Δήμος Αιγάλεω
Tuesday, February 20, 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Διαγωνισμοι Προμηθειών / Εργων

Ανοικτός Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Αιγάλεω 07/05/ 2012

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο τελικής επιλογής τον προμηθευτή με τη χαμηλότερη προσφορά, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ», για το προσωπικό του Δήμου, προϋπολογισμού 170.000,00 ΕΥΡΩ (με τον Φ.Π.Α. εκ ποσοστού 23%).

Read More...  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για κλήση σε διαπραγμάτευση για τη μεταφορά μαθητών

Αιγάλεω 06/03/2012

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 68/1-3-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τις περιπτώσεις των δρομολογίων που δεν έχουν υποβληθεί προσφορές ή οι υποβληθείσες προσφορές υπερέβησαν το όριο του Προϋπολογισμού της από 7/8/2011 διακήρυξης για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγάλεω. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των ανωτέρω δρομολογίων ανέρχεται στο ποσό των 81.705,87 ευρώ.

Read More...  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Αιγάλεω 15/02/2012

Ο Δήμος Αιγάλεω, θα διενεργήσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τελικής επιλογής τον προμηθευτή με τη χαμηλότερη προσφορά, για την προμήθεια «ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΤΟΙΜΟ ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ)» (Αριθμ. Υπομελέτης 30(1)/2011)», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 70.600,00€  (με το ΦΠΑ), για την εκτέλεση του έργου αυτεπιστασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ(Α.Μ. 30/2011)».

Read More...  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
Ανοικτός Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

Αιγάλεω 06/02/2012

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο τελικής επιλογής τον προμηθευτή με τη χαμηλότερη προσφορά, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ», προϋπολογισμού 400.000,00 ΕΥΡΩ (με τον Φ.Π.Α. εκ ποσοστού 23%).

Read More...  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αιγάλεω 03/02/2012

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει Πρόχειρο Επαναληπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τελικής επιλογής τον προμηθευτή με τη χαμηλότερη προσφορά, για την «ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ, ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», προϋπολογισμού 70.000,00 ΕΥΡΩ

Read More...  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αιγάλεω 26/01/2012

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει Πρόχειρο Επαναληπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τελικής επιλογής τον προμηθευτή με τη χαμηλότερη προσφορά, για την «Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου», προϋπολογισμού 70.000,00 ΕΥΡΩ.

Read More...  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αιγάλεω 28/12/2011

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τελικής επιλογής τον προμηθευτή με τη χαμηλότερη προσφορά, για την «Προμήθεια στολών και αναγκαίων ειδών για τον εξοπλισμό της Δημοτικής Αστυνομίας», προϋπολογισμού 72.785,00 ΕΥΡΩ

Read More...  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αιγάλεω 28/12/2011

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τελικής επιλογής τον προμηθευτή με τη χαμηλότερη προσφορά, για την «Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου», προϋπολογισμού 70.000,00 ΕΥΡΩ .

Read More...  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
Page 19 of 24First   Previous   14  15  16  17  18  [19]  20  21  22  23  Next   Last   

Κεντρικη Σελιδα | Δημοτικη Αρχη | Ενημερωση - Επικοινωνια | Παρουσιαση Δημου | Παιδεια-Πολιτισμος | Αθλητισμος | Κοινωνικες Υπηρεσιες | Ηλεκτρονικες Υπηρεσιες
  Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Privacy Statement  Terms Of Use Powered by and