Δήμος Αιγάλεω
Thursday, March 21, 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Πορεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Αιγάλεω

Σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 266 του Νόμου N 3852/2010 (ΦΕΚ 87A  07-06-2010) (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και κατόπιν αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 175 του Κ.Δ.Κ. Καθώς το εν λόγω διάταγμα δεν έχει εκδοθεί ακόμα, τα στοιχεία που αναρτώνται είναι αντίστοιχα με την ετήσια συνοπτική κατάσταση απολογισμού (ΚΥΑ 7028/03-02-2004 – ΦΕΚ 253/9-02-2004 Β – Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων).


Οικονομικό Ετος 2018

97 - 19/04/18 έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2018

263 - 24/07/18 έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2018

362 - 01/11/18 έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού Γ' τριμήνου 2018


 

Οικονομικό Ετος 2017

119 - Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού πρώτου τριμήνου 2017

240 - Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού δεύτερου τριμήνου 2017

326 - Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού τρίτου τριμήνου 2017

Ισολογισμός 2017

319 - 03/10/2018 - Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2017 με ΑΔΑ

 


 Οικονομικό Ετος 2016

109 - Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού πρώτου τριμήνου 2016

220 - Έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού δεύτερου τριμήνου 2016

 

 Ισολογισμός 2016 

 

Απολογισμός προς Δημοσίευση 2016

Απολογιστικός πίνακας 2016

292 - Εγκριση Απολογισμού 2016 

293 - Εγκριση ισολογισμού 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2016 (ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ) 


Οικονομικό Ετος 2015

080 - έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού πρώτου τριμήνου 2015

161 - έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού δευτέρου τριμήνου 2015

239 - έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού τρίτου τριμήνου 2015

Απολογισμός προς Δημοσίευση 2015

 


Οικονομικό Ετος 2014

159 - Έγκριση Έκθεσης υλοποίησης προυπολογισμού πρώτου τριμήνου 2014

160 - Έγκριση Έκθεσης υλοποίησης προυπολογισμού δευτέρου τριμήνου 2014

215 - Έγκριση έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού τρίτου τριμήνου 2014

033 - Έγκριση έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού τέταρτου τριμήνου 2014

Ισολογισμός 2014 

Απολογισμός προς Δημοσίευση 2014


Οικονομικό Ετος 2012

Έγκριση της έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού 1ου τριμήνου 2012 - Υπ. αριθμ 96/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Έγκριση της έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού 2ου τριμήνου 2012 - Υπ. αριθμ 179/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου


Οικονομικό Ετος 2011

Έγκριση της έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού 1ου τριμήνου 2011 - Υπ. αριθμ 152/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Έγκριση της έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού 2ου τριμήνου 2011 - Υπ. αριθμ 193/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Έγκριση της έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού 3ου τριμήνου 2011 - Υπ. αριθμ 291/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

 

 


Κεντρικη Σελιδα | Δημοτικη Αρχη | Ενημερωση - Επικοινωνια | Παρουσιαση Δημου | Παιδεια-Πολιτισμος | Αθλητισμος | Κοινωνικες Υπηρεσιες | Ηλεκτρονικες Υπηρεσιες
  Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Privacy Statement  Terms Of Use Powered by and