Δήμος Αιγάλεω
Wednesday, March 29, 2017
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Διαγωνισμοι Προμηθειών / Εργων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Αιγάλεω, θα διενεργήσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια «ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚAΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜAΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100 ΛΙΤΡΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚAΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜAΤΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 € (με το ΦΠΑ), ήτοι για τους «ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚAΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜAΤΩΝ» 40.000,00 € (με το ΦΠΑ) & για «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚAΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜAΤΩΝ» 10.000,00 € (με το ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει Ανοικτό Διαγωνισμό, για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ», για τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 190.000,00 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του προμηθευτή:
1. για τα είδη παντοπωλείου, γαλακτοκομικών προϊόντων, και αρτοποιίας, με την χαμηλότερη τιμή προσφοράς

2. για τα είδη κρεοπωλείου, οπωροπωλείου, κατεψυγμένων λαχανικών και ψαριών, ελαιόλαδου και αυγών, με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (επί τις %) επί της μέσης λιανικής τιμής, όπως διαμορφώνεται ανά περίοδο με τα δελτία πιστοποίησης τιμών της αρμόδιας υπηρεσίας (Τμήμα Εμπορίου) της Περιφέρειας Αττικής
.
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα ( Ι. Οδός 364 & Κάλβου) στις 9/12/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ.-12.30 μ.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια «Φρέσκου Γάλακτος», για την χορήγησή του στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου, προϋπολογισμού 130.000,00 ΕΥΡΩ (με τον Φ.Π.Α. εκ ποσοστού 13%).
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα ( Ι. Οδός 364 & Κάλβου) στις 3/12/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ-11.30 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών).
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για:

Α/Α   ΕΙΔΟΣ                ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ   ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.     ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ                1 LT                   92.036 lt
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, για τις ανάγκες ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 379.000,00 € (με το Φ.Π.Α.) ήτοι για τα ΚΑΥΣΙΜΑ 357.500,00 € (με το Φ.Π.Α.) και για τα ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 21.500,00 € (με το Φ.Π.Α.)
με κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του προμηθευτή :

Α) για τα ΚΑΥΣΙΜΑ το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής του είδους σε ακέραιες μονάδες με δυο δεκαδικά, στη μέση λιανική τιμή που ανακοινώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Περιφέρειας Αθηνών.

Β) για τα ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ την χαμηλότερη τιμή προσφοράς
 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
 

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επαναληπτικό Ανοιχτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για την προμήθεια διαφόρων Προμήθεια ανταλλακτικών (πλαισίων & υπερκατασκευών) οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευών των οχημάτων του Δήμου από το Συνεργείο του Τμήματος Συντήρησης Εξοπλισμού & Αποθήκης.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει Ανοικτό Επαναληπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, για μέρος της προμήθειας «Ανταλλακτικών (πλαισίων & υπερκατασκευών) Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου του Δήμου», για την επισκευή και συντήρησή τους από το Συνεργείο του Τμήματος Συντήρησης Εξοπλισμού & Αποθήκης της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου και συγκεκριμένα για τις υποομάδες Α2 Iveco, A3 Scania, A4 Volvo-Man, A5 Nissan – Mitsubishi-Daewoo- Hyundai-Isuzu, A6 Ford-Citroen-Skoda-V.W., B1 Ηλεκτρλογικά – Ηλεκτρομηχανικά, Β4 Μπαταρίες, Β5 Σωλήνες Υψηλης Πίεσης, Β6 Αναλώσιμα Μικροανταλλακτικά Συνεργείου (Βίδες κ.λ.π.), Γ1 Απορριμματοφόρα-Πλυντήρια Κάδων-Ανοιχτά Φορτηγά-Βυτία & Γ3 Φορτωτές-Εκσκαφείς συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 60.000,00 Ευρώ (με τον Φ.Π.Α. εκ ποσοστού 23%).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ, προτίθεται να προμηθευτεί “ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ”, απαραίτητων για τη λειτουργία των Δημοτικών ιατρείων και γενικώτερα των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 8.634,43 ΕΥΡΩ (με το ΦΠΑ), με απευθείας ανάθεση από τον κ. Δήμαρχο και κριτήριο τελικής επιλογής, την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται, να λάβουν γνώση της σχετικής μελέτης και να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι και 16/10/2013, ημέρα Τετάρτη, στο Τμήμα Προμηθειών (1ος όροφος) του Δήμου (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ – Ιερά οδός 364).

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αιγάλεω διακηρύττει ότι: τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 12:00 -13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιερά Οδός 364) ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής θα διενεργήσει φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης με διαφημιστικά μέσα σε στάσεις επιβατών (60 στέγαστρα) εντός των διοικητικώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ν ορίων του Δήμου και την εκμετάλλευση αυτών. Οι θέσεις αυτές διανέμονται σε ζώνες, ήτοι 14 στη ζώνη Α, 14 στη ζώνη Β & 32 στη ζώνη Γ. Ως κατώτατο όριο προσφοράς, ορίζεται το ποσό των:
. 300 Ευρώ ετησίως ανά μονάδα στεγάστρου Ζώνης Α.
. 200 Ευρώ ετησίως ανά μονάδα στεγάστρου Ζώνης Β,
. 100 Ευρώ ετησίως ανά μονάδα στεγάστρου Ζώνης Γ,
Ήτοι συνολικά Δέκα χιλιάδες διακόσια ευρώ (10.200 Ευρώ).
Στη δημοπρασία μπορεί να συμμετέχει κάθε φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 1.020,00 € (ποσοστό 10% του στη διακήρυξη οριζομένου ελαχίστου για ολόκληρο το πρώτο έτος της σύμβασης ορίου πρώτης προσφοράς ).
Αντίγραφα των όρων διακήρυξης καθώς και κάθε σχετική πληροφορία παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, Τμήμα Δημοτικών Προσόδων, 1ος όροφος, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρες 8:30 π.μ. μέχρι 14:00 μ.μ. (τηλέφωνο: 213 2044869-867)

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Αιγάλεω, θα διενεργήσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια υλικού συντήρησης πρασίνου (φυτικό υλικό, άμμο, τύρφη & λιπάσματα) για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (πλατειών, νησίδων, τριγώνων) αλσών (Μπαρουτάδικο, Λοιμωδών)», συνολικού προϋπολογισμού 34.455,46 €
(με το ΦΠΑ).
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Ι. Οδός 364 & Κάλβου) στις 15/10/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00-11.30 (λήξη παράδοσης προσφορών).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΛΟΙΠΑ ΑΡΧΕΙΑ
 

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, για τις ανάγκες ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 379.000,00 € (με το Φ.Π.Α.) ήτοι για τα ΚΑΥΣΙΜΑ 357.500,00 € (με το Φ.Π.Α.) και για τα ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 21.500,00 € (με το Φ.Π.Α.)
με κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του προμηθευτή :

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

 

 

 

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
Page 10 of 19First   Previous   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Next   Last   

Κεντρικη Σελιδα | Δημοτικη Αρχη | Ενημερωση - Επικοινωνια | Παρουσιαση Δημου | Παιδεια-Πολιτισμος | Αθλητισμος | Κοινωνικες Υπηρεσιες | Ηλεκτρονικες Υπηρεσιες
  Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Privacy Statement  Terms Of Use Powered by and