Δήμος Αιγάλεω
Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αιγάλεω σε συνεργασία με το Σύλλογο Εργαζομένων του Δήμου πραγματοποίησαν με επιτυχία την καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των εθελοντών στις δράσεις της κοινωνικής αλληλεγγύης, των χορηγών και των εθελοντών αιμοδοτών, στις 11/2/2019 στο Πνευματικό Κέντρο «Γιάννης Ρίτσος».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Αιγάλεω Δημήτρης Μπίρμπας, οι Αντιδήμαρχοι Στέλιος Βασιλειάδης και Γιάννα Χριστόγλου, η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος σε θέματα εθελοντισμού και αλληλεγγύης Μαλάμω Μαστραγγελή-Κοσμίδου, οι επικεφαλής των παρατάξεων «Συμμαχία για το Αιγάλεω» Γιάννης Γκίκας, «Αιγάλεω Νέα Εποχή» Λάμπρος Σκλαβούνος, «Αιγάλεω Πρώτη Δύναμη» Παναγιώτα Μερκουράκη–Νικολούδη, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γιάννης Περράκης και Γιάννης Δημομελέτης, οι εκπρόσωποι Συλλόγου Εργαζομένων Ν. Καρακουλάκης, Αγοράς καταναλωτών Ν. Μάντικας, Συνήγορου του Πολίτη Σ. Ευαγγελάτος, Πανελλήνιας Ένωσης Ασσυρίων Κ. Μπατσάρας, RIVER WEST Ε. Νίκα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε ενημέρωση για τις δράσεις της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και βραβεύτηκε η εθελοντική ομάδα αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Bloodsharing, εκπρόσωποι της οποίας ανέπτυξαν το σκεπτικό της δράσης τους και ένα μικρό χρονικό των πεπραγμένων τους. Ακολούθησε η κοπή της πίτας, οι βραβεύσεις των εθελοντών και των χορηγών μας και η κλήρωση των δώρων.

Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές και τους χορηγούς μας, που με τις πράξεις τους στέλνουν μήνυμα ζωής στους συνανθρώπους μας και αποτελούν ένα φωτεινό παράδειγμα αλληλεγγύης.

      


13/3: ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

 


ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΜΕ ΡΟΥΜΙ


Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ


ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας ενημερώνει τους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ότι η επόμενη διανομή τροφίμων θα πραγματοποιηθεί από τις 25 έως και 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, κατά τις ώρες 09:00 έως 12:00 (παραλαβή με ταυτότητα), στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Μιλτιάδου 4, Πλατεία Δαβάκη.


ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Το Υπουργείο Υγείας αναζητά χώρο για να στεγάσει τις νέες ΤΟΜΥ στο Δήμο Αιγάλεω. Δείτε τις τεχνικές απαιτήσεις και επικοινωνήστε με τη Β΄ΔΥΠΕ στο g.antipas@2dype.gr ή στο antoniadi@2dype.gr ή στο inbox της σελίδας μας. Διαδώστε και ενημερώστε κάθε ενδιαφερόμενο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ Το.Μ.Υ.
Οι παρακάτω αναφερόμενες προδιαγραφές είναι οι κατ’ ελάχιστον απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα προσφερόμενα ακίνητα προς μίσθωση, προκειμένου να στεγαστούν υπηρεσίες των Το.Μ.Υ της 2ης ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου :
1. Να βρίσκεται εντός της περιοχής του Δήμου Αιγάλεω
2. Να είναι νομίμως υφιστάμενο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δηλαδή να έχει ανεγερθεί με νόμιμη άδεια ή να έχει νομιμοποιηθεί/τακτοποιηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση νομίμως υφισταμένων κτιρίων, ή κτιρίων που έχουν ενταχθεί στο νόμο περί τακτοποίησης αυθαιρέτων να διαθέτει βεβαίωση στατικής επάρκειας, υπογεγραμμένη από Διπλωματούχο Πολιτικό μηχανικό η οποία να έχει εκδοθεί εντός της τελευταίας διετίας. Η Άδεια Δόμησης να είναι για χρήση χώρων υγείας.
3. Η συνολική ωφέλιμη επιφάνεια του να είναι περίπου 120 - 160m2 (ήτοι εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων, και κοινοχρήστων διαδρόμων) και να συμπεριλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τους παρακάτω χώρους για τις αναφερόμενες χρήσεις :

4. Να είναι εύκολο προσβάσιμο με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
5. Να εξασφαλίζεται η οριζόντια και κατακόρυφη αυτόνομη και ασφαλής προσπέλαση από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα και η εξυπηρέτηση αυτών σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (ΦΕΚ 18/Β/15-01-2002), την υπ. Αριθ. Πρωτ. Α6Β/Γ.Π./Οικ.10919/ 13-02-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους».
6. Οι χώροι να διαθέτουν τον απαιτούμενο φυσικό φωτισμό και αερισμό.
7. Να διαθέτει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης τουλάχιστον Γ’ κατηγορίας
8. Να διαθέτει Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας σε ισχύ για χρήση γραφείων
9. Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις να πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και να διαθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση από αδειούχο Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη σε ισχύ συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα πρωτόκολλα ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD 384.
10. Σε περίπτωση χρήσης ανελκυστήρα επιβάλλεται η εφαρμογή της υπ’ Αριθ. οικ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425 Υπουργικής Απόφασης ( ΦΕΚ 2604 /τ Β’/ 22/12/2008) και ειδικότερα τα κάτωθι:
• Να υπάρχει σε ισχύ καταχώρηση λειτουργίας του στο Μητρώο του οικείου Δήμου (άρθρο 3)
• Να διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου από Αναγνωρισμένο Φορέα (άρθρο 10)
• Να διαθέτει βιβλιάριο παρακολούθησης (συντήρησης) ενημερωμένο και θεωρημένο από την αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας (άρθρο 3)
• Να συντηρείται από ειδικά αδειοδοτημένο συνεργείο (άρθρο 4).
11. Να διαθέτει κλιματισμό (ψύξη-θέρμανση) σε όλους του χώρους με δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας.
12. Να διαθέτει δίκτυο δομημένης καλωδίωσης για παροχή τηλεφώνου και διαδικτύου σε όλες τις θέσεις εργασίας των γραφείων και ιατρείων.
13. Να διαθέτει αυτόνομους μετρητές των Δικτύων Κοινής Ωφέλειας.
14. Το κτίριο θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν νέο και σε κάθε περίπτωση να είναι επαρκώς συντηρημένο, ώστε να ικανοποιεί τις σύγχρονες απαιτήσεις μιας Δημόσιας Υπηρεσίας σε θέματα ασφάλειας και υγείας καθώς και λειτουργικότητας και αισθητικής (χρωματισμοί, δάπεδα, κουφώματα, συστήματα θέρμανσης, και ψύξης κ.τ.λ.)
15. Όλες οι απαιτούμενες διαρρυθμίσεις - επισκευές των χώρων για τη στέγαση του ΤοΜΥ θα γίνουν από τον ιδιοκτήτη χωρίς επιπλέον αμοιβή σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας,
ώστε το ακίνητο να είναι αποπερατωμένο και να παραδοθεί έτοιμο για χρήση στη 2η ΔΥΠΕ μέσα στην προθεσμία που θα ορισθεί στην Απόφαση κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου και θα αναγράφεται στη σύμβαση μίσθωσης.
16. Εάν οι προσφερόμενοι χώροι βαρύνονται με κοινόχρηστες δαπάνες, η 2η ΔΥΠΕ θα καταβάλει την αναλογία κοινοχρήστων με βάση τον ισχύοντα πίνακα κατανομής κοινοχρήστων δαπανών με εξαίρεση τις δαπάνες συντήρησης των εγκαταστάσεων του ακινήτου (υδραυλικής, ηλεκτρικής, θέρμανσης-ψύξης, ανελκυστήρων) που θα βαρύνουν τον εκμισθωτή του ακινήτου.
17. Ο ανάδοχος-εκμισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση της συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε σταθερά δίκτυα του ακινήτου (ύδρευση, αποχέτευση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικό δίκτυο).


ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

Ο Δήμος Αιγάλεω και ο Σύλλογος Εργαζομένων, θα πραγματοποιήσουν εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας και την βράβευση των Εθελοντών και Χορηγών των δράσεων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και των Αιμοδοτών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 18:30 στο Πνευματικό Κέντρο «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ» (Δημαρχείου & Κουντουριώτου).


ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΕΧΡΙ 31/10/2018

Αιγάλεω, 31/01/2019

Ο Δήμος Αιγάλεω ενημερώνει για την δυνατότητα επανασύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος σε περισσότερα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, που έχουν αποσυνδεθεί λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Β΄49/18-01-19).

Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ, επεκτείνεται έως τις 31 Οκτωβρίου 2018 (από 21 Σεπτεμβρίου 2018 που προέβλεπε η προηγούμενη ΚΥΑ) το χρονικό όριο μέχρι το οποίο θα πρέπει να έχει γίνει η αποσύνδεση από το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, για τη λήψη του ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης.

Η Επιτροπή για την επανασύνδεση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ευπαθών καταναλωτών, των οποίων η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έχει απενεργοποιηθεί λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών – έχει συσταθεί με την υπ. αρ. 1082/2018 απόφαση Δήμαρχου και αποτελείται από έναν (1) εκπρόσωπο της Δημοτικής αρχής, έναν εκπρόσωπο του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και έναν εκπρόσωπο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να εξετάζουν τις υποβληθείσες αιτήσεις, να αξιολογούν την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων, να χορηγούν το ειδικό βοήθημα και να δίνουν άμεσα την εντολή για την επανασύνδεση των ευπαθών καταναλωτών.

Το ύψος του εφάπαξ βοηθήματος καθορίζεται ανάλογα με το ύψος της οφειλής:
 

ύψος συνολικής οφειλής  ποσοστό κάλυψης
έως 6.000 ευρώ  100%
6.001-9.000 ευρώ  75%
9.001-12.000 ευρώ  50%
άνω των 12.000 ευρώ  30%

 

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (το παρόν έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία).
2. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
3. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
4. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.
5. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.
8. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού.
9. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά το φορολογικό έτος 2017, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.α.
10. Απόκομμα λογαριασμού Δ.Ε.Η.

Για υποβολή αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Διεύθυνσή μας, στα τηλέφωνα 210.5982406/213.2100237 από Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 09.00 π.μ. – 13.00 μ.μ. 
 

 


Εγκριση λειτουργίας διοργάνωσης αγοράς καταναλωτών


ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ 1Η ΤΟΜΥ ΑΙΓΑΛΕΩ


ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Η Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Αιγάλεω υποστηρίζει άτομα και οικογένειες που αποδεδειγμένα αδυνατούν να καλύψουν βασικές βιοτικές τους ανάγκες. Περιλαμβάνει Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο κι εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» στον άξονα προτεραιότητας (09) που συγχρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο διανέμει σε τακτική βάση σε ωφελούμενα άτομα που το έχουν ανάγκη: Τρόφιμα και είδη παντοπωλείου συσκευασμένα, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια ,είδη ψυχαγωγίας, όπως βιβλία, cd- dvd, για την κάλυψη αναγκών μάθησης και πολιτισμού.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο διανέμει φάρμακα, παραφαρμακευτικά προϊόντα, υγειονομικό υλικό και άλλα είδη απαραίτητα για την φροντίδα ασθενών σε άτομα που αποδεδειγμένα δεν μπορούν να τα προμηθευτούν και κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς θεραπεία.

Το Κοινωνικό Συσσίτιο διανέμει, σε τακτική βάση, σε ωφελούμενους, μερίδες γευμάτων ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας.

Η Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Αιγάλεω, συνεργάζεται κινητοποιεί και ευαισθητοποιεί την τοπική κοινωνία και τις εταιρείες-επιχειρήσεις-συλλόγους για να συνδράμουν στην προσπάθεια στήριξης και αλληλεγγύης προς τις οικονομικά αδύναμες και ευπαθείς ομάδες.


ΠΑΙΓΝΙΟΘΗΚΗ

Ο Δήμος Αιγάλεω και η Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθήκης σας ενημερώνουν ότι η Παιγνιοθήκη Αιγάλεω ξεκίνησε τη λειτουργία της σε έναν ευχάριστο, προσβάσιμο από ΑμεΑ και κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Θηβών 250 (στάση Λαδοπούλου απέναντι από το Jumbo).

Οι εκπαιδευμένοι εθελοντές της Παιγνιοθήκης, σας περιμένουν κάθε Τετάρτη & Παρασκευή 5:30μμ-7:30μμ, να γνωρίσετε τον χώρο και να παίξουν τα παιδιά σας με ποικιλία παιδαγωγικών παιχνιδιών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αιγάλεω (τηλ.210-5902082 & 210-5982406).


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

28-11-2018

Ο Δήμος Αιγάλεω στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινότητες φιλικές προς την άνοια» σε συνεργασία με την Εταιρεία Αlzheimer και το ΕΔΔΥΠΠΥ, δημιούργησε
«Συμβουλευτικό Σταθμό για την Άνοια», που θα εξυπηρετεί άτομα με προβλήματα μνήμης, άνοια και τους φροντιστές τους.
Ο «Συμβουλευτικός Σταθμός» απευθύνεται σε γυναίκες και άνδρες ανεξαρτήτως ασφάλισης και θα παρέχει ευαισθητοποίηση, πρόληψη, συμβουλευτική, Ιατρείο Μνήμης κ.ά.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου στο τηλέφωνο 2105315507.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ


ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΕΧΡΙ 21/9/2018

Αιγάλεω, 9/10/2018

Ο Δήμος Αιγάλεω ενημερώνει για την τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/8.2.2018
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του ν. 4508/2017» (Β΄ 474).

Η Επιτροπή για την επανασύνδεση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ευπαθών καταναλωτών, των οποίων η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έχει απενεργοποιηθεί λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών - έχει συσταθεί με την υπ. αρ. 1082/2018 απόφαση Δημάρχου και αποτελείται από έναν (1) εκπρόσωπο της Δημοτικής αρχής, έναν εκπρόσωπο του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και έναν εκπρόσωπο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να εξετάζουν τις υποβληθείσες αιτήσεις, να αξιολογούν την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων, να χορηγούν το ειδικό βοήθημα και να δίνουν άμεσα την εντολή για την επανασύνδεση των ευπαθών καταναλωτών.

Ειδικότερα στη ΚΥΑ αναφέρεται ότι:
• Θα επεκταθεί στις 21 Σεπτεμβρίου 2018 (από 30 Ιουνίου) το χρονικό όριο, μέχρι το οποίο θα πρέπει να έχει γίνει η αποσύνδεση από το δίκτυο.
• Η αποσύνδεση αφορά την κύρια κατοικία του προς εξέταση δικαιούχου.
• Ποσό προκαταβολής, πέραν του ειδικού βοηθήματος, δεν ζητείται από τον εκάστοτε Προμηθευτή.
• Η δυνατότητα διακανονισμού σε άτοκες μηνιαίες δόσεις ισχύει αναδρομικά και για όσους καταναλωτές έχουν ήδη προβεί σε διακανονισμό των οφειλών τους, με βάση τις διατάξεις της ΚΥΑ που εκδόθηκε στις 8.2.2018.
• Εντάσσονται και περιπτώσεις μη ενεργών συμβάσεων προμήθειας όπου εκκρεμούν ληξιπρόθεσμες οφειλές και έχει γίνει καταγγελία της σύμβασης από τον προμηθευτή. Αν ο προμηθευτής που εκπροσωπούσε τον καταναλωτή πριν την καταγγελία της σύμβασης, αρνηθεί να συνάψει νέα σύμβαση παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, τότε ο καταναλωτής μεταπίπτει σε καθεστώς καθολικής υπηρεσίας.

Το ύψος του εφάπαξ βοηθήματος καθορίζεται ανάλογα με το ύψος της οφειλής:

ύψος συνολικής οφειλής  ποσοστό κάλυψης
έως 6.000 ευρώ  100%
6.001-9.000 ευρώ  75%
9.001-12.000 ευρώ  50%
άνω των 12.000 ευρώ  30%

 

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (το παρόν έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία).
2. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
3. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
4. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.
5. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.
8. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού.
9. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά το φορολογικό έτος 2017, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.α.
10. Απόκομμα λογαριασμού Δ.Ε.Η.

Για υποβολή αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Διεύθυνσή μας, στα τηλέφωνα 210.5982406/213.2100237 από Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 09.00 π.μ. – 13.00 μ.μ.
 


ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

Μεγάλη επιτυχία οι δωρεάν προληπτικοί έλεγχοι για την οστεοπόρωση στον Δήμο Αιγάλεω

Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα σε συνεργασία με το Δήμο Αιγάλεω και την Γ.Κ.Δ.Α. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε, διοργάνωσαν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την οστεοπόρωση, η οποία σημείωσε μεγάλη επιτυχία καθώς πλήθος κόσμου από την ευρύτερη περιοχή συγκεντρώθηκε για να ακούσει τα νεότερα δεδομένα γύρω από την οστεοπόρωση, την πρόληψη, και τη διατροφή.
Η ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένους επιστήμονες την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018, ενώ τις δύο προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκαν δωρεάν μετρήσεις οστικής πυκνότητας σε πάνω από 180 άτομα.
Επίσης ,μοιράστηκαν και Voucher με δωρεάν αιματολογικές εξετάσεις από την κλινική ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ.

Το πάνελ των ομιλητών του οποίου συντονιστής ήταν ο κ. Παπαργυρίου Θεόδωρος, Καρδιολόγος – Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας – Γ.Κ.Δ.Α.Βουγιουκλάκειο Α.Ε., αποτελούνταν από τον κ. Χαραλαμπίδη Δάμωνα, Ορθοπαιδικό Γ.Κ.Δ.Α. Βουγιουκλάκειο Α.Ε, τον κ. Τερζή Γεώργιο, Ορθοπαιδικό - Διευθυντή Ορθοπαιδικής κλινικής - Γ.Κ.Δ.Α.ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε, τον κ. Παπαμίκο Βασίλη, Κλινικό Διατροφολόγο και την κα Μέμη Τσεκούρα, Πρόεδρο του Συλλόγου Σκελετικής Υγείας «Πεταλούδα».

Οι ομιλητές παρουσίασαν στον κόσμο τις προεκτάσεις που μπορεί να πάρει η οστεοπόρωση ως χρόνια νόσος και έδωσαν χρήσιμες συμβουλές σε όλους τους παρευρισκομένους.

Την εκδήλωση άνοιξε ο ιατρός κ. Χαραλαμπίδης Δάμων, ο οποίος εξήγησε αναλυτικά στο κοινό τι είναι η οστεοπόρωση, ποιους αφορά και έδωσε πληροφορίες για την πρόληψη της νόσου.
Στην συνέχεια, μίλησε ο ιατρός κ. Τερζής Γεώργιος, ο οποίος ανέφερε τις καινούργιες θεραπευτικές μεθόδους για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης. Έπειτα μίλησε ο διατροφολόγος κ. Παπαμίκος Βασίλης, για το σημαντικό ρόλο που παίζει η σωστή διατροφή για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης.

Τέλος η κα Μέμη Τσεκούρα, Πρόεδρος του Συλλόγου Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα, ευχαρίστησε τους συνδιοργανωτές της εκδήλωσης, στη συνέχεια παρουσίασε σημαντικά στοιχεία από την έρευνα που έκανε ο Σύλλογος για την Ελλάδα, το πολύπλευρο έργο του καθώς και την κατάκτηση πρώτων βραβείων, στα Παγκόσμια Συνέδρια για τους Συλλόγους Οστεοπόρωσης, στο Μαϊάμι των ΗΠΑ και στο Ελσίνκι της Φιλανδίας.

Μετά το τέλος της ομιλίας απηύθηναν σύντομο χαιρετισμό ο Δήμαρχος Αιγάλεω κ. Δημήτρης Μπίρμπας και ο Αντιδήμαρχος Κοιν. Πολιτικής κ. Στέλιος Βασιλειάδης, και ακολούθησε διάλογος μεταξύ των ομιλητών και των συμμετεχόντων, πράγμα το οποίο έδωσε την ευκαιρία στους τελευταίους να συνομιλήσουν με το επιστημονικό πάνελ και να εκθέσουν τα ερωτήματά τους. Τέλος, οι επιστήμονες αλλά και η οργανωτική επιτροπή έδωσαν την υπόσχεση να επαναλάβουν ακόμη μεγαλύτερες δράσεις και στο μέλλον.
Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο επίσημα αναγνωρισμένο από το Διεθνές Ίδρυμα Οστεοπόρωσης (ΙΟF) και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO).
Ο Σύλλογος, ο οποίος αριθμεί 7.500 και πλέον μέλη, αποτελεί το μοναδικό αναγνωρισμένο σωματείο το οποίο σαν κύριο στόχο έχει την ενημέρωση του κοινού γύρω από την οστεοπόρωση, τη διατροφή, την άσκηση, τη ψυχολογία, την πρόληψη και την σκελετική υγεία. Η δράση του Συλλόγου επεκτείνεται τόσο μέσα στα όρια της Αττικής όσο και σε ολόκληρη την Ελλάδα.

  


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ HIV ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ Β ΚΑΙ C

15.10.2018

Η Μ.Κ.Ο PRAKSIS θα πραγματοποιήσει στο Δήμο Αιγάλεω πρόγραμμα ενημέρωσης και εξέτασης για τον HIV (AIDS) και τις Ηπατίτιδες Β και C.

H κινητή μονάδα θα βρίσκεται την Τρίτη 6/11/2018 και την Τρίτη 4/12/2018 στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (έξοδος μετρό) από τις 18:00 έως 21:00.

Στo πλαίσιo του προγράμματος θα διενεργείται γρήγορο τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων για τον HIV και τις Ηπατίτιδες Β & C.
Το γρήγορο τεστ δίνει αποτέλεσμα σε 20 λεπτά, είναι δωρεάν-ανώνυμο-ανώδυνο και διενεργείται σε προστατευμένο για τον εξεταζόμενο περιβάλλον.

Πληροφορίες στην Κοινωνική Υπηρεσία Ελλησπόντου 7 (1ος όροφος). Τηλέφωνο επικοινωνίας 2105315507.


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ


Προληπτικός έλεγχος & ενημέρωση για την Οστεοπόρωση

Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδα σε συνεργασία με τον Δήμο Αιγάλεω και την Γ.Κ.Δ.Α. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε. διοργανώνουν εκδήλωση προληπτικού ελέγχου και ενημέρωσης για την οστεοπόρωση το διήμερο 26 (Δευτέρα) και 27 (Τρίτη) Νοεμβρίου 2018 με γενικό θέμα: «Σύγχρονες αντιλήψεις για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της Οστεοπόρωσης».

Κύριος στόχος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού από εξειδικευμένους επιστήμονες σχετικά με την οστεοπόρωση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση της.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε άτομα κάθε ηλικίας που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για ένα σοβαρό θέμα υγείας όπως η οστεοπόρωση και περιλαμβάνει δύο κύρια μέρη σύμφωνα με το παρακάτω επιμέρους πρόγραμμα:

Δωρεάν μέτρηση οστικής πυκνότητας. Οι μετρήσεις θα γίνουν στο Δημαρχείο Αιγάλεω (Ιερά Οδός 364 & Κάλβου) την Δευτέρα 26/11/2018, ώρες 10:00 έως 14:00 και την Τρίτη 27/11/2018, ώρες 14:00 έως 17:30.

Την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 17:30 με 19:30, στον ίδιο χώρο θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση με την εξής δομή:

- Οστεοπόρωση - Παράγοντες κινδύνου Χαραλαμπίδης Δάμων, Ορθοπαιδικός Γ.Κ.Δ.Α. Βουγιουκλάκειο Σ.Ε.
Σύγχρονες θεραπείες Οστεοπόρωσης Τερζής Γεώργιος Ορθοπαιδικός - Διευθυντής Ορθοπαιδικής κλινικής - Γ.Κ.Δ.Α.ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ Α.Ε
- Διατροφή και Οστεοπόρωση Παπαμίκος Βασίλης Κλινικός Διατροφολόγος
- Το κοινωνικό πρόσωπο της οστεοπόρωσης στην Ελλάδα, Μέμη Τσεκούρα, Πρόεδρος Συλλόγου Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα
Πληροφορίες και κλείσιμο ραντεβού στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αιγάλεω Ελλησπόντου 7, 1ος όροφος και στο τηλέφωνο: 2105315507 (08:00 έως 14:00).
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Κα Μανιά Παρασκευή
Η είσοδος για την ομιλία είναι ελεύθερη για όλους
Η πρόσκληση στην εκδήλωση αφορά άτομα κάθε ηλικίας που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για ένα θέμα υγείας που μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε πρόβλημα με σοβαρές επιπτώσεις. Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδα πρεσβεύει πως η ενημέρωση αποτελεί την αρχή της πρόληψης και της σωστής αποκατάστασης και συμβουλεύει τόσο τους νέους όσο και τους μεγαλύτερους να παρακολουθούν θέματα υγείας ακόμη κι αν δεν τους αφορούν άμεσα.

 

Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδα είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο επίσημα αναγνωρισμένο από το Διεθνές Ίδρυμα Οστεοπόρωσης (ΙΟF) και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO). Ο Σύλλογος αποτελεί το μοναδικό αναγνωρισμένο σωματείο το οποίο σαν κύριο στόχο έχει την ενημέρωση του κοινού γύρω από την οστεοπόρωση, τη διατροφή, την άσκηση, τη ψυχολογία, την πρόληψη και την σκελετική υγεία. Η δράση του Συλλόγου επεκτείνεται τόσο μέσα στα όρια της Αττικής όσο και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδα διατηρεί άριστη σχέση συνεργασίας με επιστημονικά σωματεία που ασχολούνται με την οστεοπόρωση καθώς και με το Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών της Ιατρικής Σχολής. Ο Σύλλογος σε συνεργασία με τους παραπάνω φορείς διεξάγει επιδημιολογικές και άλλες μελέτες προκειμένου να συγκεντρωθούν και να επεξεργαστούν στοιχεία για την χρόνια αυτή νόσο. Ο Σύλλογος επίσης δραστηριοποιείται στην διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων και στην έκδοση εντύπων. Αποτέλεσμα της πολύχρονης αυτής προσπάθειας ήταν ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδα να κατακτήσει την πρώτη θέση για την εξέχουσα πορεία του, μεταξύ 186 χωρών, στο Παγκόσμιο Συνέδριο που διεξήχθη στο Miami των Ηνωμένων Πολιτειών τον Δεκέμβριο του 2007 καθώς και το 1ο βραβείο μεταξύ 212 χωρών για τη δημιουργία της καλύτερης καμπάνιας δημοσιοποίησης (Best Media Campaign), στο Παγκόσμιο Συνέδριο των Συλλόγων για την Οστεοπόρωση που διεξήχθη στο Ελσίνκι της Φιλανδίας, στις 31/5 – 2/6/2013. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8018123, 213 2086698, email: info@osteocare.gr,

 


ΠΡΟΩΡΑ ΜΩΡΑ-ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ

 


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

19:00:Χαιρετισμοί
19:15-10:15 Ομιλίες
Ομιλητές: 
Φώτης Σαγώνας και Μάρκος Χαρίτος εκ μέρους της υπό ίδρυση ΕΝΩΣΗΣ ΕΝ.Κ.Αλλ.Ο.
Εκπρόσωπος Περιφέρειας Αττικής (αναμένεται επιβεβαίωση)
Εκπρόσωπος Υπουργείου Εργασίας (αναμένεται επιβεβαίωση)
Εκπρόσωπος Δήμου Αιγάλεω (αναμένουμε προσδιορισμό του ονόματος)
Συνολικός Χρόνος ομιλιών 1 ώρα
20:15 - 21:15 Συζήτηση με την συμμετοχή του κοινού
21:15 Κλείσιμο-Συμπεράσματα


ΔΡΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΣΤΑ ΚΑΠΗ

  


ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σας καλωσορίζουμε στο τμήμα Λογοθεραπείας της Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αιγάλεω. Δεσμευόμαστε ότι θα μεριμνήσουμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες σας, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για την καλύτερη δυνατή συνεργασία μας χρειάζεται να λάβετε γνώση για τα παρακάτω:

- Ο Δήμος Αιγάλεω παρέχει τις λογοθεραπευτικές συνεδρίες ΔΩΡΕΑΝ. Αυτό δεν υποβαθμίζει την ποιότητα της θεραπείας. Παρακαλούμε να αντιμετωπίζετε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα την όλη διαδικασία.

- Προϋπόθεση για να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες του παιδιού, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αποτελεί η ύπαρξη εμπιστοσύνης και συνεργασίας ανάμεσα στον γονέα και τον λογοθεραπευτή.

- Οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τα παιδιά ή τις οικογένειές τους θεωρείται άκρως εμπιστευτική και έχει πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο το επιστημονικό προσωπικό, ο λογοθεραπευτής, που διενεργεί τις συνεδρίες.

- Μετά την έγκριση της αίτησης του γονέα για λογοθεραπευτική παρέμβαση και αξιολόγηση του παιδιού του, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, θα παρέχεται λογοθεραπευτική βοήθεια διάρκειας έως ένα έτος.

- Για την έναρξη των θεραπειών, απαραίτητο είναι να έχουν προσκομίσει οι γονείς όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

- Η διάρκεια της κάθε συνεδρίας είναι 45 λεπτά. Τα τελευταία λεπτά ενημερώνεται ο γονιός για την πρόοδο του παιδιού και δίνονται οδηγίες για το πώς θα «δουλέψουν» με το παιδί τις νέες ασκήσεις.

- Αναμένεται ακρίβεια στην ώρα προσέλευσης της συνεδρίας. Σε περίπτωση καθυστέρησης, δεν αναπληρώνεται ο χαμένος χρόνος, μετά την προκαθορισμένη λήξη.

- Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης στην προγραμματισμένη συνεδρία (για παράδειγμα, λόγω ασθένειας) οφείλετε να ενημερώνετε τηλεφωνικά τον λογοθεραπευτή (τηλ. 2105319653).

- Σε περίπτωση απουσίας του παιδιού πάνω από τρεις συνεχόμενες φόρες, δίχως ενημέρωση, το παιδί θα διαγράφεται από το θεραπευτικό πρόγραμμα.

- Θα γίνεται επαναξιολόγηση, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για να επαναπροσδιορίζονται οι στόχοι.

- Οποιαδήποτε ενημέρωση για την πρόοδο ή τη συμπεριφορά του παιδιού θα γίνεται αποκλειστικά μέσα στην αίθουσα Λογοθεραπείας.

- Αν σας προβληματίζει κάτι στην συμπεριφορά του παιδιού, παρακαλώ πολύ να ενημερώνετε τον λογοθεραπευτή, ΧΩΡΙΣ την παρουσία του παιδιού .

- Αν κριθεί απαραίτητο, μπορεί να υπάρξει επικοινωνία του λογοθεραπευτή με το σχολείο του παιδιού.

- Όταν σας δίνεται θεραπευτικό υλικό από τον λογοθεραπευτή (π.χ κάρτες, πάζλ κ.λπ.) για εξάσκηση στο σπίτι, το υλικό αυτό θα επιστρέφεται στην επόμενη συνεδρία σε αρίστη κατάσταση.


ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Αιγάλεω, 22/10/2018

Η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αιγάλεω, σε συνεργασία με τον γιατρό εργασίας κ. Ν. Ρητινιώτη θα πραγματοποιήσουν τον αντιγριπικό εμβολιασμό στους εργαζόμενους.

Στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας (Ελλησπόντου 7, 1ο όροφος) θα πραγματοποιηθεί ο εμβολιασμός που αφορά τις εξής Δ/νσεις (Τεχνικών Συνεργείων, Παιδικών Σταθμών, ΚΕΠ,) στις 23/10/2018 και ώρες (7:00 π.μ-10:00π.μ)

Στη Δ/νση Κήπων (Φυτώριο) ο εμβολιασμός θα πραγματοποιηθεί στις 29/10/2018 και ώρες (7:00 π.μ-09:00π.μ)

Στη Δ/νση Καθαριότητας (Μικελή 6) ο εμβολιασμός θα πραγματοποιηθεί στις 30/10/2018 και ώρες (7:00 π.μ-09:00π.μ)

Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την έγκαιρη ενημέρωση των εργαζομένων, με την υπενθύμιση να έχουν μαζί τους το ΑΜΚΑ τους.

Για τους εργαζόμενους που δεν είναι ανήκουν στις παραπάνω Δ/νσεις θα οριστούν εκ νέου ημερομηνίες αντιγριπικού εμβολιασμού (π.χ. Δ/νση Παιδείας, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών κ.α.).
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

O ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ


ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

Με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου η «Ημερίδα για τον ένα χρόνο λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αιγάλεω» στο Πνευματικό Κέντρο «Γιάννης Ρίτσος».

Την έναρξη της ημερίδας την πραγματοποίησε η Αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Θεανώ Φωτίου, η οποία ανέφερε: «Έρχομαι σήμερα ένα χρόνο μετά τα εγκαίνια του Κέντρου Κοινότητας που κάναμε στις 2 Οκτωβρίου 2017 για να αποτιμήσουμε όλοι μαζί την λειτουργία ενός μεγάλου θεσμού, των Κέντρων Κοινότητας, ραχοκοκαλιά του νέου ψηφιακού προνοιακού κράτους που δημιούργησε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ». Στη συνέχεια ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για την πληθώρα των προγραμμάτων και δράσεων που έχουν υλοποιηθεί, αλλά και τα νέα προγράμματα που πρόκειται να υλοποιηθούν το ερχόμενο διάστημα και θα καλύπτουν ανάγκες διαφόρων ομάδων πολιτών όπως της οικογένειας, του παιδιού, του ηλικιωμένου και των ατόμων με αναπηρία. Προγράμματα όπως βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολικά γεύματα, στεγαστική συνδρομή, προνοιακά επιδόματα κ.ά

Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής κου Στέλιου Βασιλειάδη, συντονιστή της ημερίδας, ο οποίος τόνισε την έμφαση που δίνει η Δημοτική Αρχή στην κοινωνική πολιτική, την πολυεπίπεδη δράση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αιγάλεω, την όσο το δυνατόν πιο πλήρη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων, αλλά και την αξιοποίηση προς όφελος των αδύναμων συμπολιτών μας, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και του εθελοντισμού. Εκ μέρους του Δημάρχου Αιγάλεω κου Δημήτρη Μπίρμπα ανέγνωσε τον χαιρετισμό του, όπου επισημαίνεται ότι:
«Στο Δήμο μας καταβάλουμε προσπάθειες στη διατήρηση ενός επιπέδου αξιοπρέπειας για όλους τους κατοίκους και ευελπιστούμε ότι η διαφαινόμενη οικονομική ανάπτυξη θα συμβάλλει στη σταδιακή εξάλειψη των οξυμένων κοινωνικών προβλημάτων. Προϋπόθεση η συνέχεια του λειτουργικού εξορθολογισμού και η ακόμα μεγαλύτερη διάθεση πόρων και η άμεση νομοθετική παρέμβαση στα αναδυόμενα προβλήματα».
Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Διοικητής ΟΠΕΚΑ κος Στέλιος Πλιάκης.

Στη συνέχεια πήραν το λόγο οι κ.κ. Ερίκ Γκαζόν, στέλεχος Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ελένη Τζουτζούκου, Ανδρέας Χατζής και Αθανασία Διαμαντή, Προϊστάμενοι ΟΠΕΚΑ και η κα Κατερίνα Κατσανεβάκη, Κοινωνική λειτουργός, Συντονίστρια Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αιγάλεω, οι οποίοι αναφέρθηκαν σε ένα πλήθος ζητημάτων, παροχών και επιδομάτων.

Στην ημερίδα παρευρέθηκαν η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού Αιγάλεω κα Γιάννα Χριστόγλου, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου κ.κ. Μάκης Ζάχαρης, Παναγιώτα Μερκουράκη-Νικολούδη, Γιάννης Περράκης και Τάσος Σαράντου.

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

17/10/2018

Η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας ενημερώνει τους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ότι η επόμενη διανομή τροφίμων θα πραγματοποιηθεί από 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έως 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018, κατά τις ώρες 09:00 έως 12:00 στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Μιλτιάδου 4, Πλατεία Δαβάκη.


ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

15.10.2018

Ο Δήμαρχος Αιγάλεω κος Δημήτρης Μπίρμπας και ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών κος Νίκος Δεμερτζής υπέγραψαν σήμερα μνημόνιο συνεργασίας για τη διενέργεια κοινωνιολογικών επιστημονικών ερευνών, που θα βοηθήσουν τον Δήμο στην επιστημονική τεκμηρίωση της καταγραφής της υπάρχουσας κατάστασης, ιδίως για θέματα ανεργίας, παραβατικότητας περιθωριοποίησης και μετανάστευσης.

Αυτή η συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών –το μόνο ερευνητικό κέντρο ΝΠΔΔ– θα αναβαθμίσει τα σχέδια εφαρμογής κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Αιγάλεω και παράλληλα θα συμβάλλει σε ποικίλες κοινωνικές μελέτες.

Παρόντες στην συνάντηση ήταν ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κος Στέλιος Βασιλειάδης, ο Διευθυντής Ερευνών του ΕΚΚΕ κος Διονύσης Μπαλούρδος και η Δρ. Κοινωνικής Πολιτικής κα Μαρία Πετράκη.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

 


ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διανομή σχολικών ειδών στο χώρο του Δημαρχείου σε παιδιά ωφελουμένων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας» προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).Τα σχολικά είδη τα οποία προσφέρθηκαν ήταν σχολική τσάντα, κασετίνα με γραφική ύλη, μπλοκ ζωγραφικής, μαρκαδόροι κ.ά.
Η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αιγάλεω εύχεται καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδία των ωφελουμένων μας.


ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΚΑΠΗ


ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

Ο Δήμος Αιγάλεω, στο πλαίσιο των συνοδευτικών μέτρων του προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας ΤΕΒΑ συνεργάζεται με Διατροφολόγο που θα παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του στους ωφελούμενους του προγράμματος.

Οι συναντήσεις γίνονται κάθε Τετάρτη 09.00-13.00 στο χώρο της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Ελλησπόντου 7) κατόπιν ραντεβού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 210 53 19 740 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ

 


ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Η Δ/νση Κοιν. Προστασίας και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αιγάλεω θα πραγματοποιήσει στις 11 Σεπτεμβρίου 2018 διανομή σχολικών ειδών σε παιδιά ωφελουμένων που είναι εγγεγραμμένοι στη Δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
1)Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ωφελουμένων του Κοινωνικού Παντοπωλειου Δήμου Αιγάλεω.
2)Έτη γεννήσεως παιδιών από το 2002 έως το 2013
ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Μιλτιάδου 4 ,πλατεία Δαβάκη.
ΏΡΕΣ :09:00 έως 12:00.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ τηλ :2132100781


ΗΜΕΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Το Σάββατο 8/9/2018 συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
σε όλα τα supermarket της πόλης μας.


ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Η Δ/νση Κοιν. Προστασίας και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αιγάλεω θα πραγματοποιήσει
στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 διανομή σχολικών ειδών σε παιδιά ωφελουμένων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας» προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
1)Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ωφελουμένων του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αιγάλεω.
2)Ηλικίες παιδιών από 6 ετών έως 15 ετών

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Δημαρχείο Αιγάλεω.
ΏΡΕΣ :09:00 έως 12:00.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ τηλ :2105697900


ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΕΚΑ

Από σήμερα 31 Αυγούστου 2018 ξεκινούν οι καταβολές των αναπηρικών επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ, στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας.

Πρόκειται για τους πρώτους δικαιούχους προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων που εντάσσονται στις πληρωμές του ΟΠΕΚΑ, μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης από το πιλοτικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής διαδικασίας.

Οι 263 δικαιούχοι θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο που έχουν καταχωρήσει στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγάλεω


ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Ο Δήμος Αιγάλεω ενημερώνει ότι επεκτείνεται η δυνατότητα επανασύνδεσης ρεύματος, σε καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές από λογαριασμούς ρεύματος, στους οποίους έγινε διακοπή της ηλεκτροδότησης μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018.

Η Επιτροπή για την επανασύνδεση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ευπαθών καταναλωτών, των οποίων η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έχει απενεργοποιηθεί λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών -και η οποία έχει συσταθεί με την υπ. αρ. 1082/2018 απόφαση Δημάρχου- θα εξετάζει, μετά και την τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/8.2.2018 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την εφαρμογή της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/43213/6382/5.7.2018, αιτήσεις καταναλωτών των οποίων η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έχει απενεργοποιηθεί λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών έως τις 30-06-2018.
Το ύψος του εφάπαξ βοηθήματος καθορίζεται ανάλογα με το ύψος της οφειλής:

ύψος συνολικής οφειλής  ποσοστό κάλυψης
έως 6.000 ευρώ  100%
6.001-9.000 ευρώ  75%
9.001-12.000 ευρώ  50%
άνω των 12.000 ευρώ  30%

 

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (το παρόν έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία).
2. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
3. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
4. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.
5. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.
8. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού.
9. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά το φορολογικό έτος 2017, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.α.
10. Απόκομμα λογαριασμού Δ.Ε.Η.

Για υποβολή αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Διεύθυνσή μας, στα τηλέφωνα 210.5982406/213.2100237 από Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 09.00 π.μ. – 13.00 μ.μ.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Αιγάλεω, 29.8.2018


Στήριξη του Δήμου Αιγάλεω στους πυρόπληκτους

Ο Δήμος Αιγάλεω, παρέδωσε σήμερα στο Συντονιστικό Κέντρο της Περιφέρειας Αττικής τα φάρμακα, τα είδη πρώτης ανάγκης και τα τρόφιμα που συνέλεξε από προσφορές κατοίκων και φορέων της περιοχής μας, για την ανακούφιση των πυρόπληκτων των τελευταίων καταστροφικών πυρκαγιών.
Επίσης, ο Δήμος μας έχει θέσει από την πρώτη στιγμή στη διάθεση των Αρχών, δύο υδροφόρα οχήματα ενώ η ομάδα της ΕΠΟΜΕΑ του Δήμου Αιγάλεω συμμετείχε ποικιλοτρόπως στις προσπάθειες στήριξης των πληγέντων.
Επειδή όπως ανακοινώθηκε από τους αρμόδιους φορείς, δεν υπάρχει πλέον ανάγκη προσφοράς επιπλέον αγαθών, όσοι από τους δημότες μας επιθυμούν, μπορούν να βοηθήσουν είτε με κατάθεση χρημάτων στους λογαριασμούς, που έχουν ανακοινωθεί είτε ως εθελοντές επικοινωνώντας με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αιγάλεω στο τηλ. 2105697900.
Το τεράστιο κύμα αλληλεγγύης που δημιουργήθηκε πανελλαδικά, επιβεβαιώνει ότι είμαστε ακόμα άνθρωποι και στεκόμαστε δίπλα σε όποιον έχει ανάγκη στήριξης.

     


ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ


ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κάθε χρόνο 5.000 γυναίκες στη χώρα μας, διαγιγνώσκονται για πρώτη φορά με καρκίνο του μαστού. Στο Αιγάλεω κατοικούν περίπου 100.000 άτομα και αναλογούν περίπου 45 νέα περιστατικά κάθε χρόνο. Η έγκαιρη διάγνωση είναι μεγάλης σπουδαιότητας για την εξέλιξη της νόσου και αυτό προσπαθούμε να προλάβουμε με τις συστηματικές μαστογραφίες στις γυναίκες μεταξύ 40 και 70 ετών.

Το καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού με την κινητή μονάδα μαστογραφίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας με χορηγό την εταιρεία ΤΕΝΑ, δόθηκε και φέτος έξω από το Πνευματικό Κέντρο «Γιάννης Ρίτσος», στις 20 και 21 Ιουνίου. Εξετάστηκαν 77 κυρίες, οι οποίες θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αιγάλεω για να παραλάβουν τα αποτελέσματα, που ελπίζουμε να μην είναι ανησυχητικά.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη κακοήθεια που εμφανίζεται στις γυναίκες της χώρας μας. Ο αριθμός των νέων περιστατικών κάθε χρόνο στη χώρα μας υπολογίζεται σε 5.000.

Παρόλη την υψηλή συχνότητα της ασθένειας, η αντιμετώπιση της τα τελευταία χρόνια δίνει ολοένα και καλύτερα αποτελέσματα, αφού η πλειοψηφία των ασθενών θα ζήσει πάρα πολλά χρόνια και η ποιότητα τους θα επηρεαστεί ελάχιστα.

Αυτή η αισιόδοξη εξέλιξη προέκυψε ως αποτέλεσμα δύο παραγόντων. Ο πρώτος ήταν οι σημαντικές πρόοδοι της ιατρικής επιστήμης που οδήγησαν σε πιο αποτελεσματικές και περισσότερο εξατομικευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Ο δεύτερος, και πολύ σημαντικός, είναι πως ο αριθμός των γυναικών που υποβάλλονται σε προληπτικές εξετάσεις συνεχώς αυξάνει, με αποτέλεσμα να ανακαλύπτεται ο καρκίνος σε πρώιμα στάδια, τότε που οι θεραπείες είναι πιο αποτελεσματικές και μπορεί να οδηγήσουν στην ίαση.

Η εξέταση που χρησιμοποιείται για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού είναι η μαστογραφία.

Ο μαστογραφικός έλεγχος συνιστάται να ξεκινάει από την ηλικία των 40 ετών.

Η εξέταση είναι ανώδυνη, διαρκεί ελάχιστο χρόνο και με τα νέα μηχανήματα που η δόση ακτινοβολίας είναι εξαιρετικά χαμηλή.

Στo πλαίσιο αυτής της προσπάθειας η μονάδα μαστογράφου της Ε.Α.Ε. συνεχίζοντας το «πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου μαστού», με χορηγό εταιρεία την ESSITY και τα προϊόντα ΤΕΝΑ και
σε συνεργασία με το Δήμο Αιγάλεω θα βρίσκεται:

20 & 21 Ιουνίου 2018, Πνευματικό Κέντρο «Γιάννης Ρίτσος»
Τηλέφωνο για ραντεβού: 2105315507 (09.00-14.00)
22 & 23 Ιουνίου 2018, S.M. Α.Β. Βασιλόπουλος (Λ. Κηφισού 94)
Τηλέφωνο για ραντεβού: 2106456713 (10.00-15.00)

Τα ραντεβού θα κλείνονται από 11 Ιουνίου με σειρά προτεραιότητας.

Προϋποθέσεις για τον μαστογραφικό έλεγχο.

• Ηλικίες γυναικών από 40 έως 70 ετών.
• Να μην έχει γίνει μαστογραφία τους τελευταίους 12 μήνες.
• Να μην έχουν ιστορικό καρκίνου μαστού, βιοψίας ή αισθητικής επέμβασης στο μαστό.
• Να μην είναι σε έμμηνο ρύση (περίοδο 3 ημέρες πριν - 5 ημέρες μετά).

Δεν προσφέρεται ο μαστογραφικός έλεγχος σε γυναίκες που έχουν την οικονομική ή επαρκή ασφαλιστική κάλυψη για μαστογραφία σε κάποιο εργαστήριο ιδιωτικά.

Προσπάθειά μας είναι να επιτύχουμε να εξεταστούν όσο το δυνατό περισσότερες Ελληνίδες και έτσι να μειώσουμε τις αρνητικές συνέπειες αυτής της ασθένειας.

Μαζί μπορούμε να κάνουμε τον καρκίνο του μαστού παρελθόν.


ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ

Το Τμήμα Κοινωνικής Φροντίδας και Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αιγάλεω, θα παρέχει δωρεάν υπηρεσίες λογοθεραπείας σε παιδιά με αρθρωτικές-φωνολογικές διαταραχές και δυσκολίες επικοινωνίας.

Οι υπηρεσίες λογοθεραπείας θα παρέχονται από τις 8:00π.μ. έως τις 2:00μ.μ., στο χώρο της Δ/νσης (Ελλησπόντου 7 & Μ. Μπότσαρη, 1ος όροφος).

Θα πραγματοποιείται λογοθεραπευτική αξιολόγηση για κάθε παιδί, θα ακολουθεί ενημέρωση των γονέων και θα καθορίζεται το κατάλληλο θεραπευτικό πρόγραμμα.


ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Ο Δήμος Αιγάλεω ενημερώνει ότι οι κάτοικοι του Δήμου που ανήκουν στην κατηγορία των ευπαθών νοικοκυριών μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σε ειδική επιτροπή, η οποία έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δήμαρχου, για τη χορήγηση ειδικού βοηθήματος ώστε να επανασυνδεθεί το ρεύμα που έχει διακοπεί λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΦΕΚ Β’ 474/14-2-2018.

Για την υποβολή της σχετικής αίτησης, οι προς εξέταση δικαιούχοι, θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέχρι και την ημερομηνία έναρξης ισχύος της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/14.2.2018 ΚΥΑ, δηλαδή έως και τις 14.02.2018.
2. Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ.
3. Η αποσύνδεση παροχής ρεύματος θα πρέπει να αφορά στην κύρια κατοικία του υπό εξέταση δικαιούχου.

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (το παρόν έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία).
2. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
3. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
4. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.
5. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.
8. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού.
9. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά το φορολογικό έτος 2017, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.α.

Για υποβολή αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Διεύθυνσή μας, στο τηλέφωνο 210.5982406 από Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 09.00 – 13.00.


ΈΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1ΗΣ ΚΑΙ 2ΗΣ ΤΟΜΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

Την Παρασκευή 04 Μαΐου 2018 ξεκινούν τη λειτουργία τους οι 1η και η 2η Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) στο Δήμο Αιγάλεω. Η έδρα των 2 Τ.ΟΜ.Υ Αιγάλεω βρίσκεται στους χώρους που στεγάζεται το Κέντρο Υγείας Αιγάλεω, επί της οδού Μαγνησίας 52.

Η 1η και η 2η Τ.ΟΜ.Υ Αιγάλεω έχουν στελεχωθεί με ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στους κατοίκους του Δήμου Αιγάλεω και δύνανται να λειτουργήσουν σε δύο βάρδιες (07:00 έως 22:00), τις εργάσιμες ημέρες.

Η έναρξη λειτουργίας των Τ.ΟΜ.Υ, αποτελεί τον πυρήνα της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο, στόχος μας είναι η πρόληψη, η δωρεάν και καθολική υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού, η εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων στις υπηρεσίες υγείας και η λήψη ειδικής μέριμνας για τις ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την εγγραφή τους στον πληθυσμό ευθύνης της 1ης και της 2ης ΤΟΜΥ Αιγάλεω και να προγραμματίζουν τηλεφωνικά τα ραντεβού τους, μετά τις 24 Μάϊου 2018, καλώντας το 2105315680.
(Δ/νσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου tomyegaleo1@2dype.gr και tomyegaleo2@2dype.gr)

     


ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Το πρόβλημα της χρήσης παράνομων ψυχοτρόπων ουσιών ή ναρκωτικών όπως συνηθέστερα αναφέρονται, αποτελεί ένα σύνθετο και δύσκολα αντιμετωπίσιμο πρόβλημα των σύγχρονων κοινωνιών, ένα πρόβλημα που διογκώνεται σε συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Οι απαντήσεις για τη διαχείριση του φαινόμενου της χρήσης ουσιών εντός των σχολικών μονάδων, δεν είναι καθόλου αυτονόητες, ούτε εύκολες. Το πρόβλημα είναι φορτισμένο ηθικά και σε πολλές περιπτώσεις, απειλεί, εκτός από την εσωτερική λειτουργία, την καλή φήμη μιας σχολικής μονάδας. Ομάδες μαθητών, σύλλογοι γονέων, μεμονωμένοι γονείς, αλλά και η κοινωνία ευρύτερα, αντιμετωπίζουν συνήθως επιθετικά ένα τέτοια ενδεχόμενο, σα να πρόκειται για κάποιο μεταδοτικό νόσημα που μαστίζει το σχολείο, αλλά και την τοπική κοινότητα.

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, ωστόσο, η διάγνωση προβλημάτων χρήσης από μαθητές στο σχολείο ή στη γειτονιά, μας δίνει μια εξαιρετική ευκαιρία για έγκαιρη αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος ενός εφήβου, που όσο νωρίτερα το αντιληφθούμε και παρέμβουμε, τόσο είναι δυνατό να περιοριστούν οι συνέπειές του.

Στην προσπάθεια αυτή δεν μπορεί παρά να πρέπει να συνεργήσουν όλοι όσοι μπορούν και τους αφορά ένα τέτοιο θέμα. Το σχολείο δεν θα πρέπει «να φοβηθεί» να αποδεχτεί το πρόβλημα, οι εκπαιδευτικοί και η διεύθυνση θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη ετοιμότητα για τις κινήσεις που πρέπει να κάνουν, οι γονείς και οι σύλλογοί τους θα πρέπει να είναι ανοικτοί σε ενημέρωση και συνεργασία με το σχολείο. Ο τοπικός κοινωνικός ιστός μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Δομές πρόληψης, κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, οι Τοπικές Μονάδες Υγείας ή -σε πολλές περιπτώσεις- και οι αστυνομικές αρχές μπορούν, αφού δικτυωθούν, να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, όταν παρουσιάζονται στη σχολική κοινότητα.

Ας προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε ένα δίκτυο ανθρώπων και υπηρεσιών, που χωρίς φόβο και προκατάληψη θα μπορέσει να βοηθήσει έγκαιρα και αποδοτικά εφήβους και οικογένειες, βελτιώνοντας τη ζωή τους ή σώζοντάς την σε πολλές περιπτώσεις


ΔΡΑΣΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη τακτική εθελοντική αιμοδοσία του 2018 στο Δημαρχείο Αιγάλεω. Τη δράση διοργάνωσε το Τμήμα Κοινωνικής Φροντίδας και Υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου μας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εργαζομένων και το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Ν. «Άγιος Παντελεήμων».

Ο Δήμος μας, θέτοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ενέργειες που προάγουν την υγεία, ευχαριστεί του εθελοντές αιμοδότες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του.

Με τη βοήθεια των εθελοντών αιμοδοτών, εκατοντάδες συνάνθρωποι μας έχουν κερδίσει τη μάχη με τη ζωή, και η πράξη τους στέλνει μήνυμα ζωής και αποτελεί για όλους παράδειγμα ανιδιοτέλειας και προσφοράς.

 


ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

Παρουσία δημοτών και εθελοντών γιατρών εγκαινίασε τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 το ΚΕΠ Υγείας, ο Δήμος Αιγάλεω, σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας υπό την Αιγίδα της ΚΕΔΕ.

Την τελετή των εγκαινίων, ξεκίνησε με χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αιγάλεω κ. Δημήτρης Μπίρμπας ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε: «Το ΚΕΠ Υγείας αποτελεί μια καινοτομία της ελληνικής Αυτοδιοίκησης μέσω του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Υ.Υ., σε παράλληλη τροχιά με αντίστοιχες ευρωπαϊκές δράσεις. Στόχο έχει την καλύτερη εξυπηρέτηση των τοπικών κοινωνιών και των αναγκών υγείας τους, μέσα από τη διασύνδεση από τους ΟΤΑ, της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών επαγγελματιών υγείας. Μια εταιρικότητα προς όφελος της υγείας των πολιτών».

Ο Πρόεδρος του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ και της ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης, Δημάρχος Αμαρουσίου απήυθυνε χαιρετισμό και μίλησε για τον ρόλο των ΚΕΠ Υγείας στην Πρόληψη και την Προαγωγή της Υγείας. «Τα ΚΕΠ Υγείας είναι ένα σημαντικό εργαλείο που έχει στη διάθεσή της η Τοπική Αυτοδιοίκηση προς αξιοποίηση, για την πρόληψη της υγείας των δημοτών. Ο Δήμος δημιουργώντας ΚΕΠ Υγείας προσφέρει στους δημότες του τη δυνατότητα να προλάβουν νοσήματα πριν να χρειαστούν ιατρική αντιμετώπιση σε επίπεδο θεραπείας. Αυτή είναι άλλωστε και η αξία της πρόληψης». Ο κ. Πατούλης σημείωσε επιπλέον ότι τα ΚΕΠ Υγείας έχουν ως βασικό μέλημα τους την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση, τη διοργάνωση προληπτικών εξετάσεων και παραπομπών σε δομές υγείας, όλων των πολιτών ανεξαρτήτου ασφαλιστικής ικανότητας, με έμφαση στα συνηθέστερα νοσήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Στέλιος Βασιλειάδης Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, περιγράφοντας της ήδη υπάρχουσες δράσεις στον τομέα της προαγωγής υγείας στο Αιγάλεω, ενώ πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία πραγματοποίησε ο κ. Παναγιώτης Κατωπόδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Ρώμης-Ειδικός Παθολόγος-Διαβητολόγος, αναλύοντας τα πρωτόκολλα πρόληψης για 7 ασθένειες. Τη συζήτηση συντόνισε ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. κ. Σωτήρης Παπασπυρόπουλος.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γιάννα Χριστόγλου, οι επικεφαλής παρατάξεων κ.κ. Γιάννης Γκίκας (Συμμαχία για το Αιγάλεω), Παναγιώτα Μερκουράκη-Νικολούδη (Αιγάλεω-Πρώτη Δύναμη), οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζωή Βλάχου, Γιάννης Δημομελέτης, Ευθύμιος Ζάχαρης, Χρυσούλα Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου, Ηλίας Μάνδρος, Μαλάμω Μαστραγγελή-Κοσμίδου, Δημήτρης Μπέσης, Αναστάσιος Σαράντου, Σταύρος Τασιόπουλος, o Επιθεωρητής Εθνικής Ασφαλιστικής Γιώργος Κασκάνης, o Διευθυντής Εθνικής Ασφαλιστικής Αιγάλεω Δήμος Δημητριάδης, οι γιατροί Νικόλαος Γκίβαλος, Ευάγγελος Χαριτάτος, Γεωργία Μπίρμπα, η Διευθύντρια του 5ου Γυμνασίου Κωνσταντίνα Σταυροπούλου, η Διευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας Κυπαρισσένια Σαμαρά, καθώς και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

 

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Μ.Κ.Ο PRAKSIS θα πραγματοποιήσει στο Δήμο Αιγάλεω πρόγραμμα ενημέρωσης και εξέτασης για τον HIV(AIDS) και τις Ηπατίτιδες Β και C.

H κινητή μονάδα θα βρίσκεται την πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα για το 2018 στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (έξοδος μετρό) από τις 18:00μμ. έως 21:00μ.μ.(χειμερινό ωράριο) και 19:00μ.μ. έως 22:00μ.μ. (θερινό ωράριο).

Στα πλαίσια του προγράμματος θα διενεργείται γρήγορο τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων για τον HIV και τις Ηπατίτιδες Β & C.
Το γρήγορο τεστ δίνει αποτέλεσμα σε 20 λεπτά, είναι δωρεάν-ανώνυμο-ανώδυνο και διενεργείται σε προστατευμένο για τον εξεταζόμενο περιβάλλον.

Πληροφορίες στην Κοινωνική Υπηρεσία Ελλησπόντου 7 (1ος όροφος). Τηλέφωνο επικοινωνίας 2105315507.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ


Εθελοντική Αιμοδοσία 28/2/2018

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ & ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
12:00μ.μ.-18:00μ.μ.
Δημαρχείο Αιγάλεω (Ιερά οδός 354 & Κάλβου)

Προσοχή! Απαραίτητος για την Αιμοληψία ο αριθμός ΑΜΚΑ

Πληροφορίες: Κοινωνική Υπηρεσία 2105315507

 

 


ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

Ο Δήμος Αιγάλεω και το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων
σας προσκαλούν στα εγκαίνια του ΚΕΠ Υγείας Δήμου Αιγάλεω, υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ.

Την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19:00
Δημαρχείο Αιγάλεω (Ιερά οδός 364 & Κάλβου)
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου


ΠΑΙΓΝΙΟΘΗΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ


Την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018, ο Δήμος Αιγάλεω σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθήκης εγκαινίασε την Παιγνιοθήκη Αιγάλεω, που θα λειτουργεί στον στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του πρώην 2ου Λυκείου στη οδό Θηβών 250.

Ο Δήμαρχος Αιγάλεω κ. Δημήτρης Μπίρμπας, τόνισε τη σημασία του θεσμού και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Στέλιος Βασιλειάδης ευχαρίστησε τους εθελοντές για την στήριξή τους και τους μαθητές του 1ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Αιγάλεω, οι οποίοι δώρισαν έναν φορητό υπολογιστή που ανακατασκεύασαν οι ίδιοι.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Αντιδήμαρχος, κ. Γιάννα Χριστόγλου, ο επικεφαλής της παράταξης «Αιγάλεω νέα εποχή», κ. Λάμπρος Σκλαβούνος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ.κ. Ράνια Βλάχου-Παναγιωτίδου, Μαλάμω Μαστραγγελή-Κοσμίδου και Γιάννης Αγαπίου, η Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παιγνιοθήκης, κ. Δέσποινα Γιαμώδη, η Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παιγνιοθήκης, κ. Δώρα Δεδεσκή, ο Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Παιγνιοθήκης, κ. Ιωάννης Μπίστας, η Υπεύθυνη της Παιγνιοθήκης του Δήμου Κερατσινίου, κ. Ματίνα Τοτσάνη, ο Διευθυντής του 1ου Εσπερινού Λυκείου ΕΠΑΛ Αιγάλεω, κ. Παναγιώτης Σακελλαρίου, η Διευθύντρια του 2ου Εργαστηριακού Κέντρου Αιγάλεω, κ. Ελπίδα Τσουκιά, ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου «Γέφυρα Ζωής» Α.με.Α., κ. Δημήτρης Μελιδωνιάτης και ο εκπρόσωπος της Ενωσης Γονέων Αιγάλεω, κ. Δημήτρης Κουτσομπόλης.

Οι Παιγνιοθήκες, θεσμός ιδιαίτερα διαδεδομένος στην Ευρώπη, όπου παιδιά και έφηβοι με αναπηρία έρχονται σε επικοινωνία με τα υπόλοιπα παιδιά της περιοχής και μαθαίνουν να δέχονται και να σέβονται τη διαφορετικότητα. Όλα μαζί μπορούν να παίξουν και να δανειστούν παιχνίδια στο σπίτι τους. Η οργάνωση και λειτουργία της Παιγνιοθήκης γίνεται από τα μέλη της, τα οποία προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, ενώ έχουν εκπαιδευτεί και επιμορφωθεί από την Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθήκης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αιγάλεω στα τηλέφωνα 210-5902082/210-5982406.

H Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθήκης ιδρύθηκε το 1990 ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία και είναι μέλος της I.T.L.A. (Διεθνής Οργάνωση Παιγνιοθηκών). Βασικός σκοπός της είναι η οργάνωση και λειτουργία Παιγνιοθηκών για παιδιά και εφήβους με αναπηρία. Διοργανώνει σεμινάρια για την επιμόρφωση των εθελοντών, επιστημονικές ημερίδες και παιδότοπους σε διάφορες γειτονιές.

       


ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, σε συνεργασία με το Σύλλογο Εργαζομένων του Δήμου Αιγάλεω, η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των εθελοντών στις δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και των εθελοντών αιμοδοτών, στο Πνευματικό Κέντρο «Γιάννης Ρίτσος».

Μετά το χαιρετισμό του Δημάρχου κ. Δημήτρη Μπίρμπα και του Αντιδημάρχου Κοινωνικής πολιτικής κ. Στέλιου Βασιλειάδη, παρουσιάστηκαν οι δράσεις της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας από την Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο κ. Μαλάμω Μαστραγγελή-Κοσμίδου. Στη συνέχεια ακολούθησαν η κοπή της πίτας και οι βραβεύσεις των χορηγών και των εθελοντών μας (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Αλληλέγγυο Φροντιστήριο, Αιμοδοσία, Εθελοντές Ιατροί, Φαρμακοποιοί της πόλης, Κοινωνικό Συσσίτιο, κ.α.). Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κλήρωση δώρων στους παρευρισκόμενους.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Αντιδήμαρχος κ. Γιάννα Χριστόγλου, οι επικεφαλής των παρατάξεων «Συμμαχία για το Αιγάλεω» κ. Γιάννης Γκίκας, «Αιγάλεω Νέα Εποχή» κ. Λάμπρος Σκλαβούνος και «Αιγάλεω Πρώτη Δύναμη» κ. Παναγιώτα Μερκουράκη-Νικολούδη, καθώς και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κώστας Αγγελόπουλος, Ουρανία Βλάχου-Παναγιωτίδου και Μάκης Ζάχαρης. Επίσης, στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκ μέρους του συλλόγου των Εργαζομένων του Δήμου, η γραμματέας κ. Σοφία Κορμέντζα και ο κ. Δημήτρης Μιχαήλ.

Ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς (“Draculi Coffee A.E.”, “Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος Α.Ε”, “Αφοι Σ. Χόντου ΑΒΕΕ”, “Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου”, “Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. Βίκος”, “Ι. & Σ. Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε.”, “Καραμολέγκος Αρτοβιομηχανία Α.Ε.”, 14ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω, 17ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω, 2ο Σύστημα Προσκόπων Αιγάλεω, 5ο Γυμνάσιο Αιγάλεω, Housemarket A.E. “ΙΚΕΑ”, Αρτολιχουδιές “Μανώλης”, Αρτοποιείο “Ομορφονίδης Γ.”, Βιομηχανία & Εμπορίου Κακάο & Σοκολάτας “ΙΟΝ Α.Ε.”, Βιομηχανία Τροφίμων “Barilla Hellas A.E.”, Βιομηχανία Τροφίμων “Γιώτης Α.Ε.”, Εμπορικό Κέντρο “River West”, Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Αιγάλεω, Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών “Clever-Net”, Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής “Γιαννέτος”, Εστιατόριο “Πίτα Καλαμάκι”, Εστιατόριο “Τα Στρουμφάκια”, Ζαχαροπλαστείο “Cap-Cap”, Ιχθυόσκαλα Πειραιά (Ο.Κ.Α.Α.), Κατάστημα Μπαχαρικών “Το Πιπέρι”, Κλινική “Αγία Ειρήνη”, Λουκουμάδες “Μπαλατσούρα”, Μεζεδοπωλεiο “Πιπερίτσα”, Μεζεδοπωλεiο “Ρακί Αμάν Μεζέ”, Μεζεδοπωλεiο “Ρακοθεωρίες”, Οργανισμός Κεντρικών Αγορών & Αλιείας Α.Ε., Πανελλήνια Ένωση Ασσυρίων, Πολιτιστικός & Αθλητικός Σύλλογος “Πόλις Αιγάλεω”, ΣΥΒΕΠΑΠ ΑΟ Αιγάλεω, Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 3ου Γυμνασίου, Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αιγάλεω, Φούρνος “Βενέτη”) και τους εθελοντές μας, που στέκονται αρωγοί και συμπαραστάτες, στην προσπάθεια στήριξης των συνανθρώπων μας που χρειάζονται υποστήριξη.

                       


11/2: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΑΙΓΝΙΟΘΗΚΗΣ


Ο Δήμος Αιγάλεω σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθήκης εγκαινιάζει την «ΠΑΙΓΝΙΟΘΗΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ», ένα οργανωμένο χώρο με παιχνίδια που λειτουργεί στα πρότυπα της Βιβλιοθήκης.
Οι Παιγνιοθήκες, θεσμός ιδιαίτερα διαδεδομένος στην Ευρώπη, είναι χώροι ειδικώς διαμορφωμένοι, εξοπλισμένοι με μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών. Παιδιά και έφηβοι με αναπηρία έρχονται σε επικοινωνία με τα υπόλοιπα παιδιά της περιοχής και μαθαίνουν να δέχονται και να σέβονται τη διαφορετικότητα. Όλα μαζί μπορούν να παίξουν και να δανειστούν παιχνίδια στο σπίτι τους.
Η οργάνωση και λειτουργία της Παιγνιοθήκης γίνεται από τα μέλη της, τα οποία προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, ενώ έχουν εκπαιδευτεί και επιμορφωθεί από την Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθήκης.
H Ελληνική Εταιρεία Παιγνιοθήκης ιδρύθηκε το 1990 ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία και είναι μέλος της I.T.L.A. (Διεθνής Οργάνωση Παιγνιοθηκών). Βασικός σκοπός της είναι είναι η οργάνωση και λειτουργία Παιγνιοθηκών για παιδιά και εφήβους με αναπηρία. Διοργανώνει σεμινάρια για την επιμόρφωση των εθελοντών, επιστημονικές ημερίδες και παιδότοπους σε διάφορες γειτονιές.
Η Παιγνιοθήκη Αιγάλεω θα λειτουργήσει στην οδό Θηβών 250, (απέναντι από τα Jumbo, πρώην 2ο Λύκειο). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αιγάλεω στα τηλέφωνα 210-5902082/210-5982406.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
 


ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Ο Δήμος Αιγάλεω σας καλεί στην Χριστουγεννιάτικη θεατρική παράσταση «Πού ζει ο Αη Βασίλης»* την Παρασκευή 15/12/2017 στις 17:30 στο Πνευματικό Κέντρο «Γιάννης Ρίτσος».

*Για τα οφελούμενα παιδιά του προγράμματος ΤΕΒΑ/FEAD

Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προετραιότητας


ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Σε ένα ζεστό και φιλικό κλίμα στην γεμάτη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου «Γιάννης Ρίτσος» διοργανώθηκε την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου η εκδήλωση, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, από την Επιτροπή Ισότητας και τη Δν/ση Κοινωνικής Προστασίας (γραφείο ισότητας) του Δήμου Αιγάλεω.

Τους παρευρισκόμενους υποδέχθηκε εκ μέρους της Δν/σης Κοινωνικής Προστασίας η κ. Νικολέττα Δερνελή και στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, κ. Στέλιος Βασιλειάδης αναφέρθηκε στη θέσπιση της Παγκόσμιας Ημέρας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών την 25η Νοεμβρίου. Η πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας, κ Ελένη Μπάστα απήγγειλε απόσπασμα του ποιήματος «Καντάτα» (1960-Τάσος Λειβαδίτης) και ξεκίνησε η προβολή της ταινίας μικρού μήκους «The day after», η οποία αποτέλεσε πηγή ενημέρωσης για τον συμβολισμό της μαύρης βούλας, αλλά και για την αναλυτικότερη συζήτηση επί του θέματος.

Στη συνέχεια πήρε τη σκυτάλη ο ψυχίατρος-ψυχαναλυτής Δημήτρης Σακελλάρης, ο οποίος τόνισε ότι η βία δεν έχει τάξεις και μορφωτικό επίπεδο και καταγράφεται ιστορικά σε όλες της χρονικές περιόδους. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με τοποθέτηση της εκπροσώπου της ομάδας «Το μωβ» κ. Σίσσυς Βωβού.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με το μουσικό αφιέρωμα για «Τα πολλαπλά πρόσωπα μιας Γυναίκας» με την Δέσποινα Στεφανίδου στο πιάνο και τη Μαίρη Έσπερ στο τραγούδι, οι οποίες ερμήνευσαν τραγούδια αφιερωμένα στις γυναίκες ή γραμμένα από γυναίκες. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Νίκος Νικητάκης, Κώστας Φίλης και Γιάννα Χριστόγλου, καθώς και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζωή Βλάχου, Παναγιώτα Μερκουρακη, Δημήτρης Μπέσης, Γιάννης Περράκης και Τάσος Σαράντου.

Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την σχολή χορού «Χοροέκφραση Dance Studio» που με την υπέροχη χορογραφία της συνέβαλλε στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου στην πλατεία Ελ. Βενιζέλου.

ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ Η ΜΟΝΗ-ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Σ 15900

   

  


3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: ΗΜΕΡΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Σε ένα ζεστό και φιλικό κλίμα, στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου τιμήθηκαν 6 συμπολίτες μας με αναπηρία για την κοινωνική δράση και προσφορά τους και συγκεκριμένα οι κ.κ. Ιωάννης Ακουμιανάκης, αθλητής, Χάρης Ασλανίδης, Επιχειρηματίας, Άννα Ελευθερίου, Ψυχολόγος, Κωνσταντίνα Μούτσιου, Λογοτέχνης, Γεράσιμος Πόλης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Ιωσήφ Τζουγανάκης, Αθλητής.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ασπασία Αρετάκη τους συγχάρηκε για την προσωπική τους υπέρβαση και τις επιτυχίες τους. Επίσης τόνισε ότι είναι πρότυπα αγωνιστικότητας και πάθους ζωής για όλους τους Αιγαλεώτες. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Αιγάλεω, κ. Δημήτρης Μπίρμπας, αναφέρθηκε στη θέσπιση της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία από τα Ηνωμένα Έθνη το 1992, που εορτάζεται σε όλον τον Πλανήτη στις 3 Δεκεμβρίου, προωθώντας την κατανόηση σε θέματα αναπηρίας και την κινητοποίηση υπέρ των δικαιωμάτων αξιοπρέπειας και ευημερίας. Οι τιμώμενοι έθεσαν το ζήτημα της μόνιμης στήριξης από το Δήμο 365 ημέρες το χρόνο και της διαμόρφωσης της πόλης μας με τρόπο πιο φιλικό και προσβάσιμο για ΑμεΑ.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Στέλιος Βασιλειάδης και Γιάννα Χριστόγλου, καθώς και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γιάννης Αγαπίου, Κώστας Αγγελόπουλος, Γιάννης Γκίκας, Γιάννης Δημομελέτης, Γιάννης Καπνουλάς, Παναγιώτης Κατωπόδης, Ηλίας Μάνδρος, Μαλάμω Μαστραγγελή, Δημήτρης Μπέσης και Τάσος Σαράντου.

   


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Πέμπτη 7/12/2017 παραδώθηκαν στον Δήμο Μάνδρας τρόφιμα αξίας 4.000€, που αγοράστηκαν με την υπ’ αριθμόν 572/2017 ομόφωνη απόφαση της οικονομικής επιτροπής για την στήριξη των πλημμυροπαθών. Παράλληλα προσφέρθηκαν κουβέρτες και τρόφιμα που συνέλεξε η Ένωση Συλλόγων Γονέων Αιγάλεω.

   


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ευχαριστούμε όλους εσάς που ανταποκριθηκατε στο κάλεσμα για συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης.

Λόγω της μεγάλης ποσότητας είδών ιματισμού που συγκεντρώθηκε σταματάμε την συλλογή ρούχων. Συνεχίζουμε όμως με τη συλλογή τροφίμων και κουβερτών για τους πλημμυροπαθείς συνανθρώπους μας στη Δυτική Αττική.

Για την αποστολή τροφίμων μακράς διάρκειας επευθυνθείτε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, Μιλτιάδου 4, καθημερινά (εκτός Σαββατοκύριακου) 08:00-15:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο 213 2100 781.


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Ο Δήμαρχος Αιγάλεω και το Δημοτικό Συμβούλιο σας προσκαλούν την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου στις 19:00
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιερά Οδός 364 και Κάλβου)
για να τιμήσουμε τους συμπολίτες μας με αναπηρία για την κοινωνική δράση και προσφορά τους.


Εκδήλωση για την "Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών"

Την Πέμπτη 7/12 στις 19:00 σας προσκαλούμε στην εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.

Την προβολή ταινίας «The Day after» θα ακολουθήσει συζήτηση με τον ψυχίατρο-ψυχαναλυτή Δημήτρη Σακελλάρη.
Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μουσικό αφιέρωμα για «Τα πολλαπλά πρόσωπα μιας γυναίκας».
(Τραγούδι-Πιάνο: Δέσποινα Στεφανίδου, Συμμετέχει η Μαίρη Έσπερ)

 


ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ


ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Ο Δήμος Αιγάλεω παρέδωσε σήμερα στο Δημαρχείο Μάνδρας-Ειδυλλίας μεγάλο αριθμό κουβερτών, σκευών μιας χρήσης, ιματισμού και τροφίμων.

Η ενέργεια θα επαναληφθεί, καθώς οι ανάγκες εξακολουθούν να είναι μεγάλες, ενώ έχει υπάρξει κάλεσμα του Δήμου Αιγάλεω προς τους δημότες του για συλλογή τροφίμων μακράς διάρκειας.

Η συλλογή γίνεται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας (Μιλτιάδου 4) καθημερινά 08:00-15:00.

   


ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ

Ο Δήμος Αιγάλεω, στο πλαίσιο των συνοδευτικών μέτρων του προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας ΤΕΒΑ συνεργάζεται με επιστημονικούς συνεργάτες που θα παρέχουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους στους ωφελούμενους του προγράμματος.

Οι ωφελούμενοι έχουν στη διάθεσή τους Παιδοψυχολόγο και Διατροφολόγο για την αντιμετώπιση θεμάτων που μπορεί να τους απασχολούν.

Οι συναντήσεις θα γίνονται στο χώρο της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Μ. Μπότσαρη και Ελλησπόντου 7) κατόπιν ραντεβού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 210 53 19 740 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η Μονάδα Υγείας Αιγάλεω διαθέτει δύο ψυχιάτρους τον κ. Μαντζιώρο Μάριο και τον κ. Πιτερό Γεώργιο, σε ωράριο πρωινό και απογευματινό.
Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατόπιν ραντεβού.


25/11 ΗΜΕΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου, ξεκίνησε ο αντιγριπικός εμβολιασμός των εργαζομένων του Δήμου μας από το γιατρό εργασίας κο Νίκο Ρητινιώτη σε συνεργασία με την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου.

Πληροφορίες για το αντιγριπικό εμβόλιο και συμπληρωματικές οδηγίες για την προστασία από την εποχική γρίπη θα βρείτε, εδώ

 


ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «YOUTH GUARANTEE»

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Πρόγραμμα «Εγγύηση για την νεολαία: Τρία βήματα για την εξεύρεση εργασίας», με σκοπό την ενεργοποίησή των νέων και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, την επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση, ανάλογα με τα προσόντα και τις δεξιότητές τους.

Η δράση διοργανώθηκε από το Δήμο Αιγάλεω σε συνεργασία με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποτελούταν από τις επιμέρους δράσεις: 1. ενημέρωση της ηλικιακής ομάδας 15-24 για τις υπάρχουσες δράσεις και κατευθύνσεις, όπου έγιναν διαλέξεις, από το στελεχιακό δυναμικό του ΚΠΑ Αιγάλεω (ΟΑΕΔ), σε λύκεια της πόλης, 2. διενέργεια μελέτης με ερωτηματολόγια για την ηλικιακή ομάδα 15-24, που διενέργησε το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ-Αθήνας για λογαριασμό του Δήμου Αιγάλεω, 3. Θεματικό Εργαστήρι Συμβουλευτικής και Ευαισθητοποίησης στις 30 Σεπτεμβρίου στο Πν. Κέντρο "Γιάννης Ρίτσος", όπου δόθηκε η ευκαιρία σύνταξης βιογραφικών από εξειδικευμένα στελέχη του ΟΑΕΔ 4. δημιουργία γραφείου ενημέρωσης (infodesk), που λειτουργεί στο χώρο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας (Ελλησπόντου 7 & Μ. Μπότσαρη 1ος όροφος) και 5. Ανοιχτή δράση στις 7 Οκτωβρίου 2017 στην Πλατεία Ελ. Βενιζέλου με συμμετοχή εργοδοτών και φορέων.

  

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου


07/10 YOUTH GUARANTEE

O Δήμος Αιγάλεω σας προσκαλεί σε δύο εκδηλώσεις, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία: τρία βήματα για την εξεύρεση εργασίας», με στόχο την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας.

Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 στις 10:00 π.μ., Πνευματικό Κέντρο «Γιάννης Ρίτσος» (Δημαρχείο 17 & Κουντουριώτου, Αιγάλεω), Θεματικό Εργαστήρι* Συμβουλευτικής και Ευαισθητοποίησης
Θέματα: «Συμβουλευτική για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό», «Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας» και «Ανάληψης πιχειρηματικών Πρωτοβουλιών».

Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017 στις 12:00 μ.μ., πλατεία Ελ. Βενιζέλου (Στ. μετρό Αιγάλεω) Ανοιχτή Εκδήλωση με εργοδότες, εργοδοτικούς και θεσμικούς φορείς (ΟΑΕΔ, ΕΠΑΣ, ΣΔΕ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΕΝΑΛΕΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ, Erasmus για νέους επιχειρηματίες, ΑΜΚΕ «ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ», ΠΡΟΟΨΙΣ Α.Ε., ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ, ΙΚΕΑ, SPECIFAR SA, ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ, JUMBO AEE, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΒΙΑΡ ΑΕ, ΦΑΡΜΑΣΤΟΚ ΑΕ, CLEVER-NET, ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΜΑΡΙΩΤΟΥ)

 

*Αφορά νέους ηλικίας 15-24 ετών εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ). Οι νέοι θα υποστηριχθούν αναφορικά με τη διαδικασία αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας αξιολογώντας και τα βιογραφικά τους.

 

Δελτίο Τύπου


ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ ΚΑΙ ΓΗΡΑΝΣΗ

Την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 διοργανώθηκε εκδήλωση από το Δήμο Αιγάλεω για τα μέλη όλων των ΚΑΠΗ του Δήμου, στο Πνευματικό Κέντρο Γιάννης Ρίτσος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας. Ο καθηγητής του ΤΕΙ Αθήνας Δρ. Δημήτρης Χανιώτης έδωσε μια πραγματικά ενδιαφέρουσα διάλεξη με θέμα «Μακροζωία και Γήρανση». Την ενθουσιώδη, αισιόδοξη και εξαιρετικά χρήσιμη διάλεξή του, ακολούθησε πλήθος ερωτήσεων και κέρασμα.

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Αιγάλεω Δημήτρης Μπίρμπας και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Στέλιος Βασιλειάδης, ενώ παρευρέθηκαν οι Δημοτικοί σύμβουλοι κκ. Γ. Γκίκας, Μ. Μαστραγγελή, Δ. Μπέσης, Γ. Περράκης, Λ. Σκλαβούνος οι εκπρόσωποι του 1ου ΚΑΠΗ κ. Λαζαράκος, του 3ου κα. Ντεβέ, του 4ου κα. Δεμπεγιώτη, του 5ου κ. Χρυσηκόπουλος, μέλη της επιτροπής του 2ου ΚΑΠΗ, μέλη από όλα τα ΚΑΠΗ, καθώς και όλο το προσωπικό του Δήμου μας που εργάζεται σε αυτά.

 


4/10 ΟΜΙΛΙΑ: «Μακροζωία και Γήρανση»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Αιγάλεω, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας,
θα πραγματοποιήσει εκδήλωση
την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου στις 10.00 π.μ.
στο Πνευματικό Κέντρο «Γιαννης Ρίτσος»,
με ομιλητή τον Καθηγητή των ΤΕΙ Αθήνας,
Καρδιολόγο-Υγιεινολόγο κ. Δημήτρη Χανιώτη,
με θέμα «Μακροζωία και Γήρανση».


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΤΙΚΗΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ


21/10 ΗΜΕΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ


ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

Τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 εγκαινιάστηκε το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αιγάλεω, από την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Θεανώ Φωτίου.

Η κα Φωτίου στις δηλώσεις της, τόνισε ότι παρατηρείται επιτάχυνση των διαδικασιών για την ίδρυση Κέντρων Κοινότητας. Εκτίμησε δε ότι τα 250 Κέντρα Κοινότητας θα έχουν λειτουργήσει, μέχρι το τέλος του χρόνου, εκφράζοντας την άποψη ότι θα αποτελέσουν ένα από τα νευραλγικά κύτταρα της προνοιακής πολιτικής του κάθε δήμου. Μεταξύ άλλων ανακοίνωσε ότι, από τον Οκτώβριο και μετά θα διατίθενται καθημερινά στο δήμο Αιγάλεω 1.500 σχολικά γεύματα.

Ο Δήμαρχος Αιγάλεω, κος Δημήτρης Μπίρμπας, χάρισε στην κα Φωτίου το αναμνηστικό με το σήμα της πόλης και χαρακτήρισε τα Κέντρα Κοινότητας ως μία σημαντική πρωτοβουλία, λέγοντας ότι είναι η πρώτη φορά που το κράτος συνδέεται απευθείας με την τοπική αυτοδιοίκηση σε κοινές βάσεις δεδομένων και στο σχεδιασμό και την εκπόνηση κοινών πολιτικών. Αναφερόμενος στα Κέντρα Κοινότητας, υπογράμμισε ότι πρόκειται για δομές υποστήριξης των πολιτών, αλλά ταυτόχρονα είναι και δομές διασύνδεσης των δήμων με τις τοπικές κοινωνίες και δομές. Από την άλλη πλευρά, είναι και μία καθαρή σχέση με το κράτος, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Το Κέντρο Κοινότητας ξεκίνησε τη λειτουργία του στο χώρο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αιγάλεω (Ελλησπόντου 7 & Μ. Μπότσαρη 1ος όροφος),
στις 8 Μαΐου 2017 και μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου είχε 1244 επισκέψεις, ενέγραψε 1020 ωφελούμενους και πραγματοποιήθηκαν 46 ψυχολογικές συνεδρίες. Το κέντρο παρέχει στον πολίτη τη δυνατότητα -με τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του- να ενημερώνεται καθημερινά 08:00-16:00, από το επιστημονικό προσωπικό, για τα επιδόματα, τις δυνατότητες εργασίας και τα δικαιώματά του, τις θέσεις που υπάρχουν σε ιδρύματα για τον ηλικιωμένο, τον ανάπηρο και το παιδί, καθώς και για τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά και ελληνικά προγράμματα, κ.ά..
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 53 19 653 και 210 56 97 443


2/10 ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ


30/9 ΗΜΕΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


27/9 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ελάτε να κάνουμε τον Καρκίνο του παχέος εντέρου παρελθόν
"2017 Έτος αφιερωμένο στην πρόληψη του Καρκίνου του παχέος εντέρου"

Πανελλαδική Εκστρατεία των ΚΕΠ Υγείας των Δήμων του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων για την πρόληψη του Καρκίνου του παχέος εντέρου. Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, μέλος του Δικτύου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ανακηρύσσει το 2017, ως Διαδημοτικό Έτος Πρόληψης του Καρκίνου του παχέος εντέρου.  

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου μας συμμετέχει ενεργά και σε αυτήν την Εκστρατεία. Βασιζόμενοι στα προληπτικά πρωτόκολλα του Π.Ο.Υ. προτρέπουμε όλους τους δημότες:
1. Να κάνουν τον ετήσιο έλεγχο Ανίχνευσης Αιμοσφαιρίνης Κοπράνων, αν είναι 50 έως 75 ετών, στα συνεργαζόμενα Διαγνωστικά Κέντρα με τιμή έως 3€.
2. Να εγγραφούν στο λογισμικό των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου τους για να ενημερώνονται εγκαίρως για την επανεξέταση τους.
3. Να λάβουν ηλεκτρονικά το ενημερωτικό υλικό κάνοντας «like» στην σελίδα του συνεργαζόμενου Διαγνωστικού Κέντρου στο facebook, ή μέσω e-mail.
4. Ένας μικρός αριθμός πολιτών (έως 10% του συνόλου των παραπεμπομένων) ανασφάλιστων και απόρων, που έχουν λάβει ειδικό παραπεμπτικό μέσω του Δήμου τους ότι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, θα εξυπηρετείται δωρεάν.

Σας γνωρίζουμε τα Διαγνωστικά Κέντρα του Δήμου μας που συμμετέχουν στην Εκστρατεία και τα οποία μπορείτε να επισκεφθείτε για να κάνετε την εξέταση ΣΗΜΕΡΑ!
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΠΑΡΟΧΟΙ ΚΕΠ Υγείας
Βιοιατρική Αιγάλεω
Διέυθυνση : Λ. Αθηνών 429Α, Αιγάλεω Τ.Κ. 122 43 (πλησίον Παλατάκι Χαϊδαρίου)
Στοιχεία Επικοινωνίας : Τηλ.: 210 5317794-6 & 8 Fax: 210 5317756

Ώρες Λειτουργίας : Δευτέρα έως Παρασκευή: 06:00-22:00 - Σάββατο: 06:00-16:00


 


ΔΙΑΛΕΞΗ


ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επίσκεψη Κινητής Μονάδας Μαστογράφου στο Αιγάλεω για ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη κακοήθεια που εμφανίζεται στις γυναίκες της χώρας μας. Ο αριθμός των νέων περιστατικών κάθε χρόνο υπολογίζεται στις 5.000.
Παρόλη την υψηλή συχνότητα της, η ασθένεια απειλεί ολοένα και λιγότερο τη ζωή και την ποιότητά της, τόσο εξαιτίας των σημαντικών προόδων της ιατρικής επιστήμης που οδήγησαν σε πιο αποτελεσματικές και περισσότερο εξατομικευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις, όσο και γιατί ο αριθμός των γυναικών που υποβάλλονται σε προληπτικές εξετάσεις συνεχώς αυξάνει, με αποτέλεσμα να ανακαλύπτεται ο καρκίνος σε πρώιμα στάδια, τότε που οι θεραπείες είναι πιο αποτελεσματικές και μπορεί να οδηγήσουν στην ίαση.
Η καλύτερη εξέταση για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού είναι η μαστογραφία. Ο τακτικός προληπτικός έλεγχος με μαστογραφία μειώνει τη θνησιμότητα από την ασθένεια σε ποσοστό που φθάνει το 30%. Η εξέταση είναι ανώδυνη, διαρκεί ελάχιστο χρόνο και με τα νέα μηχανήματα που η δόση ακτινοβολίας είναι εξαιρετικά χαμηλή.
Για να βοηθηθούν οι γυναίκες σε όλη την επικράτεια, που λόγω γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων, κοινωνικών δυσκολιών ή προκαταλήψεων και οικονομικών προβλημάτων, δεν έχουν πρόσβαση ή αδυνατούν να υποβληθούν σε μαστογραφικό έλεγχο, η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία μετά από χορηγία και υποστήριξη της εταιρείας καλλυντικών AVON κατασκεύασε και εξόπλισε με σύγχρονα μηχανήματα μία κινητή μονάδα μαστογράφου. Η μονάδα αυτή περιοδεύει σε διάφορες περιοχές της χώρας μας και προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ στις γυναίκες που το έχουν ανάγκη.
Στo πλαίσιο αυτής της προσπάθειας και μετά από πρόσκληση του Αιγάλεω Α.Ο. σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αιγάλεω , η μονάδα μαστογράφου θα βρίσκεται στο Πνευματικό κέντρο «Γιάννης Ρίτσος», Κουντουριώτου και Δημαρχείου, στις 31/5 και 1/6/2017.
Τηλέφωνα για ραντεβού: 2105315507 (09:00-14:00).


Προϋποθέσεις για τον μαστογραφικό έλεγχο

• Να έχει προηγηθεί τηλεφωνικό ραντεβού
• Ηλικίες γυναικών από 40 έως 70 ετών.
• Να μην έχει γίνει μαστογραφία τους τελευταίους 12 μήνες.
• Να μην έχουν ιστορικό καρκίνου μαστού, βιοψίας ή αισθητικής επέμβασης στο μαστό.
• Η γυναίκα να μην είναι σε έμμηνο ρύση (περίοδο), από 3 ημέρες πριν έως 5 ημέρες μετά.

Δεν προσφέρεται ο μαστογραφικός έλεγχος σε γυναίκες που έχουν την οικονομική ή επαρκή ασφαλιστική κάλυψη για μαστογραφία σε κάποιο δημόσιο ή ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο.

Προσπάθειά μας είναι όλο και περισσότερες Ελληνίδες να εξετάζονται και έτσι να μειώσουμε τις αρνητικές συνέπειες αυτής της ασθένειας.

Μαζί μπορούμε να κάνουμε τον καρκίνο του μαστού παρελθόν.


 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγάλεω

Ο Δήμος Αιγάλεω σας πληροφορεί ότι ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας, στο χώρο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας (Ελλησπόντου 7 και Μ. Μπότσαρη 1ος όροφος).

Το Κέντρο Κοινότητας είναι δομή η οποία παρέχει ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του Δήμου, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.

Ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι :

- Πολίτες που κατοικού στο Δήμο Αιγάλεω

- Δικαιούχοι του προγράμματος "Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης"

- Ατομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες και κοινωνικού αποκλεισμού

- Ανεργοι /ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού

- Γενικότερα, ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Πληροφορίες :

Για περισσότερες πληροφορίες, εγγραφές, δικαιώματα και υποχρεώσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2105319653 και 2105697443


 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Δωρεάν μέτρηση οστικής πυκνότητας

Ο Δήμος Αιγάλεω σε συνεργασία με το Σύλλογο Σκελετικής Υγείας “Πεταλούδα” διοργανώνουν εκδήλωση προληπτικού ελέγχου και ενημέρωσης για την οστεοπόρωση το 2ήμερο 23 και 24 Μαΐου 2017 με γενικό θέμα:

“Σύγχρονες αντιλήψεις για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της Οστεοπόρωσης”.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε άτομα κάθε ηλικίας και περιλαμβάνει:

Δωρεάν μέτρηση οστικής πυκνότητας.

 

Οι μετρήσεις θα γίνουν στο Δημαρχείο Αιγάλεω (Ιερά Οδός 364 & Κάλβου) την Τρίτη 23/05/2017, ώρες 10:00 έως 14:00 και την Τετάρτη 24/05/2017, ώρες 14:00 έως 18:30.
Ενημερωτική ομιλία. Την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 και ώρα 18:30, στον ίδιο χώρο με θέμα:

–“Τα νεώτερα δεδομένα γύρω από την οστεοπόρωση”, Τροβάς Γεώργιος, Ενδοκρινολόγος

–“Το κοινωνικό πρόσωπο της οστεοπόρωσης στην Ελλάδα”, Μέμη Τσεκούρα, Πρόεδρος Συλλόγου Σκελετικής Υγείας “Πεταλούδα”.


 


Ενημερωτική εκδήλωση

Ο Δήμος Αιγάλεω σε συνεργασία  με τη Ψυχογηριατρική  Εταιρεία  «Ο Νέστωρ»  διοργανώνουν  ενημερωτική  εκδήλωση με  θέμα:  «ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17.5.2017, ώρα 10:00 πμ στο  χώρο  του  6ου  ΚΑΠΗ  Αιγάλεω (Μεσολογγίου 3)

Η εκδήλωση περιλαμβάνει:
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ  

«Η κατάθλιψη στους ηλικιωμένους: συμπτώματα και διάγνωση»:Αντώνης Μούγιας, ψυχίατρος, Ψ.Ε. "Ο Νέστωρ"

«Πώς αντιμετωπίζεται η κατάθλιψη στην Τρίτη Ηλικία»: Μαρία Ισμήνη Κερώση, ψυχολόγος, Ψ.Ε. "Ο Νέστωρ"

ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ. Οι μετρήσεις θα γίνουν από τους επαγγελματίες υγείας της Ψ.Ε. «Ο Νέστωρ».

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Πληροφορίες: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Αιγάλεω, Ελλησπόντου 7, 1ος όροφος, 2105315507 (8:00-­‐14:00). Υπεύθυνη επικοινωνίας: κ. Μανιά Παρασκευή


 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Αιγάλεω σε συνεργασία με την Εταιρεία Δράσεων Επιμόρφωσης «ΕΔΡΑΣΕ», θα πραγματοποιήσει για το έτος 2017 σειρά διαλέξεων και εργαστηρίων (workshops) στο Πολιτιστικό Κέντρο “Γιάννης Ρίτσος” (Δημαρχείου και Κουντουριώτου) και συγκεκριμένα:

1. Εγώ και ο συνάνθρωπός μου: Διαχείριση της συναισθηματικής νοημοσύνης.  Παρασκευή, 26 Μαΐου, 6:30 - 9:00 μμ, στο Πνευματικό Κέντρο “Γιάννης Ρίτσος”

2. ‘’Εξωσωματική γονιμοποίηση’’  - Πέμπτη 15/6/2017

3. Οδηγός Επιβίωσης – Πρακτικές εφαρμογές για τους “ψηφιακά αναλφάβητους” (workshop) - Τετάρτη 11/10/2017 

4. Τα «Μαγικά» βλαστοκύτταρα (stem cells) στην ιατρική θεραπεία - Τετάρτη 18/10/2017 

5. Τα Μαθηματικά στη Φύση και στην Τέχνη - Τετάρτη 15/11/2017

Καλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο 1ο Εργαστήριο να συμπληρώσουν και να στείλουν την παρακάτω αίτηση.

 

Πίνακας συμμετεχόντων στο σεμινάριο/εργαστήριο (workshop) "Εγώ και ο συνάνθρωπός μου: Διαχείριση της συναισθηματικής νοημοσύνης" Παρασκευή, 26 Μαΐου, 6:30 - 9:00 μμ, στο Πνευματικό Κέντρο “Γιάννης Ρίτσος”

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


 


Φιλανθρωπικός αγώνας υπέρ του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στον φιλανθρωπικό αγώνα υπέρ του Κοινωνικού Παντοπωλείου μεταξύ των Παλαιμάχων Βετεράνων

Α.Ο Αιγάλεω – Α.Ο Σπάρτης.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Δευτέρα 15 Μαΐου και ώρα 17:30 στο Δημοτικό Γήπεδο «Στ.Μαυροθαλασσίτης».

Είσοδος ελεύθερη.
Εισιτήριο κοινωνικής αλληλεγγύης για την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου Δήμου Αιγάλεω (συγκέντρωση τροφίμων μακράς διάρκειας, είδη προσωπικής υγιεινής, είδη καθαρισμού κλπ.)


 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη χώρα μας είναι ένας διαρκής αγώνας, στον οποίο ο Δήμος Αιγάλεω προσπαθεί να είναι, και είναι, στην πρώτη γραμμή.

Το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο έχει βοηθήσει μέχρι σήμερα χιλιάδες κατοίκους, εφαρμόστηκε και στο Αιγάλεω. Από την έναρξή του τον Φεβρουάριο μέχρι και την 19 Απριλίου 2017 είχαν υποβληθεί και εγκριθεί στον Δήμο μας αιτήσεις από 1.523 νοικοκυριά, που αφορούσαν 3.226 άτομα ή το 4,61% του πληθυσμού. Το 34% των αιτήσεων έγινε στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου μας, το 26% στο ΚΕΠ, ενώ το 40% έγινε απευθείας από τους ενδιαφερόμενους μέσω διαδικτύου.

Παράλληλα, ο Δήμος λειτουργεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δημοτικά Ιατρεία, Κοινωνικό Φαρμακείο, Αλληλέγγυο Φροντιστήριο, συμμετέχει στη σύμπραξη Δυτικής Αθήνας του Ταμείου Επισιτιστικής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ) παρέχοντας είδη πρώτης ανάγκης στους εγγεγραμμένους, ενώ έχει ξεκινήσει και καθημερινό συσσίτιο.

Το Αιγάλεω γίνεται πόλη κοινωνικής αλληλεγγύης, οι δράσεις υποστηρίζονται από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, στηρίζονται από όλους του κατοίκους και στηρίζουν καθένα που έχει ανάγκη.


 


Εναρξη εγγραφών στους Βρεφικούς, Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους κατοίκους της πόλης μας ότι οι αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών για τους Βρεφικούς, Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Αιγάλεω για το σχολικό έτος 2017 – 18, θα υποβάλλονται από 22/5/2017 έως 16/6/2017 στο Ισόγειο του Δημαρχείου, από τις 09:00 π.μ. έως και 13:00 καθημερινά, επί της Ιεράς Οδού 364 και Κάλβου. 

 

 


Δωρεάν ελέγχος μνήμης σε άτομα άνω των 60 ετών

Η Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ» σε συνεργασία με τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αιγάλεω συνεχίζουν το πρόγραμμα «Δεν Ξεχνώ τη Μνήμη μου», το οποίο παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν ελέγχου μνήμης σε άτομα άνω των 60 ετών, μέχρι την 17 Ιουλίου 2017.
Βασικός σκοπός του προγράμματος «Δεν Ξεχνώ τη Μνήμη μου» είναι η έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη της νόσου του Alzheimer και των άλλων μορφών άνοιας, με τη χρήση ειδικών ψυχομετρικών εργαλείων, καθώς και η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σχετικά με τη μνήμη και τις διαταραχές της.
Οι έλεγχοι μνήμης πραγματοποιούνται δωρεάν και κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη από τις 9:00 έως τις 14:00 στο χώρο των Δημοτικών Ιατρείων Μ. Μπότσαρη 63 και απευθύνονται σε όλους τους ηλικιωμένους κατοίκους του Δήμου Αιγάλεω που παρουσιάζουν προβλήματα μνήμης.
Για να κλείσετε ραντεβού μπορείτε να επικοινωνείτε με τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου στο τηλέφωνο 2105319740.

Το πρόγραμμα «Δεν Ξεχνώ τη Μνήμη μου» υλοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Vodafone, στο πλαίσιο του προγράμματος Vodafone World of Difference, με την πρόσληψη μιας Ψυχολόγου για την πραγματοποίηση των ελέγχων μνήμης.


 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η επόμενη διανομή των προϊόντων του προγράμματος ΤΕΒΑ θα γίνει την Πέμπτη 6 Απριλίου και ώρες 10.00 – 13.00 στο Δημαρχείο του Αιγάλεω. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν μαζί την αστυνομική τους ταυτότητα και τον ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση που προσέλθει άλλο πρόσωπο για την παραλαβή, απαιτείται εξουσιοδότηση από τον δικαιούχο.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αιγάλεω σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην '' Εβδομάδα Αγάπης ΄΄ από 03/04/17 έως 07/04/17 στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας καθώς και στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου στο '' Ελληνικό Μολύβι ΄΄ με σκοπό να στηρίξουμε την ΄΄ Κιβωτό του κόσμου '' .


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ.

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Μ.Κ.Ο PRAKSIS θα πραγματοποιήσει στο Δήμο Αιγάλεω πρόγραμμα ενημέρωσης και εξέτασης για τον HIV(AIDS) και τις Ηπατίτιδες Β και C.

H κινητή μονάδα θα βρίσκεται την πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα για το 2017 στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (έξοδος μετρό) από τις 18:00μμ. έως 21:00μ.μ.(χειμερινό ωράριο) και 19:00μ.μ. έως 22:00μ.μ. (θερινό ωράριο).

Στα πλαίσια του προγράμματος θα διενεργείται γρήγορο τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων για τον HIV και τις Ηπατίτιδες Β & C.
Το γρήγορο τεστ δίνει αποτέλεσμα σε 20 λεπτά, είναι δωρεάν-ανώνυμο-ανώδυνο και διενεργείται σε προστατευμένο για τον εξεταζόμενο περιβάλλον.

Πληροφορίες στην Κοινωνική Υπηρεσία Ελλησπόντου 7 ( 1ος όροφος ).Τηλέφωνο επικοινωνίας 2105315507.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ


Υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας στα σχολεία του Δήμου Αιγάλεω

 

Ο Δήμος Αιγάλεω στα πλαίσια της Κοινωνικής Πολιτικής, με τη συνεργασία και τη στήριξη της Διοίκησης της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου και με φορέα υλοποίησης το Π.ΕΔ.Υ Μονάδα Υγείας Αιγάλεω, θα πραγματοποιήσουν προγράμματα αγωγής υγείας στους μαθητές της Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2016-2017.
Η απαιτούμενη έγκριση για την υλοποίησή τους έχει δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων μετά από σχετικό αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αιγάλεω.
Στα πλαίσια των προγραμμάτων θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι δράσεις:

1) Έλεγχος Εμβολιαστικής Κάλυψης σε όλες τις τάξεις των Νηπιαγωγείων, των Δημοτικών και των Γυμνασίων.
2) Έλεγχος σκολίωσης στην Ε΄ & Στ΄ τάξη Δημοτικού και Α΄ & Β΄ τάξη Γυμνασίου.
3) Προληπτική Οδοντιατρική και Στοματική Υγιεινή στην Α΄ τάξη Δημοτικού & Γυμνασίου.
4) Σωματική Υγιεινή στην Α΄& Ε΄ τάξη Δημοτικού
5) Αποφασίζω να μην καπνίζω στη ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού
6) Πρόληψη Ατυχημάτων – Πρώτες Βοήθειες στη Γ΄ & Ε΄ τάξη Δημοτικού.

Η συμμετοχή των μαθητών στα παραπάνω προγράμματα είναι προαιρετική, δωρεάν χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων.
Μετά το τέλος των εξετάσεων οι υπεύθυνοι των προγραμμάτων θα παραδίδουν εγγράφως τα αποτελέσματα στο Δ/ντη του σχολείου ο οποίος στη συνέχεια θα ενημερώνει τους γονείς.


 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα δημοτικά ιατρεία του Δήμου Αιγάλεω διενεργείται καθημερινά, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, αθλητιατρική εξέταση, από τον καρδιολόγο της κοινωνικής υπηρεσίας.
Η εξέταση γίνεται δωρεάν και απευθύνεται σε:
1) μαθητές δημοτικών
2) μαθητές γυμνασίων-λυκείων
3) μαθητές ιδιωτικών σχολών
4) αθλητικά σωματεία
5) κατοίκους που γυμνάζονται σε δημοτικά γυμναστήρια
6) κατοίκους που γυμνάζονται σε ιδιωτικά γυμναστήρια
7) σπουδαστές-φοιτητές που αθλούνται
8) μέλη των ΚΑΠΗ


Κοινωνική πολιτική

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΨΗΛΑΦΙΣΗ ΜΑΣΤΟΥ
ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ – ΜΑΣΤΟΛΟΓΟ
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 10:00 π.μ.
ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΤΗΛ. 210.5319740


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Αιγάλεω και ο Σύλλογος Εργαζομένων καλούν τους Εθελοντές των Δράσεων Αλληλεγγύης και τους Αιμοδότες να παρευρεθούν στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 18:30 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ» (Δημαρχείου & Κουντουριώτου).


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενηµερώνουµε ότι την πρώτη Πέµπτη κάθε µήνα από 9.00 έως 14.00 θα παρέχεται στο χώρο της Δ/σης Κοινωνικής Προστασίας δωρεάν διαιτολογική συνεδρία, κατόπιν ραντεβού, από πτυχιούχο Διατροφολόγο MSc.
Πληροφορίες και ραντεβού στο τηλέφωνο: 2105315507


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ AIDS

Η Μ.Κ.Ο PRAKSIS θα πραγματοποιήσει πρόγραμμα ενημέρωσης και εξέτασης για τον HIV(AIDS) και τις Ηπατίτιδες Β και C.

H κινητή μονάδα θα βρίσκεται την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (έξοδος μετρό) από τις 18:00μμ. έως 21:00μ.μ.

Στα πλαίσια του προγράμματος θα διενεργείται γρήγορο τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων για τον HIV και τις Ηπατίτιδες Β & C.Το γρήγορο τεστ δίνει αποτέλεσμα σε 20 λεπτά, είναι ΔΩΡΕΑΝ-ΑΝΩΝΥΜΟ-ΑΝΩΔΥΝΟ και διενεργείται σε προστατευμένο για τον εξεταζόμενο περιβάλλον.

Πληροφορίες στην Κοινωνική Υπηρεσία Μ.Μπότσαρη & Ελλησπόντου 7 ( 1ος όροφος ).Τηλέφωνο επικοινωνίας 2105315507.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αιγάλεω θα υλοποιήσει πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου για την εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου από 21 Νοεμβρίου 2016 έως 20 Ιανουαρίου 2017.Το Πρόγραμμα είναι δωρεάν και απευθύνεται σε γυναίκες και άνδρες μέλη των Κ.Α.Π.Η Αιγάλεω ανεξαρτήτως ασφάλισης .


Πληροφορίες και ραντεβού στα Δημοτικά Ιατρεία Μ.Μπότσαρη 63.Τηλέφωνο επικοινωνίας 2105319740


Πρώτη η Ελλάδα στην κατανάλωση αντιβιοτικών στην Ευρώπη

 .


Ενημερωτική Εκδήλωση «Μύθοι & Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια»

Ενημερωτική Εκδήλωση για τους Δημότες με θέμα:
«Μύθοι & Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια»

πραγματοποιείται στο Δήμο Αιγάλεω, την Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016, ώρα 6.00μ.μ. στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Αιγάλεω (Ιερά Οδός 364 και Κάλβου).

 

 


 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Αιγάλεω σας προσκαλεί την Δευτέρα 10/09/2016 και ώρα 10.00 π.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο «Γιάννης Ρίτσος», στην εκδήλωση με θέμα:

«Διατροφή και Καρδιαγγειακά Νοσήματα»

με ομιλητές Επιστημονικούς Συνεργάτες του Ελληνικού Ιδρύματος Υγείας.

Θα παρουσιαστεί επίσης, η πρώτη Εθνική Μελέτη για την Υγεία και τη Διατροφή (Μελέτη ΥΔΡΙΑ). Το κοινό θα ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της μελέτης ΥΔΡΙΑ, ενώ όσοι ενδιαφέρονται θα μπορούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες της μελέτης, με παροχή δωρεάν εξετάσεων.


ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Το Αλληλέγγυο Φροντιστήριο του Δήμου προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του σε εκπαιδευτικό προσωπικό αναζητά εθελοντές καθηγητές με ανάλογη εμπειρία στην προετοιμασία μαθητών της Γ' Λυκείου για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις στα ΑΕΙ/Α-ΤΕΙ και συγκεκριμένα:

Φιλόλογο για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορία Κατεύθυνσης

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

• Τμήμα Παιδείας Δήμου Αιγάλεω: 213 2044923, 849, 848.
• Ώρες επικοινωνίας: 10:00-14:00.


 


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

O Δήμος Αιγάλεω σας προσκαλεί στην εκδήλωση που διοργανώνει σε Συνεργασία με το Ινστιτούτο Ψυχικής & Σεξουαλικής Υγείας με θέμα

“Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΟ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ”

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Dr Θάνος Ε. Ασκητής Νευρολόγος – Ψυχίατρος
Πρόεδρος Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας (Ι.Ψ.Σ.Υ)

Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016 Ώρα 11:30 π.μ

Δημαρχείο Αιγάλεω (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου)
Στάση Μετρό Αγ. Μαρίνα (έξοδος Κάλβου)

 


ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΑ) ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ


Πρόγραμμα Εκτίμησης Καρδιαγγειακού Κινδύνου

Ο Δήμος Αιγάλεω στα πλαίσια των προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας υλοποίησε με επιτυχία το Πρόγραμμα Εκτίμησης Καρδιαγγειακού Κινδύνου «Ο Ιούνης της Καρδιάς μας» που πραγματοποιήθηκε από 6 έως 30 Ιουνίου 2016 στα Δημοτικά Ιατρεία.
Στα πλαίσια του προγράμματος εξετάστηκαν 91 άτομα. Εξ αυτών έπασχαν από καρδιολογικά νοσήματα και βρίσκονταν ήδη υπό ιατρική παρακολούθηση 9 άτομα, για τα οποία αφού εκτιμήθηκε η κατάστασή τους δόθηκαν σε 8 οδηγίες για στενότερη παρακολούθηση από τον θεράποντα και σε 1 έγινε σύσταση εισαγωγής σε καρδιολογική κλινική. Από τους υπόλοιπους 82, εντοπίστηκαν παθολογικά ηλεκτροκαρδιογραφικά ή κλινικά ευρήματα σε 50 και παραπέμφθηκαν στο Νοσοκομείο «Αττικόν» για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο. Μόνο 32 ολοκλήρωσαν τον στοιχειώδη κλινικό και ηλεκτροκαρδιογραφικό έλεγχο επιτυχώς και κρίθηκαν ως υγιείς και μη έχοντες ανάγκη περαιτέρω έρευνας.


Υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας στα σχολεία του Δήμου Αιγάλεω

Ο Δήμος Αιγάλεω, στα πλαίσια της Κοινωνικής Πολιτικής, πραγματοποίησε με επιτυχία προγράμματα αγωγής υγείας στους μαθητές της Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2015-2016. Ο φορέας υλοποίησης ήταν το Π.ΕΔ.Υ Μονάδα Υγείας Αιγάλεω.

 Ειδικότερα  πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι δράσεις με τα εξής  αποτελέσματα:

1) Έλεγχος Εμβολιαστικής Κάλυψης σε όλες τις τάξεις Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου: ελέγχθηκαν 2.422 βιβλιάρια εμβολίων από τα οποία 1.576 είχαν εκκρεμότητες.

2) Έλεγχος μυοσκελετικού συστήματος/Προληπτική εξέταση σκολίωσης στην Ε΄ & Στ΄ τάξη Δημοτικού και Α΄ & Β΄ τάξη Γυμνασίου: εξετάσθηκαν 1.384 μαθητές και παραπέμφθηκαν για ακτινογραφία 344.   

3) Προληπτική Οδοντιατρική και Στοματική Υγιεινή στην Α΄ τάξη Δημοτικού και Γυμνασίου: εξετάσθηκαν 716 μαθητές και παραπέμφθηκαν σε οδοντίατρο 159 και σε ορθοδοντικό 130.

4) «Σωματική Υγιεινή» στην Α΄ & Ε΄ τάξη Δημοτικού: παρακολούθησαν 700 μαθητές.

5) «Αποφασίζω να μην καπνίζω» στην ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού: παρακολούθησαν 503 μαθητές.

Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε ολόθερμα τη Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου για την εξαιρετική συνεργασία. Επίσης, ευχαριστούμε τους Διευθυντές και το Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Αιγάλεω, η υποστήριξη των οποίων είχε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του προγράμματος.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

O Δήμος Αιγάλεω θα φιλοξενήσει 40 παιδιά στην κατασκήνωση του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα, που θα κατανεμηθούν σε 2 περιόδους των 13 ημερών, από Κυριακή 24/7/2016 έως Παρασκευή 5/8/2016 και από Κυριακή 7/8/2016 έως Παρασκευή 19/8/2016. Οι εγγραφές θα γίνουν από 23/6/2016 έως και 8/7/2016 στην Κοινωνική Υπηρεσία (ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 7 ΤΗΛ. 210-5902082). Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1/1/2004 έως 31/12/2010.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΥΟ(2) ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΈΧΟΝΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΥΓΙΕΣ, ‘ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ , ΔΕΝ ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ Ή ΑΛΛΟ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ, ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΕΗ,ΟΤΕ κ.α)
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ.

ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ .


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε εφαρμογή του νέου Κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας των ΚΑΠΗ, τον Μάιο του 2016 διεξήχθησαν Εκλογές για την ανάδειξη Επιτροπής Μελών. Από τα αποτελέσματα των εκλογών προέκυψαν:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Πρόγραμμα ελέγχου εμβολιαστικής κάλυψης στα νήπια και βρέφη των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αιγάλεω»

Ο Δήμος Αιγάλεω στα πλαίσια της Κοινωνικής Πολιτικής, με τη συνεργασία και τη στήριξη της Διοίκησης της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου και με φορέα υλοποίησης το Π.ΕΔ.Υ. Μονάδα Υγείας Αιγάλεω, θα πραγματοποιήσουν πρόγραμμα ελέγχου εμβολιαστικής κάλυψης στα νήπια και βρέφη όλων των Παιδικών Σταθμών του Δήμου κατά τους μήνες Ιούνιο - Ιούλιο.
Σκοπός του προγράμματος είναι ο εντοπισμός εμβολιαστικών εκκρεμοτήτων στην προσχολική ηλικία.
Η συμμετοχή στο ανωτέρω πρόγραμμα είναι προαιρετική, δωρεάν χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του Σταθμού.
Μετά το τέλος του ελέγχου οι υπεύθυνοι του προγράμματος θα παραδώσουν εγγράφως τα αποτελέσματα στην Υπεύθυνη του Σταθμού η οποία στη συνέχεια θα ενημερώνει τους γονείς.


ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΩΔΥΝΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ

Ο Δήμος Αιγάλεω παραδίδει ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΩΔΥΝΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ σε εγκύους που έχουν κλείσει την 27η εβδομάδα κύησης. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται από εξειδικευμένη Μαία και ολοκληρώνονται σε πέντε δίωρες συνεδρίες. Δηλώσεις συμμετοχής: Δημοτικά Ιατρεία Δήμου Αιγάλεω, Μ. Μπότσαρη 63, ή στα τηλέφωνα: 2105319740, -41.


 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πολύ μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των Δημοτών στην ενημερωτική εκδήλωση για το Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 που διοργάνωσαν ο Δήμος Αιγάλεω και το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ), την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 στο Γ΄ ΚΑΠΗ του Δήμου Αιγάλεω. Η εκδήλωση τέθηκε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Διαβήτη (ΕΛΟΔΙ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) και υλοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία της Boehringer Ingelheim

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

 


 


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2: όλα όσα πρέπει να γνωρίζω

  


Ο ΙΟΥΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αιγάλεω θα υλοποιήσει πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου για την εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου από 6 έως 30 Ιουνίου 2016.Το Πρόγραμμα είναι δωρεάν και απευθύνεται σε γυναίκες και άνδρες ηλικίας 40 έως 60 ετών ανεξαρτήτως ασφάλισης .

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ :

ΣΑΚΧΑΡΟΥ 

ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ 

 

Πληροφορίες και ραντεβού στα Δημοτικά Ιατρεία Μ.Μπότσαρη 63. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2105319740ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

1- Καθημερινή κοινωνική φροντίδα. Αφορά όλο τον πληθυσμό. (διενεργούνται καθημερινά χωρίς να απαιτείται ραντεβού)

• Μέτρηση πρωινού σακχάρου αίματος
• Μέτρηση αρτηριακής πιέσεως
• Εκτέλεση ενδομυικών και υποδόριων ενέσεων (εφόσον έχουν συνταγογραφηθεί από ιατρό)

2- Καθημερινή ιατρική φροντίδα. Αφορά άνεργους, άπορους, ανασφάλιστους και ειδικές ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες. (Πραγματοποιούνται από μόνιμο προσωπικό του Δήμου και πάντα κατόπιν ραντεβού)

Καρδιολογικό Ιατρείο και διενέργεια ηλεκτροκαρδιογραφήματος από Καρδιολόγο.
Ψυχολογική υποστήριξη και ψυχοθεραπεία από ψυχολόγους.
• Μαθήματα ανώδυνου τοκετού σε μικρές ομάδες επίτοκων γυναικών, από εξειδικευμένη μαία.

3- Εβδομαδιαίες ιατρικές εξετάσεις. Αφορά άνεργους, άπορους, ανασφάλιστους και ειδικές ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες.
(Πραγματοποιούνται από άμισθους εθελοντές ιατρούς του Δήμου και πάντα κατόπιν ραντεβού)

Γυναικολόγος. Τρίτη 11 πμ
Παθολόγος. Τετάρτη 11.30 πμ.
Χειρουργός - Μαστολόγος. Τετάρτη 10 πμ.
Ουρολόγος. Ημέρα με προσυνεννόηση
Φυσίατρος. Ημέρα με προσυνεννόηση
Γαστρεντερολόγος. Ημέρα με προσυνεννόηση
Ρευματολόγος. Ημέρα με προσυνεννόηση

4- Προγράμματα προληπτικής ιατρικής. Αφορούν τον γενικό πληθυσμό. (Διενεργούνται με συνεργασία του Δήμου με Επιστημονικές Εταιρείες ή Μη κυβερνητικές Οργανώσεις.)

Τεστ μνήμης και ανίχνευσης άνοιας. Διενεργείται σε συνεργασία με την Ψυχογηριατρική Εταιρεία Νέστωρ. Κάθε Τρίτη μετά από ραντεβού και αφορά ηλικίες άνω των 55 ετών.Τα ραντεβού κλίνονται καθημερινά 7:00-15:00 στα τηλέφωνα : 210 5319740-41


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ, ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ:

 

12/05/2016: 6ο ΚΑΠΗ 11.30, στο χώρο του ΚΑΠΗ
17/05/2016: 4ο ΚΑΠΗ 09.00, στο χώρο του ΚΑΠΗ - 1ο ΚΑΠΗ 10.30, στο Πνευματικό Κέντρο «Γ. ΡΙΤΣΟΣ»
18/05/2016: 5ο ΚΑΠΗ 09.30, στο χώρο του ΚΑΠΗ - 2ο ΚΑΠΗ 11.00, στο χώρο του ΚΑΠΗ
19/05/2016: 3ο ΚΑΠΗ 10.00, στο χώρο του ΚΑΠΗ


 


Γραφείο Ψυχολογικής Υποστήριξης

Tο Γραφείο Ψυχολογικής Υποστήριξης προσφέρει ενημέρωση και ψυχολογική υποστήριξη σε οικογένειες και άτομα όλων των ηλικιών, που αντιμετωπίζουν προσωπικά ή οικογενειακά, ψυχολογικά ή κοινωνικά προβλήματα.

Οι υπηρεσίες παρέχονται άμεσα και εξατομικευμένα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε αιτήματος, στην βάση μίας αμοιβαίας σχέσης εμπιστοσύνης με του δημότες. Με ιδιαίτερη ευαισθησία αντιμετωπίζονται αιτήματα που σχετίζονται με παιδιά και εφήβους. Παρεμβάσεις με στόχο την ενημέρωση και την πρόληψη πραγματοποιούνται και σε συνεργασία με την σχολική κοινότητα (σύλλογοι γονέων, εκπαιδευτικοί, μαθητές).

Η ενημέρωση, η Ατομική Συμβουλευτική, η Συμβουλευτική Γονέων, η Συμβουλευτική Εφήβων, η Συμβουλευτική Ζεύγους επιτυγχάνονται με την πραγματοποίηση συνεδριών ατομικού χαρακτήρα, αλλά και με την πραγματοποίηση διαλέξεων-ανοιχτών συζητήσεων όταν αυτό είναι δυνατό.

Τέλος στις βασικές επιδιώξεις του γραφείου εντάσσονται:

 η προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών
 η πρόληψη των προβλημάτων ψυχικής υγείας
 η παροχή άμεσων και κατάλληλων μορφών παρεμβάσεων όταν και όπου αυτές είναι αναγκαίες
 η παροχή δυνατοτήτων στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες να ζουν με αξιοπρέπεια ως ενεργά μέλη της κοινότητας.


Πληροφορίες: Πέτρος Παναγιωτακόπουλος, Ψυχολόγος
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-5982810


ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

Ο Δήμος Αιγάλεω και το Γραφείο Ισότητας των Φύλων, θα διοργανώσουν και φέτος Έκθεση Γυναικών Καλλιτεχνών της Πόλης μας.
Η Έκθεση θα διαρκέσει από τις 9 έως τις 13 Απριλίου 2016 και θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο “ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ”.
Καλούμε όσες γυναίκες του Αιγάλεω ασχολούνται με την Τέχνη και ενδιαφέρονται να εκθέσουν τα έργα τους, να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Ισότητας για να δηλώσουν συμμετοχή.
Η προθεσμία δηλώσεων είναι έως την Δευτέρα 4 Απριλίου.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5697900 & 2105697443
 


 


Κάλεσμα αλληλεγγύης για τους Πρόσφυγες

Ο Δήμος Αιγάλεω, αντιλαμβανόμενος το μέγεθος του προσφυγικού και μεταναστευτικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα και θέλοντας να συμβάλει στην αντιμετώπιση της τεράστιας αυτής ανθρωπιστικής κρίσης, προτίθεται να συγκεντρώσει είδη πρώτης ανάγκης, καθώς και να σχηματίσει ομάδες εθελοντών.

Ο Δήμος Αιγάλεω δημιούργει ομάδες εθελοντών για βοήθεια στους πρόσφυγες.
Δηλώστε τη διαθεσιμότητά σας (για τις ώρες και ημέρες που μπορείτε) στο Δήμο Αιγάλεω στο τηλέφωνο 2132044818.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις αλληλεγγύης του Δήμου μας για τους πρόσφυγες


 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Αιγάλεω σας καλεί στην εκδήλωση των Κ.Α.Π.Η. της πόλης μας για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου  την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016 στις 10.00 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο «Γ. ΡΙΤΣΟΣ»


 


ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

21 MAΡΤΙΟΥ 2016 12:00 μ.μ – 18:00 μ.μ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
(ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 364&ΚΑΛΒΟΥ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛ.2105315507


 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Αιγάλεω, στο πλαίσιο των συνοδευτικών μέτρων του προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας ΤΕΒΑ, σύναψε ετήσια συνεργασία με επιστημονικούς συνεργάτες που θα παρέχουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους στους ωφελούμενους του προγράμματος.
Συγκεκριμένα, οι ωφελούμενοι έχουν στη διάθεσή τους Ψυχολόγο, Ψυχολόγο για παιδιά και Λογοθεραπεύτρια για την αντιμετώπιση θεμάτων που μπορεί να τους απασχολούν.
Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας, Μ. Μπότσαρη και Ελλησπόντου 7, τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:
Ψυχολόγος για παιδιά: Δευτέρα 09.00 – 14.00.
Ψυχολόγος: Τετάρτη 09.00 – 14.00.
Λογοθεραπεύτρια: Παρασκευή 09.00 – 13.00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν για ραντεβού στο τηλέφωνο 2105319740 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


 


ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Με αφορμή περιστατικά που ηλικιωμένοι, κυρίως πολίτες, εξαπατώνται σε διάφορες περιοχές της χώρας μας από επιτήδειους, που τους προσεγγίζουν και με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα τους αποσπούν χρηματικά ποσά, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο της πρόληψης και της αποτροπής τέτοιων περιστατικών, παραθέτει χρήσιμες συμβουλές τις οποίες μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω link.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ


 


6 Μαρτίου - Ημέρα Λογοθεραπείας

  


 


Υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας στα σχολεία του Δήμου Αιγάλεω

Ο Δήμος Αιγάλεω στα πλαίσια της Κοινωνικής Πολιτικής, με τη συνεργασία και τη στήριξη της Διοίκησης της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου και με φορέα υλοποίησης το Π.ΕΔ.Υ Μονάδα Υγείας Αιγάλεω, θα πραγματοποιήσουν προγράμματα αγωγής υγείας στους μαθητές της Α’Βάθμιας και Β’Βάθμιας εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2015-2016.

Η απαιτούμενη έγκριση για την υλοποίησή τους έχει δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας ,Έρευνας και Θρησκευμάτων μετά από σχετικό αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αιγάλεω.
Στα πλαίσια των προγραμμάτων θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι δράσεις :
1) Έλεγχος Εμβολιαστικής Κάλυψης σε όλες τις τάξεις Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου
2) Έλεγχος μυοσκελετικού συστήματος /Προληπτική εξέταση σκολίωσης στην Ε’ & Στ’τάξη Δημοτικού και Α’ & Β’ τάξη Γυμνασίου
3) Προληπτική Οδοντιατρική και Στοματική Υγιεινή στην Α’ τάξη Δημοτικού και Γυμνασίου
4) Σωματική Υγιεινή στην Α’& Ε’ τάξη Δημοτικού
5) Αποφασίζω να μην καπνίζω στην ΣΤ’ τάξη Δημοτικού

Η συμμετοχή των μαθητών στα παραπάνω προγράμματα είναι προαιρετική, δωρεάν χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Μετά το τέλος των εξετάσεων οι υπεύθυνοι των προγραμμάτων θα παραδίδουν εγγράφως τα αποτελέσματα στο Δ/ντη του σχολείου ο οποίος στη συνέχεια θα ενημερώνει τους γονείς .


 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με το χθεσινό Δελτίο Τύπου του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και την ανάκληση νοθευμένου ελαιολάδου θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η προσφορά της επιχείρησης «Αναστασόπουλος Ευστρ. Κων/νος», η οποία ήταν προμηθευτής του Δήμου και τα προηγούμενα χρόνια επί προηγούμενων διοικήσεων, ήταν για εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. Ζητήθηκε πιστοποίηση, η οποία μας παρασχέθηκε και την επισυνάπτουμε. Το Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής, το οποίο επίσης επισυνάπτουμε, επιβεβαιώνει την παράδοση εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου.

Από τη συνολική ποσότητα διατέθηκαν περίπου 300 λίτρα ελαιολάδου αναμεμειγμένου με σπορέλαιο, πρακτική που απαγορεύεται ρητά από τη νομοθεσία και την καταδικάζουμε απερίφραστα, ενώ δεν συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Αιγάλεω ως τελικός καταναλωτής, δεν εμπορεύεται τα προϊόντα, παρά μόνο τα προσφέρει, με φροντίδα στους δικαιούχους. Είναι προφανές ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για την παράβαση του προμηθευτή και επιφυλάσσεται για νομική διεκδίκηση αποκατάστασης του προϊόντος, της τιμής και της υπόληψης της Δημοτικής αρχής, των εμπλεκόμενων αιρετών, των δημοτικών υπαλλήλων και των δεκάδων εθελοντών σε αυτή την αλληλέγγυα δράση.

Ούτε κάναμε και ούτε θα κάνουμε ποτέ εκπτώσεις στην ποιότητα των διατιθεμένων προϊόντων. Οι έλεγχοι ποιότητας, από τους θεσμοθετημένους φορείς της πολιτείας, είναι απολύτως επιθυμητοί και οφείλουν να είναι πυκνότεροι. Έτσι μόνο θα είμαστε απολύτως βέβαιοι και εμείς, και οι δικαιούχοι για την υψηλή ποιότητα που προσφέρουμε.

Προκαλεί όμως θλίψη η στάση κάποιων που για αντιπολιτευτικούς λόγους, όχι μόνο μετακυλύουν τις ευθύνες του εμπόρου προμηθευτή στις υπηρεσίες του Δήμου, αλλά συκοφαντούν τη Δημοτική αρχή και μια πολύ σημαντική προσπάθεια του Δήμου μας.

Πιστοποίηση & Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής,


 

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Β.Α. ΘΑ ΓΙΝΕΙ
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16/2/2016
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ.
ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΩΡΕΣ:
Από A έως και K: 10.00 π.μ. - 12.00 μ.μ.
Από Λ έως και Π: 12.00 μ.μ. - 14.00 μ.μ.
Από Ρ έως και Ω: 14.00 μ.μ. - 16.00 μ.μ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ:
1. ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
2.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
3.ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΩΝ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ)


 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Μ.Κ.Ο PRAKSIS θα πραγματοποιήσει πρόγραμμα ενημέρωσης και εξέτασης για τον HIV(AIDS) και τις Ηπατίτιδες Β και C.

H κινητή μονάδα θα βρίσκεται την πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα για το 2016 στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (έξοδος μετρό) από τις 18:00μμ. έως 21:00μ.μ.

Στα πλαίσια του προγράμματος θα διενεργείται γρήγορο τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων για τον HIV και τις Ηπατίτιδες Β & C.Το γρήγορο τεστ δίνει αποτέλεσμα σε 20 λεπτά, είναι ΔΩΡΕΑΝ-ΑΝΩΝΥΜΟ-ΑΝΩΔΥΝΟ και διενεργείται σε προστατευμένο για τον εξεταζόμενο περιβάλλον.

Πληροφορίες στην Κοινωνική Υπηρεσία Μ.Μπότσαρη & Ελλησπόντου 7 ( 1ος όροφος ).Τηλέφωνο επικοινωνίας 2105315507.


 


Πρόγραμμα διανομής στους δικαιούχους Κοινωνικού Παντοπωλείου

Η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας ενημερώνει τους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου ότι οι επόμενες διανομές τροφίμων θα πραγματοποιηθούν στις κάτωθι ημερομηνίες:

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ την ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2/2016 & ΠΕΜΠΤΗ 4/2/2016

ΜΑΡΤΙΟ την ΤΡΙΤΗ 1/3/2016 & ΤΕΤΑΡΤΗ 2/3/2016

ΑΠΡΙΛΙΟ την ΤΡΙΤΗ 5/4/2016 & ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4/2016

ΑΠΡΙΛΙΟ την Μ.ΤΡΙΤΗ 26/4/2016 & Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4/2016 &

ΙΟΥΝΙΟ την ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6/2016 & ΠΕΜΠΤΗ 2/6/2016

κατά τις ώρες 09:00 έως 12:00 στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Μιλτιάδου 4, Πλατεία Δαβάκη.


 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Αιγάλεω και ο Σύλλογος Εργαζομένων

 

καλούν τους εθελοντές δράσεων αλληλεγγύης και τους αιμοδότες να παρευρεθούν

στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας τους,

 

που θα γίνει τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 18:30μ.μ

στο Πνευματικό Κέντρο «Γιάννης Ρίτσος» (Δημαρχείου & Κουντουριώτου)


 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Πρόγραμμα δωρεάν Ελέγχου Μνήμης σε Ηλικιωμένους

Πρόγραμμα δωρεάν Ελέγχου Μνήμης σε Ηλικιωμένους - ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΜΟΥ

Ο Δήμος Αιγάλεω, σε συνεργασία με τη Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο ΝΕΣΤΩΡ» ξεκίνησε από 19 Ιανουαρίου 2016 τη λειτουργία Ιατρείου Μνήμης στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΜΟΥ», στο οποίο πραγματοποιείται δωρεάν Έλεγχος Μνήμης σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών.

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σχετικά με τη μνήμη, τις διαταραχές της και τους τρόπους διατήρησής της, η έγκαιρη διάγνωση της Νόσου του Alzheimer και των άλλων μορφών άνοιας, μέσω εξειδικευμένης αξιολόγησης (τεστ) της μνήμης των ηλικιωμένων.
Σε περίπτωση διάγνωσης προβλήματος μνήμης το άτομο θα παρακολουθείται σε τακτική βάση και θα παραπέμπεται στις αντίστοιχες δομές για περαιτέρω διερεύνηση.
Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη 09:00 – 14:00 στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αιγάλεω, Ελλησπόντου 7 & Μάρκου Μπότσαρη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν για ραντεβού στο τηλ. 210 5319740.


 


Πρόγραμμα προληπτικού γυναικολογικού ελέγχου

Σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζεται το πρόγραμμα προληπτικού γυναικολογικού ελέγχου που με επιτυχία διοργανώνει ο Δήμος Αιγάλεω σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας.

Το πρόγραμμα παρέχει δωρεάν Μαστογραφίες σε γυναίκες άνω των 40 ετών και Τεστ Παπανικολάου σε γυναίκες άνω των 25 ετών.
Από τις 10 Νοεμβρίου που ξεκίνησε η εφαρμογή του προγράμματος ήδη έχουν εξεταστεί 396 γυναίκες.

 

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στην Κινητή Μονάδα του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας που βρίσκεται στην οδό Θεσσαλονίκης και Χαλεπά, απέναντι από το Γήπεδο Αιγάλεω.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να καλούν για ραντεβού στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου, στο τηλ. 2105319740, από 09.00 – 14.0009.00 – 14.00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Πρόσκληση

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και τα ΚΑΠΗ του Δήμου Αιγάλεω, σας προσκαλούν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας τους.
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν τις ακόλουθες ημερομηνίες:

12/01/2016, 11.00 π.μ. Στο 6ο ΚΑΠΗ
19/01/2015, 10.00 π.μ. Στο 1ο ΚΑΠΗ
20/01/2016, 10.00 π.μ. Στο 5ο ΚΑΠΗ
21/01/2015, 10.00 π.μ. Στο 3ο ΚΑΠΗ
26/01/2016, 10.00 π.μ. Στο 2ο ΚΑΠΗ
27/01/2016, 10.00 π.μ. Στο 4ο ΚΑΠΗ


 


ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ


 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις

 

Η εταιρεία Novartis σε συνεργασία με τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αιγάλεω παρέχουν δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις «Μετρήσεις Ζωής» και συγκεκριμένα:

• ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

• ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

• ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ (HbA1c)

• ΕΛΕΓΧΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

στο Πνευματικό Κέντρο «Γ.ΡΙΤΣΟΣ» (Δημαρχείου & Κουντουριώτου) 8 & 9 Δεκεμβρίου 2015 και ώρες 9:00π.μ έως 18:00μ.μ.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στο τηλέφωνο 210-2934752

 


 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Μ.Κ.Ο PRAKSIS στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής εβδομάδας (20-27 Νοεμβρίου) καταπολέμησης του στίγματος για τον HIV,θα πραγματοποιήσει πρόγραμμα ενημέρωσης και εξέτασης για τον HIV(AIDS) και τις Ηπατίτιδες Β και C.

H κινητή μονάδα θα βρίσκεται στη πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου ( Έξοδος μετρό Πλ.Εσταυρωμένου) την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015 από τις 17:00μ.μ έως 21:00μ.μ

Στα πλαίσια του προγράμματος θα διενεργείται γρήγορο τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων για τον HIV και τις Ηπατίτιδες Β & C.Το γρήγορο τεστ δίνει αποτέλεσμα σε 20 λεπτά, είναι ΔΩΡΕΑΝ-ΑΝΩΝΥΜΟ-ΑΝΩΔΥΝΟ και διενεργείται σε προστατευμένο για τον εξεταζόμενο περιβάλλον.

Πληροφορίες στην Κοινωνική Υπηρεσία Μ.Μπότσαρη & Ελλησπόντου 7 ( 1ος όροφος ).Τηλέφωνο επικοινωνίας 2105315507.


 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωστοποιούμε ότι ο Δήμος Αιγάλεω και η Κοινωνική Υπηρεσία δεν θα δέχονται περαιτέρω προσφορές ειδών για τους πρόσφυγες λόγω συγκέντρωσης μεγάλων ποσοτήτων και επαρκούς κάλυψης των αναγκών τους.
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμπολίτες μας και τους Φορείς που ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα του Δήμου και ευελπιστούμε ότι και στο μέλλον θα επιδείξουν την αλληλεγγύη τους προς τους πρόσφυγες.


 


Πρόγραμμα Δωρέαν Μαστογραφιών και Τεστ ΠΑΠ

           


 


Δελτίο Τύπου

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αιγάλεω εκφράζοντας την αλληλεγγύη της προς τους πρόσφυγες που φιλοξενούνται στη χώρα μας, στις 4/11/2015 θα προσφέρει 600 μερίδες φαγητό στους πρόσφυγες του καταυλισμού των Ολυμπιακών ακινήτων του Γαλατσίου.


 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο, η Κοινωνική Υπηρεσία και ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Αιγάλεω καλούν τους φορείς και τους πολίτες να συνδράμουν στους πρόσφυγες του Ελαιώνα προσφέροντας τα παρακάτω είδη:

Κουβέρτες, Σεντόνια, Υπνόσακους, Σακίδια πλάτης, Παπούτσια αντρικά sportex,  Μπουφάν γυναικεία & αντρικά, Αθλητικές κάλτσες,  Οδοντόβουρτσες, Οδοντόκρεμες, Σαμπουάν, Αφρόλουτρα, Χαρτί υγείας, Πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης, Μπισκότα, κρουασάν κλπ για παιδιά

Οι υπηρεσίες του Δήμου μπορούν να παραλαμβάνουν τις προσφορές σας στα:

1.Δημαρχείο: Ιερά Οδός 364 & Κάλβου (8πμ – 2μμ)
2.Κοινωνική υπηρεσία: Ελλησπόντου & Μάρκου Μπότσαρη (8πμ – 2μμ)
3.Κλειστό γήπεδο μπάσκετ (γραφείο κας Κορμέτζα): Νικολάου Πλαστήρα 20 (8πμ – 2μμ)


 


Δευτέρα 9/11/2015 - 2η Εθελοντική Αιμοδοσία 2015

Η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου μας μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών για την πρόληψη και προαγωγή υγείας , οργανώνει την 2η Τακτική Εθελοντική Αιμοδοσία του 2015, στις 9/11/2015, Δευτέρα ώρες 13.00μ.μ έως 19.00μ.μ. στο Δημαρχείο Αιγάλεω (Ιερά Οδός 364 και Κάλβου) με στόχο την ενίσχυση της τράπεζας Αίματος της πόλης μας.

Η προσφορά αίματος είναι το καλύτερο δώρο που μόνο ο άνθρωπος μπορεί να προσφέρει σε άλλο άνθρωπο. Ένα δώρο που δεν αξίζει τίποτα και είναι ανεκτίμητο μπροστά στα άλλα. Είναι χρέος όλων μας να συνειδητοποιήσουμε τη σημασία της προσφοράς αυτής. Λίγο από το αίμα μας αύριο θα σώσει μια ζωή. Δεν πρέπει ο φόβος , η προκατάληψη και η άγνοια γύρω από τη διαδικασία της αιμοδοσίας να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στο κάλεσμα ανθρωπιάς.

Ευελπιστώντας στην θετική σας ανταπόκριση σας περιμένουμε να δηλώσετε ενεργά το παρόν σας στο κάλεσμα αγάπης προς τον συνάνθρωπο σας.

ΔΕΥΤΕΡΑ 9/11/2015 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΟΤΩΝ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ


 


Σάββατο 31/10/2015 - "ΗΜΕΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ"


 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αιγάλεω ενημερώνει τους συμπολίτες που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και θα εφαρμόσει ο Δήμος, ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα 2015, όπως φαίνονται στη συνημμένη κατάσταση (με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης).
Ανάρτηση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις εισόδους του Δημαρχείου, του ΚΕΠ, της Κοινωνικής Υπηρεσίας, της Πρόνοιας και του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Οι πολίτες των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν μπορούν να υποβάλλουν ΕΝΣΤΑΣΗ εντύπως, καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από σήμερα 19 -10-2015 έως και την 26-10-2015, στο Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας , Μ.Μπότσαρη & Ελλησπόντου 7 στον 1ο όροφο από 08:00-14:00.

ΕΝΣΤΑΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ

 


 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Αιγάλεω διοργανώνουν κοινή εκδήλωση για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 στις 10.00 π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο «Γ. ΡΙΤΣΟΣ».


 


Πρόγραμμα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας

Ο Δήμος Αιγάλεω και το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων –Προαγωγής Υγείας , πραγματοποίησαν με μεγάλη επιτυχία ΔΩΡΕΑΝ πρόγραμμα μέτρησης οστικής πυκνότητας .

To πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τις 16/9/15 εως 29/9/15, στα ΚΑΠΗ του Δήμου μας και στην Κοινωνική Υπηρεσία και εξετάστηκαν 407 άτομα.

Σκοπός του προγράμματος ήταν η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση της οστεοπόρωσης.

Μετά την επιτυχία του προγράμματος θα συνεχίσουμε και με άλλες τέτοιες δράσεις που βοηθούν στην πρόληψη και προαγωγή της υγείας των συμπολιτών μας .


 


Εκδήλωση με θέμα "Ποιότητα Ζωής στην Τρίτη Ηλικία"

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2015 στο Πνευματικό Κέντρο «Γ. ΡΙΤΣΟΣ» η εκδήλωση που διοργάνωσε για τα μέλη των ΚΑΠΗ της πόλης η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας σε συνεργασία με τη Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ», με θέμα «Ποιότητα Ζωής στην Τρίτη Ηλικία».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Τρίτης Ηλικίας. Ομιλητές ήταν ο κ. Αντώνης Μούγιας, Ψυχίατρος και Επιστημονικά Υπεύθυνος της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «Ο Νέστωρ» και η κα Μαργαρίτα Συνετού, Νευρολόγος και μέλος της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «Ο Νέστωρ».

Τα μέλη των ΚΑΠΗ παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τις εισηγήσεις οι οποίες με την παρουσίαση σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων και μελετών εστίασαν στο πώς μπορεί να διατηρηθεί με το πέρασμα της ηλικίας η πνευματική υγεία, η ποιότητα της ζωής, η ευεξία και η ενεργητικότητα. Στο τέλος της εκδήλωσης δέχτηκαν κέρασμα με γλυκά και φυσικούς χυμούς.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Αιγάλεω κ. Δημήτρης Μπίρμπας, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Μάκης Ζάχαρης, η κα Παναγιώτα Μερκουράκη - Νικολούδη πρώην Αντιδήμαρχος και επικεφαλής της παράταξης «Αιγάλεω – Πρώτη Δύναμη» και η κα Λίτσα Αθανασιάδου, πρώην Δημοτική Σύμβουλος.


 


Πρόγραμμα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας

 

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων –Προαγωγής Υγείας , σε συνεργασία με το Δήμο Αιγάλεω θα υλοποιήσουν ΔΩΡΕΑΝ πρόγραμμα μέτρησης οστικής πυκνότητας .

To πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί τις εξής ημερομηνίες : 23/9, 24/9, 25/9, 28/9 και 29/9/2015 ώρες 09.00-13.00

Σκοπός του προγράμματος είναι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση της οστεοπόρωσης.

Η ΔΩΡΕΑΝ μέτρηση οστικής πυκνότητας με υπερηχογράφημα πτέρνας θα γίνεται από εξειδικευμένο Υγειονομικό προσωπικό όπου θα ενημερώνει και θα πραγματοποιεί τις μετρήσεις στους πολίτες.

Δικαιούχοι του προγράμματος

1. Κάτοικοι Αιγάλεω (γυναίκες).
2. Ηλικία άνω των 40 ετών.
3. Γυναίκες που έχουν μπει στην εμμηνόπαυση
4. Γυναίκες μικρότερης ηλικίας ,εφόσον έχουν κάνει ολική υστερεκτομή
5. Γυναίκες που κάνουν χρόνια χρήση κορτιζόνης
6. Γυναίκες με προβλήματα Θυρεοειδούς Αδένα
7. Γυναίκες με βεβαρημένο οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης

Οι γυναίκες την ημέρα της εξέτασης τους καλό θα είναι να έχουν μαζί τους τυχόν παλαιότερες μετρήσεις

Πληροφορίες και ραντεβού στο τηλέφωνο 210 5315507 ,στη Δ/νση Κοιν. Προστασίας, Ελλησπόντου 7 ,1ος όροφος, αρμόδιοι Κα Σαμαρά Κ. ,κα Μανιά Π.


 


Δωρεάν Διανομή Τροφίμων

 

 
Υλοποίηση της πρώτης δράσης της Διαδημοτικής Σύμπραξης με τον ΑΣΔΑ και την Περιφέρεια
 
 
 
 
ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ

 
 
Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015 στο Γήπεδο Αιγάλεω
Πληροφορίες: 2105697900


 


Ανακοίνωση Παιδικών Σταθμών

Σας ενημερώνουμε για τα πρώτα αποτελέσματα εγγραφών και επανεγγραφών στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας. Κριτήρια α' επιλογής :
α) Εργαζόμενοι και οι δυο γονείς
β) Γονείς που υπέβαλαν αίτηση στην ΕΕΤΑΑ ( ΕΣΠΑ )
γ) Γονείς ΑΜΕΑ .
 
Τα νήπια που συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα των επανεγγραφών θα παρουσιαστούν στους αντίστοιχους σταθμούς στις 03-09-2015 αφού οι γονείς προβούν στην επανεγγραφή τους στην Δ/νση Παιδικών Σταθμών στο κεντρικό κατάστημα και αφού καταβάλλουν το ανάλογο ποσό στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.
Τα νήπια και βρέφη που συμπεριλαμβάνονται στις νέες εγγραφές θα παρουσιαστούν στους αντίστοιχους σταθμούς μέχρι 04-09-2015 αφού οι γονείς προβούν στην εγγραφή τους και καταβάλλουν το ανάλογο ποσό στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να καθοριστεί στην συνέχεια.
 

 

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής

Η Κοινωνική Σύμπραξη Επισιτιστικής Βοήθειας Δυτικής Αθήνας, με επικεφαλής εταίρο τον «Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)», πρόκειται να υλοποιήσει στην δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Στο πλαίσιο αυτό,

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ που κατοικούν στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής (κάτοικοι Δήμων: Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Αιγάλεω, Ιλίου, Περιστερίου, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου) να υποβάλλουν Αιτήσεις Υπαγωγής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Αιτήσεων από τους δυνητικά ωφελούμενους του Ε.Π Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, που χρηματοδοτείται από το ΤΕΒΑ, είναι η 26 Αυγούστου 2015

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ΑΙΤΗΣΗ (ΑΠΟ 15/7/2015)

 


 

 


Δελτίο Τύπου - Εγκατάσταση Προσφύγων στην περιοχή του Ελαιώνα


Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αιγάλεω, ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται από την αυξανόμενη ροή προσφύγων, αποφάσισε να προσφέρει φάρμακα και να συνδράμει στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, το Δήμο Αθηναίων για την αντιμετώπιση προβλημάτων καθημερινότητας των προσφύγων, που θα εγκατασταθούν στην περιοχή του Ελαιώνα.

Ταυτόχρονα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να αναπτυχθεί στην πόλη μας ένα κίνημα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς προς τους δοκιμαζόμενους πρόσφυγες, και καλεί τους δημότες μας να προσφέρουν φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης που θα συγκεντρωθούν στα δημοτικά ιατρεία και στην Κοινωνική Υπηρεσία. (Ελλησπόντου 7 και Μάρκου Μπότσαρη)

Κατανοώντας το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την εγκατάσταση προσφύγων στο Πεδίον του Άρεως, θεωρεί ότι στο χώρο που παραχώρησε ο Δήμος Αθηναίων στην περιοχή του Ελαιώνα, για την προσωρινή μετεγκατάστασή τους, θα πρέπει να διασφαλισθούν όλες εκείνες οι συνθήκες για ανθρώπινη και αξιοπρεπή διαβίωση των συνανθρώπων μας.

Παράλληλα πιστεύει ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν μόνιμες, κατάλληλες στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του δομές, με σχεδιασμό και ισοκατανομή στην περιφέρεια, για την αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης προσφύγων, και επισημαίνει ότι η περιοχή του Ελαιώνα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται πάντα ως η μόνη λύση για κάθε «επείγον» πρόβλημα .

 

Φαρμακευτικά Σκευάσματα που απαιτούνται για την κάλυψη αναγκών των προσφύγων στο Πεδίο του Άρεως


 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Οι πολίτες οι οποίοι έχουν προβεί σε Διακοπή της ηλεκτροδότησης των ακινήτων τους, μετά τη διακοπή παροχής της ηλεκτρικής ενέργειας στα ακίνητά τους, θα πρέπει οπωσδήποτε να προσέρχονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για να δηλώσουν την εν λόγω διακοπή, προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση της ΔΕΗ/ ΔΕΔΔΗΕ και υπεύθυνη δήλωση περί μη χρήση του ακινήτου, προκειμένου να τύχουν της απαλλαγής του τέλους καθαριότητας(N.3345/2005).


Η απαλλαγή αυτή ισχύει ΜΟΝΟ μετά την κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών στο Δήμο και από την ημερομηνία υποβολής τους.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2132044869, 2132044942, 2132044868
 

 
 


 

 

 


Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών

 


Πανελλήνιο Συνέδριο του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων

 

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, το πιστοποιημένο Εθνικό Δίκτυο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (W.H.O. HealthyCitiesNetwork) για τη χώρα μας, ανακοινώνει τη διοργάνωση του  11ου Ετήσιου Πανελληνίου Συνεδρίου του την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου 2015, στο Δήμο Αιγάλεω, με θέμα:

«Ανθρωπιστική Κρίση: Ο ρόλος των Δήμων στην αντιμετώπισή της.
(Δομές - Δράσεις – Προτάσεις & Προοπτικές)».

Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Το Συνέδριο απευθύνεται:
 • Σε όλους τους Δημάρχους, Αντιδημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους, των Καλλικρατικών Δήμων Μελών του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.
 • Σε όλα τα Στελέχη των Δήμων ανά την Ελλάδα που πλαισιώνουν τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής των Ο.Τ.Α.
 • Σε Επιστήμονες Υγείας (Ιατρούς, Φαρμακοποιούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγους, Φυσικοθεραπευτές, Νοσηλευτές, Επισκέπτες Υγείας κ.α.).
 • Σε όλους τους Δημότες.
Η είσοδος στις 2ήμερες εργασίες του Συνεδρίου είναι ελεύθερη.

Πληροφορίες:
Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας
Παλαιολόγου 9, 151 24 Μαρούσι, Τηλέφωνο: 210 8067888, Fax: 213 2031950
e-mail: info@eddyppy.gr , website: www.eddyppy.gr

ΓραμματείαΣυνεδρίου:
New Event Generation
Τηλέφωνο: 210 6533770, 210 6516988, Fax: 210 6031594

 
 

 

Εθελοντική Αιμοδοσία

 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 Δημαρχείο Αιγάλεω (Ιερά Οδός 364 και Κάλβου)

9.00 π.μ. - 13.00 μ.μ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Αιγάλεω τηλ. 2105315507


 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

O Δήμος Αιγάλεω θα φιλοξενήσει 40 παιδιά στην κατασκήνωση του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα, που θα κατανεμηθούν σε 2 (περιόδους) από 2/8/2015 έως 16/8/2015 και από 20/8/2015 έως 3/9/2015. Οι εγγραφές θα γίνουν από 4/6/2015 έως και 20/6/2015 στην Κοινωνική Υπηρεσία (ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 7). Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1/1/2003 έως 31/12/2009.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ)
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗ, ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ Ή ΑΛΛΟ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ, ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΟΝΕΑ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΕΗ,ΟΤΕ κ.α)

 


Κ.Α.Π.Η. ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ, ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 19.30 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΝΩΤΗΣ»


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ


15 - 30 Απριλίου 2015 - ΔΩΡΕΑΝ Προληπτικός Ελεγχος για τον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, με αφορμή το Μήνα Πρόληψης κατά του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας W.H.O. – Μάρτιος 2015) διοργανώνει τις «Εβδομάδες ΔΩΡΕΑΝ προληπτικού Ελέγχου για τον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου», πρωτοβουλία που διοργανώνεται με την επιστημονική υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρίας Ογκολογίας Πεπτικού και με τη χορηγία των εξετάσεων από τον Όμιλο Εταιριών Υγείας ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ.

Η δράση αυτή απευθύνεται σε άντρες και γυναίκες ηλικίας 50 – 75 ετών, οι οποίοι θα έχουν από 15 έως 30 Απριλίου 2015 τη δυνατότητα να υποβληθούν ΔΩΡΕΑΝ στην προληπτική εξέταση ανίχνευσης αιμοσφαρίνης στα κόπρανα στα διαγνωστικά κέντρα και τις κλινικές του Ομίλου ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ σε Αττική και Θεσσαλoνίκη.

Καλώντας στο τηλέφωνα 210 6966100, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη ΔΩΡΕΑΝ εξέταση.


 


Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα «Πάλη κατά της Θρομβοεμβολής»

Η Ελληνική Εταιρεία Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής, οργανώνει Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα «Πάλη κατά της Θρομβοεμβολής» η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 19-21 Ιουνίου 2015, στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου.

Η εκδήλωση αυτή στοχεύει να δημιουργηθούν ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες κατά της θρομβοεμβολής καθώς επίσης με τη συμμετοχή ιατρών πολιτικών να δρομολογηθούν πολιτικές αποφάσεις για την πρόληψη της νόσου.

Την Επιστημονική Εκδήλωση προβλέπεται να παρακολουθήσουν πάνω από 200 επαγγελματίες υγείας στις 19-20 Ιουνίου. Την Κυριακή 21 Ιουνίου θα λάβει χώρα ενημερωτική εκδήλωση για το κοινό σχετικά με την θρομβοεμβολή, παράγοντες ανάπτυξης, προφύλαξης και τρόποι αντιμετώπισης. Κατευθυντήριες οδηγίες ασθενών που πάσχουν από θρόμβωση ή έχουν ιστορικό θρομβοφιλίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από το site της Εκδήλωσης  www.thrombosiscongress.gr


 


Ημέρα Αλληλεγγύης - Σάββατο 4/4/2015


 


Διανομή Προϊόντων Χωρίς Μεσάζοντες


"Ο Μάρτης της Γυναίκας"


Ο Δήμος Αιγάλεω και το Γραφείο Ισότητας των Φύλων πραγματοποιεί μία σειρά εκδηλώσεων με τίτλο “Ο ΜΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ” με αφορμή την ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου.


 


Πρόγραμμα «Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους»

Ο Δήμος Αιγάλεω ενημερώνει τους πολίτες ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει προχωρήσει στην υλοποίηση του προγράμματος «Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους», αναλαμβάνοντας τη δαπάνη επανασύνδεσης στα νοικοκυριά όπου έχει γίνει διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, έτσι ώστε κανένας πολίτης να μη στερείται του βασικού αυτού κοινωνικού αγαθού.

Διαβάστε αναλυτικά ....


 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα Δημοτικά Ιατρεία Αιγάλεω ( Μ. Μπότσαρη 63) συγκεντρώνουν φάρμακα για τους ανασφάλιστους δημότες, καθώς επίσης και τα παρακάτω φαρμακεία:

1) Δέσποινα Παληά - Αδαμίδου (Παπαναστασίου 48) 210 -5622650,
2) Άγγελος Μαλτέζος (Δημοκρατίας 11) 210-5616455,
3) Φίλιππας (Ανδριανουπόλεως 37) 210-5310515
4) Ευθυμιάδου – Μαρτίνου (Μ. Μπότσαρη 18Α) 210-5987414
5) Χρήστος Χαραλάμπους (Προύσσης 87 & Μιαούλη) 210-5985011

Σας καλούμε όπως ενισχύσετε την προσπάθειά μας αυτή, για να βοηθήσουμε τους συνδημότες μας, που έχουν ανάγκη από φάρμακα.

ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ.


 


 

Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υποστήριξης.

Φροντίδα και Πρόνοια για Ολους.


Στη σύγχρονη κοινωνία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει έμπρακτα να εκφράζει την κοινωνική αλληλεγγύη και ευαισθησία, να βρίσκεται κοντά στον άνεργο και ανασφάλιστο πολίτη, την εργαζόμενη μητέρα, τον απόμαχο της δουλειάς, τον άνθρωπο με τις ειδικές ικανότητες.

Η ανάπτυξη των κοινωνικών υπηρεσιών αποτελεί πρωταρχικό στόχο για το Δήμο μας. Από το 1995 που ιδρύθηκε -βελτιούμενη συνεχώς- σχεδιάζει, οργανώνει και εφαρμόζει προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως:

 •   Πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι" ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ.

 •   Αιμοδοσία, δύο φορές το χρόνο.

 •   Στο Δήμο λειτουργεί τράπεζα αίματος.

 •   Πρόγραμμα Καθημερινής Σίτισης 100 άπορων οικογενειών.

 •   Διανομή τροφίμων σε 450 οικονομικά αδύνατες οικογένειες στις γιορτές.

 •   Πρόγραμμα κατασκήνωσης για τα παιδιά.

 •   Δωρεάν θαλάσσια μπάνια για κατοίκους του Αιγάλεω, κάθε Ιούλιο.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι στο 3ο ΚΑΠΗ Αιγάλεω (Δειρού & Ρίμινι Άνω Λιούμη), λειτουργεί καθημερινά 8:00-13:00 πλήρως εξοπλισμένο φυσικοθεραπευτήριο.

Όσα μέλη του ΚΑΠΗ επιθυμούν να κάνουν φυσικοθεραπείες ΔΩΡΕΑΝ, μπορούν να απευθυνθούν στη φυσικοθεραπεύτρια Δώρα Αναπλιώτη (τηλ.2105913722).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ανανεωμένη κάρτα μέλους του ΚΑΠΗ για το τρέχον έτος και παραπεμπτικό ιατρού.


ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΕΓΧΟΥ PSA

To Ιatrica, το Πανελλαδικό Δίκτυο διαγνωστικών ιατρείων, σε συνεργασία  με την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία διοργανώνει:

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΕΓΧΟΥ PSA (Ολικού Ειδικού Αντιγόνου) 22 - 26 Σεπτεμβρίου 2014

Η ενέργεια υλοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Προστάτη (Tpsa) και απευθύνεται σε άντρες ηλικίας 40-70 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσα από το portal www.iatrica.gr ή και τηλεφωνικά στο 210-7264079 ( από τις 09:00 π.μ έως τις 18:00 μ.μ).


 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Συγκέντρωση Σχολικών Ειδών

Εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αιγάλεω συγκεντρώνει σχολικά είδη (τετράδια, ντοσιέ, μπλοκ ζωγραφικής, κασετίνες, τσάντες, γραφική ύλη, κ.α) τα οποία θα διατεθούν σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες της πόλης.
Η συγκέντρωση των σχολικών ειδών θα γίνεται στην Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών Μάρκου Μπότσαρη & Ελλησπόντου 7. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ: 2105697900, 2105902082.


 


Δωρεάν Υπηρεσίες Υγείας από τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αιγάλεω.


Στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας του Δήμου Αιγάλεω να στηρίξει τους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε μια στιγμή δυσκολίας, συνεχίζουν και φέτος τη λειτουργία τους τα Δημοτικά Ιατρεία τα οποία παρέχουν καθημερινά δωρεάν υπηρεσίες Υγείας σε οικονομικά αδύναμους κατοίκους της πόλης.

Συγκεκριμένα πραγματοποιούνται:

Μέτρηση σακχάρου, μέτρηση αρτηριακής πίεσης και ενεσοθεραπεία (συνταγογραφημένη από γιατρό). Την προηγούμενη χρονιά έγιναν συνολικά 875 μετρήσεις σακχάρου.
Εθελοντές ιατροί (παθολόγος, γυναικολόγος, χειρουργός-μαστολόγος, γαστρεντερολόγος και φυσίατρος) εξετάζουν δωρεάν κατόπιν ραντεβού τους δημότες.
Χορηγούνται φάρμακα σε άνεργους και ανασφάλιστους δημότες από ιατρούς.
Δωρεάν test-pap στις δημότισσες (με προτεραιότητα στις ειδικές κατηγορίες: ανασφάλιστες-άπορες-άνεργες δημότισσες).
Συνταγογράφηση ΕΟΠΥΥ σε ηλικιωμένους δημότες οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μετακίνηση (κατόπιν ραντεβού).
Ψυχολογική υποστήριξη – ψυχοθεραπεία, καθημερινά κατόπιν ραντεβού από ψυχολόγο.
Λειτουργεί καθημερινά καρδιολογικό τμήμα όπου εξετάζονται δωρεάν οι δημότες κατόπιν ραντεβού.
Πραγματοποιούνται δωρεάν μαθήματα ανώδυνου τοκετού από μαία. Τα μαθήματα γίνονται σε ομάδες των 3 ή 4 επιτόκων.

Τα Δημοτικά Ιατρεία στεγάζονται Μ.Μπότσαρη και Ελλησπόντου. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2105319740-2105319741.


Οι Δράσεις του Γραφείου Ψυχολογικής Υποστήριξης του Δήμου Αιγάλεω

Το Γραφείο Ψυχολογικής Υποστήριξης, της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγάλεω, πιστό στο ραντεβού του δίπλα στις ανάγκες των δημοτών, δηλώνει και για το 2013 δυναμικά παρόν παρέχοντας ενημέρωση και ψυχολογική υποστήριξη σε οικογένειες και άτομα όλων των ηλικιών που αντιμετωπίζουν προσωπικές, οικογενειακές, κοινωνικές ή ψυχολογικές δυσκολίες.
Επιπλέον μέσα στη δύσκολη, κοινωνικά και οικονομικά, συγκυρία την οποία όλοι βιώνουμε, είχαμε τη δυνατότητα διεύρυνσης των παρεχόμενων υπηρεσίων όπως περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω με την πεντάμηνη παρουσία, στο Γραφείο Ψυχολογικής Υποστήριξης, τριών επιπλέον Ψυχολόγων.

Δημοτικά Σχολεία
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγράμματος πρώιμης αξιολόγησης πιθανών μαθησιακών δυσκολιών σε μαθητές της Α΄τάξης των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Αιγάλεω. Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος χορηγείται ψυχομετρικό τεστ (γραφής και ανάγνωσης) από πιστοποιημένο Ψυχολόγο της Υπηρεσίας μας. Η συμμετοχή των μαθητών είναι εθελοντική και κατόπιν έγγραφης συναίνεσης των γονέων – κηδεμόνων τους.

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Τακτική συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό για τυχόν δυσκολίες σε σχέση με τα παιδιά και καθοδήγηση για την επίλυσή τους. Παρατήρηση των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον. Ενημέρωση των γονέων, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη διαταραχών στην ανάπτυξη, συναισθηματικών δυκολιών ή προβλημάτων συμπεριφοράς. Ατομικές συνεδρίες με τα παιδιά για την ανίχνευση πιθανών δυσκολιών, κατόπιν αιτήματος του γονέα. Συμβουλευτική στήριξη των γονέων.

Κ.Α.Π.Η.
Προγραμματισμένες επισκέψεις σε όλα τα Κ.Α.Π.Η. του δήμου όπου πραγματοποιούνται ατομικές συνεδρίες (όπως και στα Δημοτικά Ιατρεία), καθώς επίσης λειτουργούν ομάδες με στόχο την ενδυνάμωση της μνήμης. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η μετακίνηση των ηλικιωμένων ήταν αδύνατη, πραγματοποιήθηκαν κατ’ οίκον επισκέψεις. Τέλος χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο, με στόχο την καταγραφή των αναγκών των μελών των Κ.Α.Π.Η.

 


Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας

 Στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αιγάλεω διοργανώνονται Ομαδικές Συναντήσεις Επαγγελματικής Συμβουλευτικής σε θέματα Αναζήτησης Εργασίας.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Αιγάλεω, σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης, καλεί τους δημότες που τους έχει διακόψει η ΔΕΗ το ρεύμα ή που γνωρίζουν κάποια άλλη οικογένεια στην όποια έχει γίνει διακοπή, να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του δήμου προκειμένου να γίνει επανασύνδεση.


Η Κοινωνική Υπηρεσία και η Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας του δήμου Αιγάλεω αναζητούν από την προηγούμενη εβδομάδα δημότες που πιθανώς έχουν κομμένο ρεύμα ανάμεσα στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του «Βοήθεια στο Σπίτι», όσων λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα, ενώ είναι σε συνεργασία και με την Εκκλησία. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να συγκροτηθεί και να συνεδριάσει επιτροπή με μέλη εκπροσώπους της ΔΕΗ, του Δήμου και της Περιφέρειας, ενώ έχουν ξεκινήσει και οι επανασυνδέσεις ηλεκτροδότησης σε νοικοκυριά.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διακοπή πρέπει να αφορά αποκλειστικά στην πρώτη κατοικία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2105697900 - 2105902082


Συμβεβλημένοι Ιατροί του ΕΟΠΥΥ στο Αιγάλεω


ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΝΘΟΥΣ


Κεντρικη Σελιδα | Δημοτικη Αρχη | Ενημερωση - Επικοινωνια | Παρουσιαση Δημου | Παιδεια-Πολιτισμος | Αθλητισμος | Κοινωνικες Υπηρεσιες | Ηλεκτρονικες Υπηρεσιες
  Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων  Όροι Χρήσης Powered by and