Δήμος Αιγάλεω
Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Διαγωνισμοι Προμηθειών / Εργων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Αιγάλεω, θα διενεργήσει Τακτική Μειοδοτική Δημοπρασία, ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, για Εργασίες Επισκευής και Συντήρησης, με σφραγισμένες προσφορές ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τις εκατό (%), για την Επισκευή και Συντήρηση μετά ανταλλακτικών ή άνευ ανταλλακτικών :
α) Πλαισίων Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου, με υποβολή τιμολογίων προσφοράς,
β) Υπερκατασκευών Απορριμματοφόρων, Πλυντηρίων Κάδων, Βυτίων, Ανοιχτών Καροτσών
Φορτηγών, με υποβολή τιμοκαταλόγου,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του προμηθευτή με τη
χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια «Ανταλλακτικών (πλαισίων & υπερκατασκευών) και Ελαστικών Επισώτρων Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου του
Δήμου», για την επισκευή και συντήρησή τους από το Συνεργείο του Τμήματος Συντήρησης Εξοπλισμού & Αποθήκης της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου και
συγκεκριμένα για τις ομάδες Α. Ανταλλακτικά Πλαισίων Γενικότερα, Β. Ανταλλακτικά Πλαισίων Αναλώσιμου Χαρακτήρα, Γ. Ανταλλακτικά Υπερκατασκευών,
Δ. Ελαστικά Επίσωτρα, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 170.000,00 Ευρώ (με τον Φ.Π.Α. εκ ποσοστού 23%).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
Περίληψη Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού

«Σύμβουλος υποστήριξης για την ενίσχυση της Διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Αιγάλεω στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων»

Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού


Δευκρινήσεις επί των τευχών
1η διευκρίνηση

2η διευκρίνηση

3η διευκρίνηση
 

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, για τις ανάγκες ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 379.000,00 € (με το Φ.Π.Α.) ήτοι για τα ΚΑΥΣΙΜΑ 357.500,00 € (με το Φ.Π.Α.) και για τα ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 21.500,00 € (με το Φ.Π.Α.)
με κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του προμηθευτή :

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Αιγάλεω ανακοινώνει ότι: την 28η Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ.στο Δημοτικό Κατάστημα ( Ιερά Οδός 364 & Κάλβου) αναρτήθηκε ο πίνακας με τους δικαιούχους για το υπαίθριο στάσιμο και πλανόδιο τύπου Β εμπόριο, εντός των ορίων του Δήμου Αιγάλεω.

Πίνακας Δικαιούχων
 

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Αιγάλεω

Ανακοινώνει ότι: την 27η Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ.στο Δημοτικό Κατάστημα ( Ιερά Οδός 364 & Κάλβου) η αρμόδια επιτροπή που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 467 / 2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα προχωρήσει στη δημόσια κλήρωση, για την παραχώρηση θέσεων, για το υπαίθριο στάσιμο και πλανόδιο τύπου Β εμπόριο, εντός των ορίων του Δήμου Αιγάλεω.

 

 

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ, ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ( Β ) & ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.

Από το τμήμα αδειών καταστημάτων του Δήμου Αιγάλεω Αττικής, ανακοινώνεται ότι, σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 467/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, που βρίσκεται στο ισόγειο του Δημοτικού καταστήματος, ο πίνακας των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου ( Β ) εμπορίου ανά κατηγορία,, οι οποίες βρίσκονται στα όρια του Δήμου Αιγάλεω Αττικής και ισχύει από 07 – 01 – 2014 έως 31 – 01 – 2014.

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

 Από το Τμήμα Αδειών Καταστημάτων του Δήμου Αιγάλεω Αττικής, ανακοινώνεται ότι, σε συνέχεια του από 03-12-2013 πρακτικού κληρώσεως, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, που βρίσκεται στο ισόγειο του Δημοτικού καταστήματος, ο πίνακας θέσης περιπτέρου προς παραχώρηση, το οποίο βρίσκεται στα όρια του Δήμου Αιγάλεω Αττικής και ισχύει από 07 – 01 – 2014 έως 31 – 01 – 2014.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Αιγάλεω, θα διενεργήσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια «ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚAΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜAΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100 ΛΙΤΡΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚAΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜAΤΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 € (με το ΦΠΑ), ήτοι για τους «ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚAΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜAΤΩΝ» 40.000,00 € (με το ΦΠΑ) & για «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚAΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜAΤΩΝ» 10.000,00 € (με το ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
Σελίδα 9 από 19Πρώτη   Προηγούμενη   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρικη Σελιδα | Δημοτικη Αρχη | Ενημερωση - Επικοινωνια | Παρουσιαση Δημου | Παιδεια-Πολιτισμος | Αθλητισμος | Κοινωνικες Υπηρεσιες | Ηλεκτρονικες Υπηρεσιες
  Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων  Όροι Χρήσης Powered by and