Δήμος Αιγάλεω
Saturday, March 23, 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Υπόχρεοι υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης

Σε Δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποχρεούνται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3213/31.12.2003, μεταξύ άλλων οι εξής:

Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και τα μέλη των δημαρχιακών επιτροπών, καθώς και οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των αμιγών ή μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων δήμων, κοινοτήτων και δήμων και κοινοτήτων (περίπτ.η)

Επιπλέον υποχρέωση έχουν οι πρόεδροι και τα μέλη των επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών για τις προμήθειες των κρατικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των προμηθειών των ενόπλων δυνάμεων, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται, τακτικώς, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, των δημόσιων επιχειρήσεων και των δημόσιων οργανισμών, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, καθώς επίσης οι Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών και οι κατέχοντες αντίστοιχες θέσεις στο Δημόσιο και στα ανωτέρω νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, στις δημόσιες επιχειρήσεις και τους δημόσιους οργανισμούς. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη των επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών, στους ανωτέρω φορείς και υπό τον ίδιο περιορισμό ποσού, καθώς και οι πρόεδροι και τα μέλη των επιτροπών διαγωνισμού και εισηγήσεων ανάθεσης έργων των φορέων, οι οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του N. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄) και του π.δ. 609/1985 (ΦΕΚ 223 Α΄), εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. (περίπτ.ι)


 


Μπίρμπας Δημήτρης, Δήμαρχος Αιγάλεω - Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης

Παπαδιάς Γεώργιος, Αντιδήμαρχος - Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης

Χριστόγλου Γιαννούλα, Αντιδήμαρχος -Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης

Γεωφγόπουλος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος - Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης

Γκίνης Αντώνιος, Δημοτικός Σύμβουλος - Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης

 

 

Μπίρμπας Δημήτρης, Δήμαρχος Αιγάλεω - Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης

Παπαδιάς Γεώργιος, Αντιδήμαρχος - Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης

Χριστόγλου Γιαννούλα, Αντιδήμαρχος -Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης

Γεωφγόπουλος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος - Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης

Γκίνης Αντώνιος, Δημοτικός Σύμβουλος - Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης

 

 


Κεντρικη Σελιδα | Δημοτικη Αρχη | Ενημερωση - Επικοινωνια | Παρουσιαση Δημου | Παιδεια-Πολιτισμος | Αθλητισμος | Κοινωνικες Υπηρεσιες | Ηλεκτρονικες Υπηρεσιες
  Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Privacy Statement  Terms Of Use Powered by and