Δήμος Αιγάλεω
Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Ο Δήμος Αιγάλεω προχωρεί στη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και καλεί όσους από τους φορείς της πόλης μας ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες


α) Εμπορικοί και Επαγγελματικοί σύλλογοι,

β) Επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς,

γ) Τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών,

δ) Οι εργαζόμενοι στο Δήμο,

ε) Ενώσεις και σύλλογοι γονέων,

στ) Αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς,

ζ) Εθελοντές οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,

η) Άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών,

θ) Εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων,

ι) Δημότες και επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής και να στείλουν γραπτώς στο Δημαρχείο Αιγάλεω (Ιερά Οδός 364 & Κάλβου, τ.κ. 12243) ή στο email: egaleo@egalo.gr τους εκπροσώπους τους (τακτικό - αναπληρωματικό) με πλήρη στοιχεία, έως τις 30/10/2014.


 

Ο Δήμος Αιγάλεω προχωρεί στη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και καλεί όσους από τους φορείς της πόλης μας ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες


α) Εμπορικοί και Επαγγελματικοί σύλλογοι,

β) Επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς,

γ) Τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών,

δ) Οι εργαζόμενοι στο Δήμο,

ε) Ενώσεις και σύλλογοι γονέων,

στ) Αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς,

ζ) Εθελοντές οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,

η) Άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών,

θ) Εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων,

ι) Δημότες και επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής και να στείλουν γραπτώς στο Δημαρχείο Αιγάλεω (Ιερά Οδός 364 & Κάλβου, τ.κ. 12243) ή στο email: egaleo@egalo.gr τους εκπροσώπους τους (τακτικό - αναπληρωματικό) με πλήρη στοιχεία, έως τις 30/10/2014.


 


Ημέρα του Δημότη

Η νέα Διοίκηση του Δήμου Αιγάλεω οργανώνει ημέρα του Δημότη με κύριο στόχο την άμεση επικοινωνία του Δημάρχου με τους δημότες προκειμένου να συζητούνται, άμεσα, προβλήματα της πόλης μας.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη και ώρες 11:00πμ – 13:00μμ και 18:00μμ – 20:00μμ.

Για συνάντηση με τον Δήμαρχο μπορείτε να καλείτε στην γραμματεία του Δημάρχου στα νούμερα 2132044804, 805 και 806.

Μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στα προγραμματισμένα ραντεβού, όποτε προκύπτουν έκτακτες υποχρεώσεις του Δημάρχου.


 

Η νέα Διοίκηση του Δήμου Αιγάλεω οργανώνει ημέρα του Δημότη με κύριο στόχο την άμεση επικοινωνία του Δημάρχου με τους δημότες προκειμένου να συζητούνται, άμεσα, προβλήματα της πόλης μας.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη και ώρες 11:00πμ – 13:00μμ και 18:00μμ – 20:00μμ.

Για συνάντηση με τον Δήμαρχο μπορείτε να καλείτε στην γραμματεία του Δημάρχου στα νούμερα 2132044804, 805 και 806.

Μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στα προγραμματισμένα ραντεβού, όποτε προκύπτουν έκτακτες υποχρεώσεις του Δημάρχου.


 


1515 – ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΗ

Ο Δήμος Αιγάλεω ανακοινώνει ότι τέθηκε σε λειτουργία το τετραψήφιο τηλεφωνικό νούμερο 1515 – ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΗ.

Σκοπός της νέας τηλεφωνικής γραμμής είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών µέσω της ικανοποίησης των αιτημάτων σε θέματα καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, πλακοστρώσεων και πρασίνου και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του από πλευράς Δήμου.

Οι δημότες μπορούν να καλούν καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00 – 21:00 για προβλήματα που αφορούν:
- καθαριότητα (περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων/μπαζών)
- ηλεκτροφωτισμό (αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων)
- πλακοστρώσεις (επισκευή πλακών πεζοδρομίου)
- πράσινο (περισυλλογή κλαδιών, κλαδέματα, καθαρισμός πλατειών)
Η Υπηρεσία καταγράφει τα στοιχεία και το αίτημα του πολίτη και στη συνέχεια το διαβιβάζει στην αρμόδια διεύθυνση του Δήμου για την διεκπεραίωσή του.


 

Ο Δήμος Αιγάλεω ανακοινώνει ότι τέθηκε σε λειτουργία το τετραψήφιο τηλεφωνικό νούμερο 1515 – ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΗ.

Σκοπός της νέας τηλεφωνικής γραμμής είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών µέσω της ικανοποίησης των αιτημάτων σε θέματα καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, πλακοστρώσεων και πρασίνου και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του από πλευράς Δήμου.

Οι δημότες μπορούν να καλούν καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00 – 21:00 για προβλήματα που αφορούν:
- καθαριότητα (περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων/μπαζών)
- ηλεκτροφωτισμό (αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων)
- πλακοστρώσεις (επισκευή πλακών πεζοδρομίου)
- πράσινο (περισυλλογή κλαδιών, κλαδέματα, καθαρισμός πλατειών)
Η Υπηρεσία καταγράφει τα στοιχεία και το αίτημα του πολίτη και στη συνέχεια το διαβιβάζει στην αρμόδια διεύθυνση του Δήμου για την διεκπεραίωσή του.


 


Διαβούλευση Σχεδίου Προϋπολογισμού 2015

Στo πλαίσιo ανάπτυξης συμμετοχικών διαδικασιών και διαβούλευσης για τις επιλογές και τις προτεραιότητες του Δήμου, σας διαβιβάζουμε το σχέδιο του Προϋπολογισμού Οικ. έτους 2015 του Δήμου μας και σας παρακαλούμε οι τυχόν προτάσεις και παρατηρήσεις σας να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου (egaleo@egaleo.gr) έως 20/10/2014.

Συγκεκριμένα, θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση

Εισηγητική Εκθεση Εσόδων

Σχέδιο Προϋπολογισμού

Κατάσταση Δανείων

Ενημερωτικό Σημειώμα - Διευκρινήσεις 

 

Σας γνωρίζουμε ότι έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το ως άνω σχέδιο Προϋπολογισμού δεν αποστέλλεται στο Παρατηρητήριο.


 

Στo πλαίσιo ανάπτυξης συμμετοχικών διαδικασιών και διαβούλευσης για τις επιλογές και τις προτεραιότητες του Δήμου, σας διαβιβάζουμε το σχέδιο του Προϋπολογισμού Οικ. έτους 2015 του Δήμου μας και σας παρακαλούμε οι τυχόν προτάσεις και παρατηρήσεις σας να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου (egaleo@egaleo.gr) έως 20/10/2014.

Συγκεκριμένα, θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση

Εισηγητική Εκθεση Εσόδων

Σχέδιο Προϋπολογισμού

Κατάσταση Δανείων

Ενημερωτικό Σημειώμα - Διευκρινήσεις 

 

Σας γνωρίζουμε ότι έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το ως άνω σχέδιο Προϋπολογισμού δεν αποστέλλεται στο Παρατηρητήριο.


 


Κεντρικη Σελιδα | Δημοτικη Αρχη | Ενημερωση - Επικοινωνια | Παρουσιαση Δημου | Παιδεια-Πολιτισμος | Αθλητισμος | Κοινωνικες Υπηρεσιες | Ηλεκτρονικες Υπηρεσιες
  Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων  Όροι Χρήσης Powered by and