Δήμος Αιγάλεω
Thursday, September 21, 2017
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Διαγωνισμοι Προμηθειών / Εργων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ – ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Αιγάλεω, έχοντας υπόψη την αρ. πρωτ. 8767/06-03-2015 (ΑΔΑ: 7Α6ΓΩ6Ν-4ΧΡ) διακήρυξη πρόχειρης, φανερής, προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση παλαιών σιδήρων, ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών συσκευών και χρησιμοποιούμενων λιπαντικών ελαίων – ορυκτελαίων. Το αρ. πρωτ. 10787/20-03-2015 πρακτικό επιτροπής διεξαγωγής της παραπάνω δημοπρασίας. Την αρ. 123/21-04-2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής κατακύρωσης του αποτελέσματος της παραπάνω δημοπρασίας για την εκποίηση παλαιών σιδήρων και ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών συσκευών και επανάληψης της δημοπρασίας για την εκποίηση λιπαντικών ελαίων – ορυκτελαίων εφόσον δεν υπήρξε κανένας συμμετέχοντας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγάλεω επαναπροκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 9ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Σχολικού κτηρίου 9ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω. Σαλαμίνος 10 την 7η Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο του ως άνω Σχολικού κτηρίου τηλ 210-5315835, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγάλεω επαναπροκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 14ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Σχολικού κτηρίου 14ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω. Αιγίνης 8 & Σαλαμίνος την 7η Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 ΑΔΑ : 7ΣΒΗΟΞ6Ν-ΞΒΓ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο του ως άνω Σχολικού κτηρίου τηλ 210-54.48.444 απ’όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
Συντήρηση δικτύου αυτόματου ποτίσματος

Ο Δήμος Αιγάλεω, θα διενεργήσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια υλικών συντήρησης αυτόματου ποτίσματος για το έργο:<< Συντήρηση δικτύου αυτόματου ποτίσματος.>> , συνολικού προϋπολογισμού 24.093,18 € (με το ΦΠΑ).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός, για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ», για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 157.400,00 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
Επαναληπτική Δημοπρασία

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Διακηρύσσει ότι την 16η Σεπτεμβρίου έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 – 14.00 θα διεξαχθεί φανερή προφορική πλειοδοτική επαναληπτική δημοπρασία στο Δημοτικό Κατάστημα, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, για την εκμίσθωση των κυλικείων α)εντός του Δημοτικού Κολυμβητηρίου-Κλειστού Γυμναστηρίου <<ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ>> & β)εντός του Αθλητικού Κέντρου <<ΕΥΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ>> για το χρονικό διάστημα από της υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης και μέχρι (3) τρία χρόνια
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
Προμήθεια πλαστικών σάκων

Ο Δήμος Αιγάλεω, θα διενεργήσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά, για την «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων».

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Ι. Οδός 364 & Κάλβου) στις 02/09/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00-12.30 (λήξη παράδοσης προσφορών).

Περίληψη Διακήρυξης

Μελέτη Διακήρυξης

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
Page 9 of 22First   Previous   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Next   Last   

Κεντρικη Σελιδα | Δημοτικη Αρχη | Ενημερωση - Επικοινωνια | Παρουσιαση Δημου | Παιδεια-Πολιτισμος | Αθλητισμος | Κοινωνικες Υπηρεσιες | Ηλεκτρονικες Υπηρεσιες
  Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Privacy Statement  Terms Of Use Powered by and