανάπτυξης κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών και της λειτουργίας δομών από πλευράς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης .
 
Συνοπτικά οι δράσεις που υλοποιήθηκαν είναι:
 •  Πιλοτική επέκταση του ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών & δομών κοινωνικής μέριμνας και φροντίδας (π.χ βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, Βοήθεια στο Σπίτι κ.α) με στόχο το συγχρονισμό με τα συνήθη ωράρια εργασίας των εργαζομένων γυναικών και την κάλυψη αναγκών φύλαξης παιδιών ανέργων μητέρων για την συμμετοχή τους σε προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης, απασχόλησης κ.α
 • Λειτουργία Δομών Στήριξης Γυναικείας Απασχόλησης  
 • Διαγνωστική οικονομικοτεχνική μελέτη για την Πιλοτική Δημιουργία Γυναικείων Συνεταιρισμών Παροχής Υπηρεσιών Ολοκληρωμένης κατ’ οίκον Εξυπηρέτησης .
 • Πρόγραμμα Κατάρτισης γυναικών με αντικείμενο «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης & Φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων και Α.Μ.Ε.Α»
 • Πρόγραμμα Κατάρτισης γυναικών με αντικείμενο «Παροχή Υπηρεσιών Οικιακής Φροντίδας»
 • Επιμόρφωση Συμβούλων Ισότητας 
 • Λειτουργία Διαρκούς Forum για τη Συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, με τη συμμετοχή Κοινωνικών Εταίρων (γυναικείες οργανώσεις, εργοδοτικοί φορείς, συνδικαλιστικοί φορείς εργαζομένων κ.α).

 Στο πρόγραμμα υμμετείχαν επίσης η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΥΛΑΣ, το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ, το ΚΕΚ ΑΤΤΙΚΗΣ, το ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ και ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ.

Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 36 μήνες (5/2005-5/2008) και εντάχθηκε στη Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal.


 

 Εργο 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

To έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» (EMPLONET) εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κ.Π EQUAL, Υποπρόγραμμα 1 "Απασχολησιμότητα", Μέτρο 1.1 ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 3- Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 
 
 

Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάληψη δράσεων αφενός αποτίμησης των αναγκών των ομάδων στόχου, αφετέρου προώθησης της ισότητας των φύλλων. Πρόσθετα, το έργο Emplonet στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ενεργητικής πολιτικής απασχόλησης και κατάρτισης στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και της Δυτικής Αττικής. Το έργο επιδιώκει την επανένταξη στην αγορά εργασίας και την επίλυση των δυνητικών προβλημάτων των άνεργων γυναικών που αντιμετωπίζουν κοινωνικά εμπόδια κατά την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, των αρχηγών μονογονεϊκών οικογενειών, των ανέργων που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στην απασχόληση, των ηλικιωμένων ανέργων, των μακροχρόνια ανέργων στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και της Δυτ. Αττικής.

 


Εργο 

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΩΡΑΡΙΩΝ - «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ»

Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal, ενέκρινε το 2005 πρόταση που υποβλήθηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Αιγάλεω.
 
Το έργο που εγκρίθηκε περιλαμβάνει την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που αποσκοπούν στη συμφιλίωση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή εργαζομένων και ανέργων γυναικών, μέσω της ανάπτυξης κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών και της λειτουργίας δομών από πλευράς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης .
 
Συνοπτικά οι δράσεις που υλοποιήθηκαν είναι:
 •  Πιλοτική επέκταση του ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών & δομών κοινωνικής μέριμνας και φροντίδας (π.χ βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, Βοήθεια στο Σπίτι κ.α) με στόχο το συγχρονισμό με τα συνήθη ωράρια εργασίας των εργαζομένων γυναικών και την κάλυψη αναγκών φύλαξης παιδιών ανέργων μητέρων για την συμμετοχή τους σε προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης, απασχόλησης κ.α
 • Λειτουργία Δομών Στήριξης Γυναικείας Απασχόλησης  
 • Διαγνωστική οικονομικοτεχνική μελέτη για την Πιλοτική Δημιουργία Γυναικείων Συνεταιρισμών Παροχής Υπηρεσιών Ολοκληρωμένης κατ’ οίκον Εξυπηρέτησης .
 • Πρόγραμμα Κατάρτισης γυναικών με αντικείμενο «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης & Φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων και Α.Μ.Ε.Α»
 • Πρόγραμμα Κατάρτισης γυναικών με αντικείμενο «Παροχή Υπηρεσιών Οικιακής Φροντίδας»
 • Επιμόρφωση Συμβούλων Ισότητας 
 • Λειτουργία Διαρκούς Forum για τη Συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, με τη συμμετοχή Κοινωνικών Εταίρων (γυναικείες οργανώσεις, εργοδοτικοί φορείς, συνδικαλιστικοί φορείς εργαζομένων κ.α).

 Στο πρόγραμμα υμμετείχαν επίσης η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΥΛΑΣ, το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ, το ΚΕΚ ΑΤΤΙΚΗΣ, το ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ και ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ.

Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 36 μήνες (5/2005-5/2008) και εντάχθηκε στη Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal.


 

 Εργο 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

To έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» (EMPLONET) εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κ.Π EQUAL, Υποπρόγραμμα 1 "Απασχολησιμότητα", Μέτρο 1.1 ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 3- Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 
 
 

Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάληψη δράσεων αφενός αποτίμησης των αναγκών των ομάδων στόχου, αφετέρου προώθησης της ισότητας των φύλλων. Πρόσθετα, το έργο Emplonet στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ενεργητικής πολιτικής απασχόλησης και κατάρτισης στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και της Δυτικής Αττικής. Το έργο επιδιώκει την επανένταξη στην αγορά εργασίας και την επίλυση των δυνητικών προβλημάτων των άνεργων γυναικών που αντιμετωπίζουν κοινωνικά εμπόδια κατά την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, των αρχηγών μονογονεϊκών οικογενειών, των ανέργων που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στην απασχόληση, των ηλικιωμένων ανέργων, των μακροχρόνια ανέργων στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και της Δυτ. Αττικής.

 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού - Γ' ΚΠΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 “Σ Υ Μ Π Λ Ε Υ Σ Η”
 

 Η Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Αιγάλεω (ΔΗΚΕΠΑ) σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Περιστερίου (ΑΝΑΝΕΠΕΡ), τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, τον Δήμο Χαϊδαρίου και τη Δημοτική Επιχείρηση Έργων, Πολιτισμού, Ανάπτυξης, Προβολής, Επικοινωνίας Κορυδαλλού (ΔΕΕΠΑΠΕΚ), θέλοντας να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις δυσκολίες που συναντούν τα άτομα κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας, προχώρησαν στη λειτουργία εξειδικευμένου φορέα παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών με τίτλο «ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ», στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1 του Ε.Π. Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση.

 
Η «ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ» είναι μία πρωτοβουλία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών στήριξης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στον τομέα της απασχόλησης.
Η γεωγραφική περιοχή στην οποία εφαρμόστηκαν οι επιμέρους δράσεις του Σχεδίου, περιλαμβάνει τους Δήμους: Αιγάλεω, Περιστέρι, Χαϊδάρι, Αγ. Βαρβάρα, Κορυδαλλός, Νίκαια.
 
ΟΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
-Συμβουλευτική Απασχόλησης και Επαγγελματικός Προσανατολισμός (διερεύνηση ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων, ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων)
-Συμβουλευτική τεχνικών εξεύρεσης εργασίας (μέθοδοι αναζήτησης και διεκδίκησης μιας θέσης εργασίας, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής, συνέντευξη παρουσίασης)
-Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας
-Ψυχοκοινωνική υποστήριξη (ενδυνάμωση – τόνωση αυτοπεποίθησης, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, διαχείριση των ψυχολογικών συνεπειών της ανεργίας και του αποκλεισμού)
-Πληροφόρηση – Ενημέρωση για προγράμματα, προκηρύξεις, επιδοτούμενα σεμινάρια, επιδοτήσεις, νομοθεσίες κλπ.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2007 και ολοκληρώθηκε στις 30/06/2008.
 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 “Σ Υ Μ Π Λ Ε Υ Σ Η”
 

 Η Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Αιγάλεω (ΔΗΚΕΠΑ) σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Περιστερίου (ΑΝΑΝΕΠΕΡ), τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, τον Δήμο Χαϊδαρίου και τη Δημοτική Επιχείρηση Έργων, Πολιτισμού, Ανάπτυξης, Προβολής, Επικοινωνίας Κορυδαλλού (ΔΕΕΠΑΠΕΚ), θέλοντας να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις δυσκολίες που συναντούν τα άτομα κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας, προχώρησαν στη λειτουργία εξειδικευμένου φορέα παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών με τίτλο «ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ», στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1 του Ε.Π. Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση.

 
Η «ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ» είναι μία πρωτοβουλία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών στήριξης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στον τομέα της απασχόλησης.
Η γεωγραφική περιοχή στην οποία εφαρμόστηκαν οι επιμέρους δράσεις του Σχεδίου, περιλαμβάνει τους Δήμους: Αιγάλεω, Περιστέρι, Χαϊδάρι, Αγ. Βαρβάρα, Κορυδαλλός, Νίκαια.
 
ΟΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
-Συμβουλευτική Απασχόλησης και Επαγγελματικός Προσανατολισμός (διερεύνηση ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων, ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων)
-Συμβουλευτική τεχνικών εξεύρεσης εργασίας (μέθοδοι αναζήτησης και διεκδίκησης μιας θέσης εργασίας, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής, συνέντευξη παρουσίασης)
-Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας
-Ψυχοκοινωνική υποστήριξη (ενδυνάμωση – τόνωση αυτοπεποίθησης, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, διαχείριση των ψυχολογικών συνεπειών της ανεργίας και του αποκλεισμού)
-Πληροφόρηση – Ενημέρωση για προγράμματα, προκηρύξεις, επιδοτούμενα σεμινάρια, επιδοτήσεις, νομοθεσίες κλπ.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2007 και ολοκληρώθηκε στις 30/06/2008.
 

Κεντρικη Σελιδα | Δημοτικη Αρχη | Ενημερωση - Επικοινωνια | Παρουσιαση Δημου | Παιδεια-Πολιτισμος | Αθλητισμος | Κοινωνικες Υπηρεσιες | Ηλεκτρονικες Υπηρεσιες
  Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων  Όροι Χρήσης Powered by and