Δήμος Αιγάλεω
Saturday, June 23, 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Διαγωνισμοι Προμηθειών / Εργων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»

Ο Δήμαρχος Αιγάλεω, σας καλεί μέχρι 1/7/2013, να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας καθόσον θα διενεργηθεί Επαναληπτικός Ανοικτός Διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του προμηθευτή:
1. για τα καύσιμα, με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής του είδους σε ακέραιες μονάδες με δύο δεκαδικά στη μέση λιανική τιμή που ανακοινώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Περιφέρειας Αθηνών.

2. για τα λιπαντικά είδη, με την χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», προϋπολογισμού 562.000,00 ΕΥΡΩ (με τον Φ.Π.Α. εκ ποσοστού 23%).
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα ( Ι. Οδός 364 & Κάλβου) στις 2/07/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ-11.30 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών).

Read More...  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ,

Προτίθεται να εκτελέσει τις παρακάτω εργασίες & προμήθεια:

Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ σε κτίρια του Δήμου:

1. ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (τύπου Carrier) (Ιερά οδός 364 & Κάλβου) προϋπολογισμός 14.000,00 € (με ΦΠΑ)

2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΠ & λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου (Μάρκου Μπότσαρη & Ελλησπόντου)  προϋπολογισμός 1.000,00 € (με ΦΠΑ)

3. α) ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ” (Δημαρχείου 15 & Κουντουριώτη)
β) ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ – Γ. ΒΡΑΝΑ
(Ιερά οδός 154) προϋπολογισμός 3.000,00 € (με ΦΠΑ)

Β. ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΕΡΑ & ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ για προσδιορισμό αμιάντου σε χώρους του Δήμου ΑΙΓΑΛΕΩ προϋπολογισμός 5.000,00 € (με

Read More...  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ,
Προτίθεται να εκτελέσει τις παρακάτω προμήθειες :
α) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, για τα φωτοτυπικά μηχανήματα, FAX-Εκτυπωτές & λοιπά συναφή μηχανήματα του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 ΕΥΡΩ (με το ΦΠΑ).
β) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, για την επισκευή των γεωργικών μηχανημάτων
της Δ/νσης Κήπων, Δεντρ/χιών, παιδικών χαρών και Αλσών, προϋπολογισμού δαπάνης
15.000,00 ΕΥΡΩ (με το ΦΠΑ).

Οι ανωτέρω προμήθειες θα εκτελεστούν μετά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και μέχρι τις 31-12-2013, ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών μελετών, και να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι τις 10/05/2013, στο Δημοτικό Κατάστημα (Τμήμα Προμηθειών, 1ος όροφος).


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΛΗΣ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ,

Προτίθεται να εκτελέσει τις παρακάτω εργασίες:

α) Συντηρήσεις κλιματιστικών μηχανημάτων (split units) για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών Δημοτικών Κτιρίων, προϋπολογισμού δαπάνης 11.500,00 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.).

β) Συντήρηση (εργασία) των εγκαταστάσεων (υποσταθμών) υποβιβασμού μέσης τάσης σε χαμηλή τάση του Δημοτικού Καταστήματος και των σχολείων του Δήμου, καθώς και τη συντήρηση του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους του Δημοτικού Καταστήματος, προϋπολογισμού δαπάνης 6.000,00 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.).

γ) Συντήρηση των αντλιών, αντλιοστασίων και αντλιών πυρόσβεσης του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.).

 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν μετά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και μέχρι τις 31-12-2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να λάβουν γνώση των Τεχνικών Εκθέσ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Αιγάλεω ενδιαφέρεται για την λήψη δανείου ύψους 5.000.000,00 € το οποίο θα χρησιμοποιήσει για αγορά οικοπέδου (Ο.Τ. 266) 15ετούς ή 25ετούς διάρκειας αποπληρωμής σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου.
Εφόσον ενδιαφέρεσθε, παρακαλείσθε να υποβάλλετε στο Δήμο Αιγάλεω (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών) εντός δέκα ημερών από σήμερα, την προσφορά σας η οποία θα πρέπει να περιέχει :
α) το ποσό του δανείου
β) την διάρκεια αποπληρωμής
γ) το επιτόκιο δανεισμού
δ) το συνολικό κόστος του δανείου (τοκοχρεολύσιο) έως την ημερομηνία αποπληρωμής του (με αναλυτικό πίνακα τοκοχρεολυτικών δόσεων), καθώς επίσης και λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες από 9.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. στο τηλέφωνο 213 2044943

 

Ο Αντιδήμαρχος Ο.Υ.


Τόλης Γεώργιος

 

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΥΚΙΚΕΙΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Διακηρύσσει ότι την 23η Απριλίου έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 – 12:30 θα διεξαχθεί φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία στο Δημοτικό Κατάστημα, ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης του κυλικείου εντός του Δημοτικού Καταστήματος και για το χρονικό διάστημα από της υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης και μέχρι πέντε χρόνια.
Σαν ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 300,00 € μηνιαίως.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη Δημοπρασία πρέπει να καταθέσει ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής :
1. Έγγραφο με το οποίο να αποδεικνύεται ότι είναι δημότης και κάτοικος Αιγάλεω ή δημότης Αιγάλεω
2. Εγγυητική επιστολή, αναγνωρισμένης Τραπέζης ποσού 360,00 € ως εγγύηση συμμετοχής στη Δημοπρασία.
3. Βεβαίωση του Δήμου Αιγάλεω ότι δεν τυγχάνει οφειλέτης του από οποιαδήποτε αιτία.
4. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου & πιστοποιητικό εισαγγελικής αρχής ότι δεν διώκεται και
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσης διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα.

Αντίγραφο των όρων διακήρυξης καθώς και κάθε σχετική πληροφορία παρέχεται στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Δημοτικών Προσόδων και Περιουσίας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρες 8:30 π.μ. μέχρι 14:00 μ.μ.


Ο Αντιδήμαρχος


Τόλης Γεώργιος

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ,

Προτίθεται να εκτελέσει την παρακάτω εργασία:

Συλλογή & εναλλακτική διαχείριση εγκαταλελειμμένων οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής, προϋπολογισμού δαπάνης 2.000,00 € (με το Φ.Π.Α.).


Η εργασία θα εκτελεστεί μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και μέχρι τις 31-12-2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να λάβουν γνώση της Τεχνικής Έκθεσης και να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι τις 15-3-2013 στο Δημοτικό Κατάστημα (Τμήμα Προμηθειών) στον πρώτο 1ο όροφο.

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω, σας καλεί μέχρι 24/4/2013, να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας καθόσον θα διενεργηθεί Ανοικτός Διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του προμηθευτή:
1. για τα καύσιμα, με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής του είδους σε ακέραιες μονάδες με δύο δεκαδικά στη μέση λιανική τιμή που ανακοινώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Περιφέρειας Αθηνών.

2. για τα λιπαντικά είδη, με την χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», προϋπολογισμού 562.000,00 ΕΥΡΩ (με τον Φ.Π.Α. εκ ποσοστού 23%).
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα ( Ι. Οδός 364 & Κάλβου) στις 25/04/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ-11.30 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών).
Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών.
Οι προσφορές θα έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% του προϋπολογισμού της προμήθειας, δηλ.: στο σύνολο 28.100,00 ΕΥΡΩ.
Στην περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται από ΜΜΕ ή ενώσεις τους η εγγύηση είναι 2,5% δηλ. στο σύνολο 14.050,00 ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του διαγωνισμού και των Τεχνικών Προδιαγραφών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, της Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου, 1ος όροφος επί της Ι. Οδού 364 και Κάλβου, τηλ: 2132044935.

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ,

Προτίθεται να εκτελέσει τις παρακάτω εργασίες:

1. Συντήρησης ανελκυστήρων, όλων των κτιρίων του Δήμου που στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοτικού Καταστήματος, Κοινωνικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Δόμησης, Παιδικοί Σταθμοί, Πνευματικά Κέντρα κ.λ.π., προϋπολογισμού δαπάνης 17.300,00 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.).

2. Συντήρησης και Αναγόμωσης των Πυροσβεστήρων, όλων των κτιρίων του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης 4.500,00 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.).

3. Συντήρησης Καθαρισμού Λεβήτων Κεντρικής Θέρμανσης, των κτιρίων του Δήμου που στεγάζονται οι υπηρεσίες του, των παιδικών σταθμών και των σχολείων του Δήμου ως και συντήρησης και ρύθμισης των καυστήρων (πετρελαίου και φυσικού αερίου) προϋπολογισμού δαπάνης 13.000,00 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.).

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν μετά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και μέχρι τις 31-12-2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να λάβουν γνώση των Τεχνικών Εκθέσεων και να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι τις 8-3-2013 στο Δημοτικό Κατάστημα (Τμήμα Προμηθειών) στον πρώτο 1ο όροφο.

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αιγάλεω 31/7/2012

Ο Δήμος Αιγάλεω, θα διενεργήσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τελικής επιλογής τον προμηθευτή με τη χαμηλότερη προσφορά, για την προμήθεια «ΜΕΛΑΝΙΩΝ», για όλους τους τύπους των εκτυπωτών του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 28.183,00 € (με το ΦΠΑ 23%).

Read More...  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
Page 19 of 26First   Previous   14  15  16  17  18  [19]  20  21  22  23  Next   Last   

Κεντρικη Σελιδα | Δημοτικη Αρχη | Ενημερωση - Επικοινωνια | Παρουσιαση Δημου | Παιδεια-Πολιτισμος | Αθλητισμος | Κοινωνικες Υπηρεσιες | Ηλεκτρονικες Υπηρεσιες
  Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Privacy Statement  Terms Of Use Powered by and